İnşaat malzemeleri satış elemanı

İnşaat malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde her türlü inşaat malzemesini müşteriye tanıtan ve satışını gerçekleştiren kişidir.

GÖREVLER


– Satışa sunulacak inşaat malzemelerini reyonlara yerleştirir,
– Müşterilere almak istedikleri ürünlerle ilgili teknik bilgi verir,
– Müşteriye ürününün fiyatı ile ilgili bilgi verir ve onların karar vermelerine yardımcı olur,
– Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirir, fatura, sevk irsaliyesini ya da yazar kasa fişini keser,
– Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim eder,
– Müşterinin şikayet ve beklentilerini alır, şikayetlerini giderir,
– Yeni müşteri kazandırma, mevcut müşterilerin memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Fatura, Sevk İrsaliyesi,
– Yazar kasa,
– Hesap Makinası,
– Bilgisayar,
– Post makinesi (Banka kredi kartlarından para çekmede kullanılan makine olarak).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, girişken ve güleryüzlü,
– İkna yeteneğine sahip,
– Konuşması düzgün ve anlaşılır,
– Sorumluluk sahibi,
– Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
– Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
– İnşaat malzemeleri satış elemanları, inşaat malzemeleri satılan işyerlerinde çalışırlar. Çalıştıkları ortam işletmelere göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak yarı kapalı ortamdır. Görev etkin çalışmayı gerektirir.
– Çalışırken müşterilerle, meslektaşları ile işyeri sahibi veya yetkilileri ile iletişimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İnşaat Malzemeleri Satış Elemanları inşaat malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde çalışırlar. Yapılan araştırmalarda; inşaat malzemesi satışı yapılan işyerlerinin genel olarak aile işletmesi oldukları görülmüştür. Çalışacak elemanın güvenilirliği çok önemlidir. Bu nedenle, meslekte referansın çok önemli olduğu ifade edilmektedir.
Ancak, alanında iyi yetişmiş nitelikli elemanlara sektörde ihtiyaç duyulabileceği söylenebilir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Satış Elemanlığı” alanı “İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı” dalında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Mesleki eğitim merkezlerinde mesleğin eğitimi İlköğretim okulu mezunları için 2 yıl, lise mezunları için 1 yıldır. Eğitim süresince mesleki eğitim merkezlerinde 1gün teorik, işyerlerinde 5 gün pratik eğitim yapılmaktadır.
– Mesleki eğitim merkezlerinde yapılan teorik eğitimin % 40’ı genel kültür, % 60’ı ise meslek bilgisi derslerinden oluşur.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde ;
Genel dersler olarak; Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi.
Meslek dersleri olarak ; Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Meslek Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, Bilgi İşlem, İş Güvenliği dersleri verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Mesleki eğitim merkezinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere işveren tarafından ücret ödenir.
– Eğitim süresi içerisinde adayların iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları yapılmakta, sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
– Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında ücret aldıkları görülmüştür.
– Kendi işyerini açan meslek mensuplarının kazançları ise işyerinin büyüklüğü müşteri çevresi ve tanınmışlığı oranında farklılık arz etmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Mesleki Eğitim Merkezleri,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here