İş yerinde değerler ve güven

11

İş dünyasının liderlerinin bir araya geldiği eğitim ve bilgi platformu
Patronlar Okulu’nda Prof. Dr Doğan Cüceloğlu yönetiminde ‘’İş Yerinde Değerler
ve Güven” tartışıldı. Cüceloğlu, Kurum kültürünü oluşturan değerler ile bu
değerlerin ilişkileri nasıl etkilediğine ve işyerinde güvenin nasıl
oluşturulabileceğine dair görüşlerini patronlar ile paylaştı.

Kişilerin ekonomik nedenlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve psikolojik
nedenlere bağlı olarak iş ortamında bulunduğunu belirten Cüceloğlu, şu
açıklamalarda bulundu:


“Maddi gereksinimlerini karşılayan birey, değerlere ihtiyaç duymaktadır.
Ekonomik dayanağın yanı sıra öğrenme, ilişki kurma ve manevi değerler sayesinde
kişi ile kurum arasında değerler anlam kazanmaya başlar. Bu nedenle günümüz
koşullarında manevi olarak da ihtiyaçları karşılayan kurumlar farkındalık
yaratarak uzun ömürlü ve itibar edilebilir hale gelebilmektedirler.”


’’Sadece para kazanmak için kurulan ve karlılıktan başka değer tanımayan
şirketler niçin uzun ömürlü olmuyor?” sorusundan yola çıkan Cüceloğlu, güvenin
kurum için önemli bir güç olduğunu vurguladı. “Kurumların kar odaklı olmaktan
çok ‘insan odaklı’ olmasıyla güvenin oluşturulabileceğini” belirten Cüceloğlu
konuşmasını şu şekilde tamamladı:


“Çalışanına, müşteriye, topluma, doğaya ve insan kaynaklarına karşı
sorumluluklarını bilen ve bu sorumlulukları kurum kültürüyle yaşatabilir hale
getiren kurumlar, güvenilir olarak algılanır. Sorumluluklarını kurum kültüründen
alan her bir birey, bu değerleri içselleştirerek kurumunun amacına uygun hareket
etmeye başlar. İşiyle yaşamı arasında duygusal bir bağ oluşturan birey,
eylemleri ile kurumun güvenilir ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur.


Şahıs şirketlerinden sermaye şirketlerine kadar; küçük, orta veya büyük
ölçekli tüm şirket sahiplerinin katılabildiği Patronlar Okulu, her hafta farklı
konu başlıkları çevresinde Türkiye’nin patronlarını bir araya getirmeye devam
ediyor. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yönetiminde 5 Nisan Salı günü gerçekleşecek
bir sonraki oturumun konusu “İş Yerinde Duygusal Sermaye” olacak.Hürriyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here