İnovasyona genel bir bakış 1

İnovasyona Genel Bir Bakışİ


novasyon, son yıllarda önemi fark edilen ve üzerinde çeşitli çalışmaların devam ettiği bir konu. Bu yazımda inovasyon hakkında belli başlı bazı noktalara değineceğim. Zira konu çok geniş kapsamlı ve üzerinde fazlaca çalışılarak, araştırarak yazmak ve / veya konuşmak gerekiyor. Aşağıda okuyacağız yazı inovasyona genel bir bakış açısı ile kaleme alınmıştır.İ


novasyon, Latince bir sözcük olan “innovatus” tan türemiştir. “Toplumsal, idari ve kültürel anlamda yeni yöntemlerin kullanılması” olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon, Türkçe’ de “yenilik”, “yenileme” sözcükleri ile tanımlanıyor. Ancak inovasyonun anlamı tek bir sözcük ile ifade edilemeyecek kadar geniş. Bu nedenle de uzmanlar “inovasyon” un teknik bir terim olarak kabul edilmesini ve dilimizdeki yerini almasını öneriyorlar; tıpkı “teknoloji” terimi gibi.İnovasyon kavramı şunları anlatıyor :
.Bir süreç; yani yenilemek ve yenilenme
.Bir sonuç; yani yenilikOECD, inovasyonu şöyle tanımlıyor : Süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni veya geliştirilmiş bir imalat veya dağıtım yöntemine veya yeni bir toplumsal hizmet yönetimine dönüştürmektir.


İnovasyonun en önemli özelliği ise firmanın diğer faaliyetlerinden kopuk ve farklı bir çalışma olmayışıdır. İnovasyondan firmanın en alt kademesinde çalışandan en üst kademesinde çalışana kadar herkes sorumludur ve süreç içerisinde yer alır. Her bir departmanın kendi uzmanlık alanında ( ar-ge, pazarlama, insan kaynakları, teknik, satın alma, planlama-geliştirme, operasyon vb.) inovasyona katkısı olmak zorundadır. Çünkü bu bir süreçtir. Yenilemek ve yenilenme sürecidir. Sonuçta elde edilecek olan da yeniliktir. Bu sebeble, takım çalışması fazlasıyla önemlidir.Takımlar çalışmaya başlamadan önce firma stratejisinden yola çıkarak inovasyon stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Firma kültürünün inovasyonu desteklemesi ve bunu engelleyen her bir faktörü ortadan kaldırması şarttır. Çünkü insan, bilgi ve para gibi kaynakları yönetmek için çeşitli sistemler kurulacaktır; fiziksel ortam inovasyonun başarılı olması için hazırlanacaktır. Bunların yanı sıra, iyi organize olmak ( şirket genelinde ve takımlar bazında) ve bunun neticesinde sonuçları izlemek ve değerlendirmek gerekmektedir.İnovasyonun genel anlamda yönetiminden öncelikle firma sahibi ya da firma sahibinin tam destek verdiği en üst düzey profesyonel yönetici sorumludur. Sonrasında ise takımlarındaki liderler kendi bölümlerinin inovasyonundan sorumludurlar. Her bir birimin yaptığı inovasyonun sonucu firma sahibi ya da en üst düzey profesyonel yönetici tarafından kontrol ve analiz edilir. Sonuçlar doğrultusunda başarılı olunan kısımlar ve başarısız olunan kısımlar görülür.

Başarısız olunan kısımlar için ise hoşgörü esastır. Çünkü inovasyon sürecinde hata yapmamak mümkün değildir. Önemli olan, bu hataların düzeltilmesi için ilgili takımın motivasyonun güçlendirilmesi ve hatalarını düzeltmeleri için kendilerine zaman verilmesidir.

Yani inovasyon, benim kanaatimce, fen bilimlerinde kullanılan bir nevi tümevarım gibidir. Örneğin; AR-GE departmanın yaptıkları sonucunda teknolojik inovasyon yapılıyorsa ve bu iki departmanın yaptığı inovasyon sonucunda pazarlama departmanı bu inovasyonları ürün ile ilgili olarak kullanıp pazarlama inovasyonu yapıyorsa firma, ticari bir başarı elde eder.Firmaların inovasyon çağının takipçisi olmaları ve firmalarında inovasyon yapmaları farklı olmalarını ve adlarının sık sık dile getirlmesine neden olmaktadır. Yani, başarının yolu artık farklılaşmadan ve dolayısıyla yeniliklerden geçmektedir.


Yazar :Tolunay Şahin – Haziran 2007


Kaynaklar : Şirin Elçi, Ali Özgenç, Prof Dr. Alpay Er, Don Peppers
Devamı için tıklayın.

1 YORUM

  1. innovasyonun terim olarak türkçemize yerleşmesi onun anlaşılabilirliğiyle doğru orantılıdır diye düşünüyorum.Bu bakımdan yazınız cok önemli…hayata uygulanması ülkemizin gelceğinde cok önemlidir. Psikolojik olarak topluma etkileri ancak süreç içinde ve pedogojik formasyonla hazırlanmış bir eğitim reformunu gerektirir diye düşünüyorum. Aydınlatmanız cok güzeldi. Tesekkürler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here