İş yerlerinde çatışmalar artıyor

Chartered Personel Gelişimi Enstitüsü’nün Çatışma Yönetimi Araştırması
2011’in sonuçları, İngiltere’de 2002 yılına göre işyerindeki çatışmalarda artış
yaşandığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 65’i İK’nın
sorun çözmesi, yüzde 49.5’i disiplin suçları, 49.4’ü iç ve dış arabuluculuk,
47.7’si şikâyet yönetimi konularında işyerlerinde yaşanan çatışmaların artığını
vurguluyor.


Türkiye’de ise en çok, belirsiz iş tanımları yüzünden ve kuşak çatışmasının
yaşandığı belirtiliyor. Cramby River Danışmanları’ndan James A. Cram ve Richard
K.MacWilliams, işyerinde yaşanan çözümsüz çatışmaların verimlilik ve
üretkenlikte azalmaya yol açtığını ve çalışanlar arasında ciddi bir sorun
olduğunu belirtiyor. Cramve MacWilliams, gerginlik ve stresin motivasyon ve
konsantrasyonu azalttığını vurgulayarak, verimlilik kaybının yüzde 25 artığını,
çalışanın iş dışı konulara yöneldiğini ve böylelikle haftada yaklaşık 20 saatlik
bir iş kaybının yaşandığını anlatıyor.


HER KONUDA ÇATIŞMA
İş yerinde çatışmalar öncelikle
kaynakların paylaşımı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu çatışmalar bir toplantı odasının
paylaşımından, ekibin oluşturulmasına ya da bütçe payından yatırımolanaklarına
kadar geniş bir yelpazede yer alabiliyor. Vision Group GenelMüdürü, Eğitimci ve
Yönetici Koçu İlhan Gülertan, “İhtiyaç çatışması” denilen ve kişilerin işlerini
yürütmek için ihtiyaç duydukları kaynaklar üzerinde oluşan çatışmaların dikkatli
yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Şu anda en fazla yaşanan çatışmanın kuşak
çatışması olduğunu aktaran Gülertan, farklı kuşaklardaki çalışanların dünya
görüşleri, iş yapış tarzları, hayatı ele alış yaklaşımları açısından birçok
konuda çatıştıklarına dikkat çekiyor. “Her iki taraf da birbirini anlamaya ve
diğerinin bakış açısından bakmaya çalışacağına, diğerinin kendisinin istediği
gibi değişmesini beklediği için de bu çatışma yavaş yavaş şiddetini artırıyor”
diyen Gülertan’a göre bir diğer çatışma da benzer pozisyonlar arasında yaşanan
çatışmalar. Özellikle Y kuşağında hızlı yükselme isteğinin bu çatışmayı
artırdığını vurgulayan Gülertan, en sık karşılaştığı çatışmaların Y kuşağı ile
diğer kuşaklar arasında yaşandığını anlatıyor. Bu çatışmaların en büyük sebebini
ise birbirlerini anlamak yerine diğerinin kendi bakış açısına göre değişmesi
beklentisi içinde olmasına bağlıyor.


İFADEYİ ETKİLİYOR
Uzm. Psk. Tarık Solmuş’a göre
cinsiyetin işyerinde çatışma yaşanmasına değil ifade edilmesine etkisi var.
Solmuş, kültürel açıdan bakıldığında kadınlara üzüntü, mutluluk ve korku
duygularını yaşamalarına izin veren ancak öfkelerini içlerinde tutmalarını, daha
doğrusu bastırmalarını öğreten bir yapıda yaşadığımız için kadınların öfkelerini
işyerinde de daha kolay bastırabildiklerini söylüyor. Ancak Solmuş, erkeklerin
öfkelerini yansıttıklarından ve çatışmacı bir davranış sergiledikleri için
işyerinde çatışma denince sadece erkeklerin yaşadığı ya da körüklediği bir duygu
gibi anlaşılmaması gerektiğini vurguluyor. Kadın çalışanların erkek yöneticileri
veya çalışma arkadaşlarıyla çalışırken çatışmadan kaçınarak alttan
alabildiklerini belirten Solmuş, “Kadın kadına yaşanan sorunlarda ister yönetici
ister iş arkadaşları olsun diğer kadınlarla daha çok sorun yaşıyorlar” dedi.


İK DEPARTMANLARINA GÖREV DÜŞÜYOR
“Çatışmaları çözmek
öncelikle farklılıkları kabul etmekten ve diğerini anlamaya çalışmaktan geçiyor”
diyen Gülertan, bunun için önce çalışanları eğitmek gerektiğini belirtiyor.
İkinci yöntem olarak da çalışanların birbirini tanımasına yardımcı olacak
ortamlar hazırlamak gerektiğine değiniyor ve şunları söylüyor: “İnsanlar
kendilerini rahatça ifade edemedikleri ve diğer yönlerini de paylaşamadıkları
için çalışma arkadaşları ile ortak yönleri yerine farklılıklara daha çok
odaklanıyor.” Gülertan, etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda
bir araya gelen çalışanların ortak yönlerini fark ettiklerini ve böylece
çatışmaların ortaya çıkmasını nispeten önleyen, çatışma çıktığında ise bunu daha
hızlı çözmeye yardımcı olan bir ortam oluştuğunu belirtiyor.


ÇATIŞMA NEDENLERİ
1.Belirsiz iş tanımları
2.Herkesin
kendi istediğinin olmasını istemesi
3.Farklı çalışma ve liderlik
stilleri
4.Geçmiş tecrübeler ve cinsiyet farklılıkları
5.Öfke birikimleri
ve yanlış kurulan iletişim
6.Yöneticilerin çalışanı üstünde baskı
kurması
7.Stresli iş yaşamı
8.Sorunların anında çözümlenmeme


ÇATIŞMALAR HANGİ YOLLA ENGELLENEBİLİR
1.Takım çalışması
ve işbirliği teşvik edilmeli
2.Çalışanların kaynaşmasını sağlamak için iş
dışı aktiviteler düzenlenmeli
3.Görev tanımları netleştirilmeli
4.Yaşanan
problemler mümkün olduğunca çabuk çözülmeli
5.Tüm çalışanlara bireysel
farkındalık, müzakere becerileri, çatışma yönetimi, empati konularında eğitim
verilmeli
6.Toplantılarda yaşanan sıkıntıların dile getirilmesi
istenmeli
7.Yaratıcılık desteklenmeli stres yaratan unsurlar
azaltılmalı
Habertürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here