İnternet Suçlarına İhtisas Mahkemeleri

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu sanal suçlarla etkili mücadele
için ihtisas mahkemesi kurulmasını istiyor. Meclis Bilişim ve İnternet Araştırma
Komisyonu Başkanı Necdet Ünivar, bilişim ve internet alanına bakacak ihtisas
mahkemelerinin kurulmasını talep edeceğini açıkladı. TBMM Bilişim ve İnternet
Araştırma Komisyonu, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
yetkililerinden bilgi aldı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Komisyon
çalışmalarında sık sık gündeme gelen, “Siber suçlarla mücadele için ihtisas
mahkemelerinin kurulması” konusunda “Adalet Bakanlığı’nın gündeminde böyle bir
konunun olmadığı” söyledi. Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar, Komisyon olarak bu
konuya önem verdiklerini ve hazırlanacak raporda “Bilişim ve internet”
alanlarına bakacak “İhtisas mahkemelerinin kurulması” düşüncesine yer
verileceğini söyledi. Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 savcıya, siber suçlar
konusunda eğitim verildiğini belirtti.BİLİŞİM SAVCISI MI İHTİSAS MAHKEMESİ Mİ?
Adalet Bakanlığı
yetkilileri, 25 savcıya, siber suçlar konusunda eğitim verildiğini
belirtti.
TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu, Adalet Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkililerinden bilgi aldı. Adalet Bakanlığı
yetkilileri, Komisyon çalışmalarında sık sık gündeme gelen, “Siber suçlarla
mücadele için ihtisas mahkemelerinin kurulması” konusunda “Adalet Bakanlığı’nın
gündeminde böyle bir konunun olmadığı” söyledi.


İHTİSAS MAHKEMESİ KURULMALI
Komisyon Başkanı Necdet
Ünüvar, Komisyon olarak bu konuya önem verdiklerini ve hazırlanacak raporda
“Bilişim ve internet” alanlarına bakacak “İhtisas mahkemelerinin kurulması”
düşüncesine yer verileceğini söyledi.


BİLİŞİM SAVCILARI VAR
Adalet Bakanlığı yetkilileri,
Ankara, İstanbul ve İzmir’de bazı cumhuriyet savcılarının “Bilişim Savcısı”
olarak görevlendirildiğini ve bazı illerde de siber suçlara bakan mahkemelerin
olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı yetkilileri 25 savcıya da siber suçlar
konusunda eğitim verildiğini açıkladı.
Ünüvar, ülke genelinde olmasa bile
“Bölge İhtisas Mahkemeleri”nin kurulmasının siber suçlarla mücadelede önemli bir
adım olacağını söyledi.


Adalet Bakanlığı yetkililerinin bilişim konusunda önerileri
şöyle:

-Aynı kurumda birden fazla bilişim birimi
yapılandırılmamalı,
-Rekabetçi ve yeterli bilişim ağ altyapıları
sağlanmalı,
-Bakım anlaşmalarının ve lisans alımları devlet adına tek elden
yapılmalı veya çerçevesi belirlenmeli,
-Kurumlar arası entegrasyon e-devlet
kapısı üzerinden tek elden yapılmalı,
-Kamuda ceza sistemi karşısında
ödüllendirme mekanizması getirilmeli,
-Kamu projelerinin ihracat altyapısı
oluşturulmalı,
-Kamuda ortak ihtiyaçlar için mükerrer yatırım
yapılmamalı,
-Bütün bunları gerçekleştirecek, takip edecek bir üst yapı
oluşturulmalı.
Habertürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here