İnovasyona genel bir bakış 2


G


irişimciler için de inovasyon geçerlidir. Her girişim, bir yenilik getirmek için doğar. Ve rekabete devam edebilmeleri için de devamlı yenilenmek zorundadırlar.


İnovasyon artık hayatın her alanında şarttır. Artık ticari hayat, inovasyona bağlı olarak yükseliyor ve farklı ve iyi bir fikir bulan, bunu uygulayan ve sürekli yapanlar daima kazanacaktır.


Ünlü guru DON PEPPERS şöyle diyor : “İnovasyon, bir işte değer yaratan her şeydir.”


İnovasyon çeşitleri : • Ürün inovasyonu

 • Hizmet inovasyonu

 • Süreç inovasyonu

 • Organizasyonel inovasyon

 • Pazarlama inovasyonu

 • Teknolojik inovasyon

 • Teknolojik olmayan inovasyon

 • Toplumsal inovasyon

İnovasyonun mutlaka teknolojik olması gerekmez. Pazarlama inovasyonu ve organizasyonel inovasyon teknolojik olmayan inovasyondur. Ticari başarının yakalanabilmesi için inovasyon çeşitleri arasında etkileşimli bir çalışma şarttır. Örneğin; bir firma teknolojik inovasyon yapıyorsa ama bunun yanında pazarlama inovasyonu yapmıyorsa ürünü ile ilgili olarak ticari bir başarı yakalayamaz.Firmaların inovasyonu başarılı bir şekilde yürütebilmeleri için öncelikle sürekli öğrenme sürecinde olmaları gerekmektedir. İkinci olarak da değişime ve gelişmeye açık, geniş bir bakış açısına sahip, farklı kültür ve anlayışları benimseyen yöneticilere ve çalışanlara gereksinim vardır. Bu sürecin hızlanması ve etkin olması için de,· Firma içerisinde deneyimler paylaşılmalıdır ve hem başarılar hem de başarısızlıklar tartışılmalıdır.


· Farklı yaklaşımlara açık olunmalı ve bunlar geliştirilmelidir.


· Geliştirilmiş araçlar ve teknikler herkes tarafından iyi derecede öğrenilmelidir.


· İnovasyon yönetim performansı düzenli olarak kontrol edilmelidir ve bunların sonuçlarına göre iyileştirilmeler yapılmalıdır.
İ


novasyon için bir takım becerilere sahip olmak gerekir :
· Mühendislik


· Tasarım


· Pazarlama


Bu yetenekleri bir araya getirip inovasyon konusunda çalışmaların ciddiyetle yürütülmesi gerekir. Aksi takdirde inovasyon çalışmaları başarısızlık ile sonuçlanır.İnovasyon yapmak için de 1. Risk alabilmek

 2. Yenilikçiliği desteklemek şarttır. Çünkü her yenilik bir risk taşır.D


ünyada inovasyon çok önemli hale geldi. Çünkü rekabet çok büyük ve yapacak başka bir şey kalmadı. Şimdiye kadar nelerle rekabet edildi :· Fiyat : Rekabet edemiyoruz. Çünkü Çin her türlü pazara hakim oldu.


· Kalite : Rekabet edemiyoruz. Çünkü standart hale geldi.


· Teknoloji : Rekabet edemiyoruz. Çünkü artık tek başına teknoloji bir farklılık yaratmıyor.Bundan sonra ise rekabette artık tek bir unsur önem kazandı : FARKLILIK YARATMAK.Farklılık yaratan ve bunu tüketiciye değer kazandırmak ile sonlandıran firmalar kazanacaklar.


Yani FARKLILIK + DEĞER YARATMA = İNOVASYON denklemi var artık.
B


aşarılı bir inovasyon için ise iyi hazırlanmış ve uygulanmaya hazır bir stratejinin olması şarttır.İnovasyon stratejisini geliştirmek için;A. Firmanın yazılı bir stratejisi olmalı :


1. Çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak gereklidir.


2. Pazarın tanınması gereklidir.


3. Hissedarların beklentilerinin neler olduğu bilinmelidir.


4. Pazarın, hissedarların ve çalışanların ihtiyaçları vizyon etrafında birleştirilmelidir.


5. Bu vizyonun herkes tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.


6. Firmanın hedefleri, misyonu ve stratejik planı hazırlanmalıdır.İnovasyon stratejisi hazırlanırken pazarın ve müşterilerin talep ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.Stratejide inovasyonu tanımlarken


· Yeni ürün


· Hizmet


geliştirme ile sınırlamamak gerekir.Stratejide ön plana çıkarılması gerekenler :


· Yeni ve iyileştirilmiş süreçler


· Yeni ve iyileştirilmiş yöntemler


Bunlar, aynı zamanda rekabet avantajı kazandırır.İnovasyon stratejisi, farklılaşmayı tanımlamalıdır. Ve bunlar, stratejide açıkça anlatılmalıdır.


İnovasyon stratejisinin uygulanmasından firmanın tüm birimleri sorumludur. Bu nedenle, ilgili tüm birimler arasında sinerji yaratmayı hedefleyerek strateji tasarlanmalıdır.B. İş planı hazırlanmalı ve kullanılmalı :


İş planı, o an bulunulan noktayı (işin ne olduğu ve çalışma ortamı), ulaşılmak istenen hedefi (kısa ve uzun vadeli) ve bu hedefe giden yolların tespitini (araçlar ve yöntemler) sağlar ve tanımlar.İş planı ile ilgili unutulmaması gerekenler : 1. Şirketin rehberi konumundadır.

 2. Bilgi akışı sağlar.

 3. Gelişmelere bağlı olarak yılda en az bir kez güncellenmesinde fayda vardır.

 4. İş planının asıl amacı, büyümek ve gelişmek için izlenmesi gereken yolları tespit etmektir.

 5. İş planının o işin sahibi / sahipleri tarafından hazırlanması esastır.

C. Bilgi yönetilmeli :


Bir firmanın bilgi varlığı, firmanın pazar, ürün, teknoloji ve organizasyonuna ait bilgilerin tamamıdır.Bilgi yönetimi, bir firmada bilginin yaratılmasını, yazılı hale getirilmesini, ilgili herkes ile paylaşılmasını ve inovasyon için kullanımını kapsar.Bir firmada bilgi yönetiminin uygulanabilmesi için şunlar gereklidir :


1. Hangi kademede görev yaparsa yapsın her bir çalışanın “bilgi” den aynı şeyi anlaması sağlanmalıdır.


2. Firmaya ait mühim bilgilerin neler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.


3. Belirlenen bilgilerin farklı farklı uygulamalarda kullanılması ve herkesle paylaşılması gerekmektedir.


4. Yeni bilgilerin üretilmesinin ve paylaşılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir.Bilgi yönetimi, firmada yeni işbirlikleri geliştirmek amacı güderek çalışanların davranışlarını, iş yapış biçimlerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hedef, işin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde fikirlerin, bilginin paylaşımıdır.İnovasyon, her sektörde yapılabilir. Yeter ki ilgili sektörde faaliyette olan firma değer ve farklılık yaratma ve bunların sonucunda da pazarda rekabet üstünlüğü kazanma yolunda yenilik getirmek için öncelikle sektörünün haritasını çıkarsın, sonrasında ise stratejisini iyi belirlesin, her bir çalışanı bu yenilik için heyecan duysun ve çalışsın, ki inovasyonun temel öğesi insandır, başarılı ve başarısız olunan alanlar iyi tespit edilsin.İnovasyon yeteneği firmaya tam anlamıyla yerleştirildiğinde, diğer firmalar sizi taklit etmekle zaman geçirirken siz yeni bir şeyi ticarileştirmek için çoktan çalışmaya başlamış olacaksınız.


Yazar : Tolunay Şahin – Haziran 2007


Kaynaklar : Şirin Elçi, Ali Özgenç, Prof Dr. Alpay Er, Don Peppers

6 YORUMLAR

 1. Çok güzel bir site çok beyendim biraz eksiği var ama olsun.Çarşambaya ödevim varda.İnovasyon kaç çeşide ayrılır ve özellikleri.İYİ GÜNLER

 2. Kuruyemiş gurubunda Türkiyeden size yerli bir inovasyon. PAPAĞAN KURUYEMİŞ PAPAĞAN markalı kuruyemiş ve çekirdek ürünlerinin arka tarafında kabukların yerlere atılmasını engellemek için çevreci bir yaklaşım ” ÇÖP TORBASI ” uygulaması. İnovasyonun türkçesi de işte bu tebrikler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here