İşletme meslek elemanı

Kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışan ara elemandır.


GÖREVLER


İşletmecinin-yöneticinin denetiminde;
Çalıştığı kurumda, kurumun sahip olduğu para, insangücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar,
Yönetim, üretim ve pazarlamada çalışmalarında,
Kurumun harcamalarını saptamada, muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkiler alanında işletmecinin verdiği görevleri yerine getirir,
Çalışmaları denetler.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayar,
Fotokopi makinesi,
Faks cihazı,
Telefon,
Hesap makinesi,
Fiş, fatura vb. belgeler,
Diğer büro malzemeleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İşletme meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji, ekonomi vb.) ilgili ve bu alanda başarılı,
Başkaları ile işbirliği yapabilen,
Bir işi plana uygun olarak yürütebilen,
Duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarabilen kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran etkenlerden biridir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İşletme meslek elemanları; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yaparlar. Genellikle masa başında ve bilgisayar karşısında oturarak ve raporlar hazırlayarak çalışırlar. Yıl sonu ve dönem sonlarında gece ve hafta sonu çalışmaları gerekebilir. Meslek elemanları çalışmaları sırasında yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları;
Serbest muhasebe bürolarında,
Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
Yatırım ve finans kurumlarında,
Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelerin meslek yüksekokulları “İşletme” bölümünde verilmektedir
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ticaret Liselerini Alan Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar “İşletmecilik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda ek yerleştirme ile kontenjan açığı olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1)” puanı almaları gerekir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; 1. yılda; Türk dili, Atatürk ilke ve inkılapları, yabancı dil, genel muhasebe, bilgisayar, genel işletme, büro yönetimi ve iletişim teknikleri, iktisada giriş, matematik, genel hukuk bilgisi, işletme becerileri, istatistik, makro iktisat, ticari matematik, ticari hukuk bilgisi, endüstriye dayalı öğretim.
2. yılda; para ve banka, bilgisayarlı muhasebe, vergi hukuku, finansal yönetim, yönlendirilmiş çalışma dersleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, toplam kalite yönetimi,
Seçmeli dersler olarak; Sigortacılık, emlakçılık, dış ticaret işlemleri, mesleki yabancı dil, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, halkla ilişkiler, kamu maliyesi, mali tablolar analizi, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye piyasası işlemleri, işletme bütçeleri, uluslararası finansman, iş ve sosyal güvenlik hukuku, toplam kalite yönetimi, kongre ve fuar organizasyonu, kooperatifçilik, insan kaynakları yönetimi, üretim yönetimi, girişimcilik, masa üstü yayıncılık, yönetim muhasebesi, satış yönetimi, eğlence ve tatil yönetimi, elektronik ticaret dersleri verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
“İşletmecilik” önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Koşuları uygun olan öğrenciler yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumunun vermiş olduğu krediden, özel kurum ve kuruluşların verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Staj süresince firmalar destek olmak bakımından belli bir ücret verebilirler.
Ücret düzeyleri kişilerin bilgi, beceri, deneyim vb. özelliklerine göre farklılık göstermekle beraber asgari ücretin üzerindedir. Ücret daha sonra gösterilen başarıya göre artma gösterebilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here