İnsan kaynakları meslek elemanı

Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan kişidir.


GÖREVLER


İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Müdürüne bağlı olarak;
İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olur,
İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,
Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür,
İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur,
İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır,
İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur,
Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır,
Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Çeşitli büro malzemeleri,
Telefon, faks, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi,
Çeşitli kanun kitapları, bilgi dosyaları,
Eğitim araç ve gereçleri


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
Sözel yeteneği güçlü,
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
Ayrıntıları algılayabilen,
Yönergeyi izleyebilen,
Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,
Empati kurabilen,
Büro işlerine ilgili, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İnsan Kaynakları Meslek Elemanı; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yapar. Birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacıda beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları işletmelerdeki insan gücü kaynağını ve bu kaynağın kullanımını ön plana çıkarmış, çok önemli hale getirmiştir. İş Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle işçi giriş ve çıkışlarının düzene bağlanması önem arzetmeye başlamıştır.
Bu nedenle bu bölümden mezun olanların iş bulması geniş bir alanı kapsamaktadır. Kamuda ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Meslek Yüksekokullarının “İnsan Kaynakları” programında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ile Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “İnsan Kaynakları” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda ek yerleştirme ile kontenjan açığı olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık -1(EA-1)” puanı almaları gerekir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince;
İşletme, Genel Ekonomi,
Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon,
Temel Bil. Tek. Kul. , Sunum Teknikleri,
Toplam Kalite Yönetimi, Bilgisayar İşletim Sistemi,
Hukukun Temel Kavramları, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
İletişim ve Davranışsal Yeterlilik,
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Zaman Yönetimi,
Kamu Personeli Yönetimi,
İstatistik,
Eğitim Yönetimi,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
Pers. ve İdari İşler, İnsan Kay. Yön ve Formalizasyon Çal.,
Halkla İlişkiler, Kriz ve Stres Yönetimi,
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,
Genel Muhasebe, Çağdaş Yönetim Teknikleri,
İnsan Kaynakları Planlaması, Özlük Hakları,
İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı,
Toplumsal Duyarlılık, Görgü ve Pro. Kuralları,
Marka ve Marka Yönetimi ve Genel Kültür dersleri verilmektedir
Ayrıca öğrenciler işyerlerinde 30 iş günü staj yaparak pratik eğitim görürler.


MESLEKTE İLERLEME
“İnsan Kaynakları” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Güvence Sorumlusu, İnsan kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.
Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 1-4 katı arasında değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here