İşletme mühendisi

Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği konusunda bilgi sahibi olan kişidir.


GÖREVLER


– Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar,
– İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlar,
– İşletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama ve finansman, insan kaynakları bölümlerinde görev alarak iletişim ağını güçlendirir,
– Mühendislerle işletmeciler arasında iletişimi sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– İmalat ve tasarımda kullanılan bilgisayarlar ve ilgili paket programlar,
– Rapido, pergel, gönye takımı gibi plan ve proje için gerekli malzemeler,
– Kumpas, mikrometre, metre vb. ölçme aletleri,
– Çalıştığı alanla ile ilgili özel aletler ve hammaddeler,
– Bilgisayar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşletme mühendisi olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme yeteneğine,
– Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
– İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
– Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,
– Yüksek başarma güdüsü olan ve yaratıcı,
– Matematik, sosyoloji ve psikolojiye ilgili,
– Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
– Zamanı iyi kullanabilen,
– Başkalarıyla çalışabilen ve onlara güvenebilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri ve vergi dairesi personeliyle etkileşimde bulunabilirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İşletme mühendisleri sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika gibi kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler.
Büyük işletmelerde, fabrikalarda ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması, finansmanı, organizasyonu ve kalite kontrolünde mühendis ve yönetici olarak görev yaparlar.
İşletme mühendisliği Türkiye’de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle büyük işletmelerde, büyük fabrikalarda üretim faaliyetleri ile işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
İşletme mühendisi olmak için, İstanbul Teknik Üniversitelerinin, İşletme Fakültesi “İşletme Mühendisliği” programını tamamlamak gerekir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşletme Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puanı almak,
– İşletme Fakültesi “İşletme Mühendisliği” programını tercih etmek gerekmektedir.


Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim boyunca işletme mühendisliği bölümünde;
– Fizik, Matematik, Kimya, Statik gibi temel mühendislik dersleri ile birlikte, İşletme Ekonomisi, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Sosyal Psikoloji, Genel Muhasebe, İstatistik Yöntemleri, Maliyet Muhasebesi, Mikro Ekonomi, Yönetim Muhasebesi, Ulusal Gelir ve İstihdam, Üretim Yönetimi, Ekonometri, Finansman, Pazarlama Yönetimi, İşletme Hukuku, Para Kredi, Matematiksel Ekonomi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Araştırması, Ticaret Hukuku, Yöneylem Araştırması, Personel ve Ücret Yönetimi, Kalite Kontrol, Tesis Planlama, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret, Kamu İşletmeciliği, Türk Vergi Sistemi, Gelişme Ekonomisi, İşletme Politikası başlıklı branş dersleri okutulur.
– Okutulan derslerin bir bölümü temel mühendislik, bir bölümü işletmecilik ve bir bölümü de sayısal derslerdir. Öğrenciler ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde 6 hafta üretim bölümlerinde, 6 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak zorundadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
İşletme mühendisleri gelişen sanayi ve teknolojiye ayak uydurabilmek için bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştirebilirler.
Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
İşletmeler stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit ettiği miktarda ücret ödemektedir.
Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir.
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.
Eğitim sonrasında işletme mühendislerine verilen ücret kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here