İş eğitimi (İş ve teknik eğitim) öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, iş ve teknik eğitim konularıyla ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


İş ve teknik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur, (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
– Yapılacak çalışmaya göre alet ve malzemeler kullanır. Örneğin: ağaç işlerinde; kontrplak, tutkal, vernik vb. Metal işlerinde; tel, teneke parçaları, el aletleri vb. cilt ve grafik işlerinde; cilt bezi, karton ve renkli kağıtlar vb. kullanır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
– El ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen,
– El ve parmak becerisine sahip,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Makine ve aletlerle çalışmaktan hoşlanan,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve tozludur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda iş eğitimi (iş ve teknik eğitim) branşında görev alabilirler.
– Endüstriyel Teknoloji Eğitimi bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde de kolayca iş bulma imkanına sahiptirler.
– Kendi adlarına da iş kurabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.
Ayrıca daha önceki yıllarda, Resim–İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı) ile İş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği programını bitirenlerde İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni olarak atanabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal -1(SAY-1)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
“Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri ile Çok Programlı Liseler ve Açık Öğretim Liselerinin bu okul türlerine karşılık gelen alan/kol/bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi”, “Bilgisayar Destekli Makine”, “Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konsrüksiyon”, “Bilgisayar Destekli Tasarım”, “Bilgisayar Destekli Teknik Çizim”, ““Elektrik”, “Elektrik – Elektronik”, “Elektrik – Elektronik Teknikerliği”, “Elektronik”, “Elektronik Haberleşme”, “Endüstriyel Elektronik”, “Endüstriyel Otomasyon”, “Endüstriyel Tasarım”, “Haberleşme”, “Haberleşme Teknolojisi”, “Kontrol Sistemleri Teknolojisi”, “Makine”, “Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi”, “Makine-Resim- Konstrüksiyon”, “Mekatronik”, “Metalurji Malzeme” “Mobilya ve Dekorasyon”, “Motor”, “Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri”, “Otomasyon”, “Otomotiv”, “Otomotiv Tasarım ve İmalat”, “Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi”,“Raylı Sistemler Makine Teknolojisi”, “Telekomünikasyon”, “Termik Santral Makineleri”, “Termik Santrallerde Enerji Üretimi”, “Ulaştırma ve Otomotiv” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği “ lisans programına ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bu meslekte ihtiyaç duyulan alet ve malzemenin nerede ve nasıl kullanılacağını
meslek eğitimi sırasında öğrenir. Bu mesleğin eğitiminde;
– Ağaç işleri, metal işleri,
– Elektrik işleri,
– Cilt ve grafik işleri,
– Teknik resim,
– Güç kaynakları,
– Genel endüstri, yapı işleri,
– Su tesisatçılığı derslerinde öğretilen konular hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında bu meslekte çalışanlar istekli ve uygun görülürse, ayrıca Bakanlıkça da atamaları yapılırsa okul müdürlüğüne kadar yükselebilirler.
-Özel sektörde bu meslekte çalışanlar atölye şefi ve işletme müdürlüğüne kadar yükselebilirler.
-Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
-Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
-Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora. eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
– Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
– Yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. Derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda çalışırlar. Asgari ücretin 2 katı civarında ücret almaktadırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca, ek ders ücretleri de bulunmaktadır.
– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– MEB Personel Genel Müdürlüğü,
– MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü.
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here