İnşaat teknikeri

Bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini yürüten kişidir.

GÖREVLER

Yapılacak yapıda mühendislerin ve mimarların yönergelerini uygulamak için; İnşaat projesine göre gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlar, Metraj ve keşif işlerini yapar,
Yapılacak işe göre inşaatta çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlar,
İnşaat çalışmalarını kontrol eder ve gelişmeler hakkında mühendise bilgi verir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
İnşaat ile ilgili çeşitli tablo ve çizelgeler, metre, açıölçer, iş programı, hesap makinesi, nivo, mira, jalon, bilgisayar vb. malzemeler kullanılmaktadır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İnşaat teknikeri olmak isteyenlerin,
Matematiğe ve geometriye ilgili ve bu alanda başarılı,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneği yüksek,
Başkaları ile işbirliği yapabilen,
Bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.
Görme, işitme duyusunda, el ve ayaklarda ileri derecede bozukluk mesleğin yürütülmesini engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İnşaat teknikerleri bina, yol, köprü vb. inşaat alanlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı kirli, tozlu ve düzensizdir. İş yarı açık havada yürütülür. Proje incelemesi aşamasında büro ortamında çalışır. İnşaat teknikeri mühendisle teknisyen ve işçiler arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, gerektiğinde taşeronlarla ve mimarlarla da birlikte çalışır. İşyerinde hem malzeme hem de insanlarla ilgilidir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
MYO. İnşaat programını bitirenler kamu kuruluşlarında tekniker kadrosuyla çalışabilirler. Ayrıca, özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışma şansına sahiptirler. Özel kuruluşlarda denetleyicilik, üretim, yöneticilik gibi görevler üstlenebilmektedirler.
Ülkemizde son dönemlerde uygulanmaya çalışılan kamu açıklarının kapatılması ve bütçenin personel giderlerinin asgariye indirilmesi politikaları sonucunda kamu kesiminde iş bulma şansı oldukça azdır. Ancak, inşaat sektörünün genişliği ve özel kuruluşlarda çalışma şansının olması nedeniyle işsizlik riski yine de düşüktür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Yurdumuzda üniversiteler içinde yer alan Meslek Yüksek Okulu bünyesinde eğitim olanağı bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
İnşaat” ön lisans programına girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavında(ÖSS), yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.
Meslek liselerinin Alt Yapı (İnşaat), Üst Yapı-İnşaat, Yapı,Yapıcılık, Yapı (Kagir-Ahşap), Alt Yapı, İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Yapı Ressamlığı bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin “İnşaat” “İnşaat Teknikeri” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince, Matematik, Fizik, Kimya, Ekonomi, Teknik Bilimler, Statik, Betonarme, Teknik Resim, Mimari Proje, Ölçme Bilgisi, Yapı Bilgisi, Yapı Makineleri, Bilgisayar Kullanımı, Yol Bilgisi, Ekonomi, Tesisat Bilgisi, Su Yapıları, Elektrik Bilgisi, Yapı Elemanları Tasarımı, Hidrolik ve Jeoloji, Malzeme Bilimi, Jeoloji ve Zemin Mekaniği gibi dersler verilmektedir

MESLEKTE İLERLEME
“İnşaat” veya “İnşaat Teknikerliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Yapı Öğretmenliği” “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” veya “İnşaat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksekokul eğitimi süresince öğrenciler kredi ve burs olanağından yararlanabilmektedirler. Ayrıca, bu bölüm öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu vardır. Bu sırada işletmenin durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte az da olsa gelir elde etme olanağı bulunmaktadır.
Eğitim sonunda kamu kuruluşlarında çalışanlar 10. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta, teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadırlar. Bu gün için bu ücret asgari ücretin iki katı civarındadır. Özel kuruluşlarda çalışma durumunda ise alınan ücret işin pozisyonu, teknikerin yeteneği, tecrübesi ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here