İnsan Kaynaklarına Gelen 10 Popüler Şikayet

işte şikayetler
işte şikayetler

Verim ve motivasyon arasındaki doğru orantı malum… Çalışanları mutsuz eden sebepleri bilmek motivasyon savaşlarında elinizi güçlendirecek. Şikago merkezli HR Solutions firması, yaptığı anketlerle işyerlerinde rastlanan genel şikâyetlere büyüteç tutmuş. Birçok sektörü kapsayan 2100 firmadan 2,2 milyon katılımcının cevapladığı anketlerin sonucunu Humanresourcesabout.com derlemiş. Sonuçlar Türkiye’deki tablodan farklı değil. İşte çalışanlardan gelen 10 popüler şikâyet.

1- Maaşlar: İlk sıra hiç değişmiyor. Ücretler ve çalışan istekleri arasında sıkı bir bağ var. Çalışanların mutsuzluğu denince de para altın bir anahtar konumunda. En çok gelen şikâyet “maaşların yetersizliği”. Maaşların bir işletme gideri olduğu düşünülürse artış yapmanın elbette bir sınırı var. Ama çalışanların maaş zammı istemek konusunda kendilerini rahat hissedecekleri ve bu konuda sağlıklı geri bildirim alabilecekleri bir kültür yaratmak bu başlıktaki şikâyetleri azaltabilir.

2- Eski-yeni çalışan dengesi: Bir diğer yaygın şikâyet yeni işe başlayanların ücretlendirme açısından daha şanslı olduğunu düşünen eski çalışanlardan geliyor. Enflasyon oranında yıllık zamların uygulandığı iş yerleri için de genelde doğru bir öngörü. Yeni başlayanlar kıdemlilere göre daha iyi bir maaşla işe başlayabiliyor. Bu noktada deneyim ve bağlılığa da değer veren bir ücret politikası uygulanması önerilebilir. Yoksa çalışan sirkülasyonu hızlanabilir, işyeri kültürünüz ciddi zarar görebilir.

3- Yan faydalar: Şikâyetlerin yoğunlaştığı bir başka başlık… İK analizleri bu konunun en basit destekleme sübvansiyonu olduğunu defalarca ortaya çıkarsa da, işverenlerin ciddi bir kesimi bu başlığa gözlerini kapatmaya devam ediyor. Özel sağlık sigortaları, emeklilik fırsatları, alışveriş çekleri… Çalışanlar yeterince yan faydaya sahip olmadıklarını düşünüyor.

4- Aşırı denetim: Yönetim ve idare işletmelerin omurgasını oluşturur fakat yöneticiye boğulmuş bir işyeri, çalışanların kendilerini ifade edecekleri alanlarının kalmadığı bir monotonluğa da dönüşebilir. Yöneticileri tarafından kısıtlanmak da önemli bir mutsuzluk kaynağı. Yöneticilerin çalışanlar üzerindeki denetimi belirlenmiş sınırlarla tanımlanmalı ki çalışanlar daha yaratıcı ve üretken olabilsin.

5- Ödül sistemi: Daha çok çalışanın, yeteneklerini iyi kullananın, yaratıcı işler ortaya koyanın, kısaca işyeri için en yüksek faydayı gösterenin daha çok ödüllendirilmemesi şikâyet başlığı. Herkesin aynı maaşı aldığı bir işyeri, daha fazlası için çabalamayan ortalama çalışanlar üretmekten kurtulamaz. Yaratıcılığın ve verimin işyeri kültürünüzde yer tutmasını istiyorsanız çalışanlarınızı adil bir sistemle ödüllendirin.

6- İnsan kaynakları bölümü: Çalışanlar İK’yı yeterince ilgili ve yardımcı bulmuyor. Hatta İK bölümleri, patronun kolluk kuvveti olarak algılanıyor. Oysa iyi işleyen bir İK süreci işveren-işçi arasında sağlıklı bir iletişim demek. İK’ya gereken önemi vermek, sorunların en uygun yollarla çözülmesini sağlayacağından bu madde özellikle önemli.

7- Yaklaşımda eşitlik: Çalışanlar bütün arkadaşlarına eşit muamele edilmediğini düşünüyor. Yakınlık, tanışıklık, kültür gibi sebeplerle özel ve imtiyazlı çalışanlar olduğu düşünülürse, işyerinde birlik ve huzurun kurulabilmesi zorlaşıyor. Kurallar ve politikalarla firmanın genel işleyişini düzenlemek ve uygulanmasını garanti altına almak sorunu çözebilir.

8- İletişim ve erişilebilirlik: Çalışanlar yöneticilerinin ilgisizliklerinden ve iletişimsizliklerinden şikâyetçi. Yüzyüze iletişim, güvenilir ve motive edici bulunurken, yöneticilerin elektronik posta yolunu tercih etmesi sorun oluyor. Çalışanlar ihtiyaç duyduklarında kapılarını çalabilecekleri ve sıkıştıklarında destek verecek yöneticiler istiyor. Yöneticilerin asıl sorumluluğunun, personelin başarısını desteklemek olduğu gözönüne alındığında çok da yerinde bir şikâyet.

9- Fazla iş yükü: Özellikle işyeri küçülmesi, ekonomik darboğaz ve hızlı artan arz durumlarında “işler yetişmiyor”, “vakit yetmiyor”, “mesailer çok uzuyor” şikâyetleri çoğalıyor. Yeterli eleman çalıştırmamaktan kaynaklı bu şikâyet, yapılan işlerin kalitesinin de düşmesinin sebebi…

10- İşyeri düzeni: Çalışanlar temiz, düzenli, teknik donanımı yeterli ortamlarda çalışmak istiyor. Altyapısı oturmamış işyerleri, çalışamayan personelin mutsuz olmasına sebep oluyor.

Genel Bayilik Başvuru Formu :

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here