İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?
rawpixel/pexels

Hizmet akdi ile bir işyerinde çalışan kişinin kendi istek, yeterlilik, yetenek ve sağlık durumu uygunluğu olmasına rağmen herhangi bir kasıt unsuru bulunmadan işini kaybetmesi nedeni ile uğramış olduğu gelir kaybının belirli bir süre ve belirli bir ölçüde karşılanmasını sağlayan geçici destek işsizlik maaşı olarak adlandırılıyor. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında detayları tanımlanan bu geçici destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunacak kişinin yasadaki gerekli şartları sağlaması gerekiyor.

Bu yazımızda işsizlik maaşı kimler alabilir, işsizlik maaşı kaç ay alınır, işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı ne zaman yatar gibi soruların yanıtlarını sizlere sunuyoruz.

İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler, sandıklara tabi sigortalılar ile Türkiye’de çalışma vizesiyle çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamında yer alıyor.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişilerin sağlaması gereken bazı işsizlik maaşı şartları bulunuyor. İşsizlik maaşı almak isteyen kişilerin öncelikle kendi isteği dışında işini kaybetmiş olması gerekiyor. Çalışılan yerden ayrılmadan önce 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışılmış olması ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması da şartlar arasında yer alıyor. Bu şartlardan herhangi biri karşılanmadığı takdirde işsiz kalan sigortalı çalışan, işsizlik maaşı alma hakkından yararlanamıyor.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu farklı şekillerde gerçekleştirilebiliyor. İşsizlik sigortasından yararlanmak isteyen kişi hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İşkur’a ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvurusunu yapabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvurular iletilebiliyor.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre İle Ödeniyor?

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisinde ödenen sigorta primi işsizlik maaşının ne kadar süre ile alınabileceğini belirliyor. Ödenen prim süresi arttıkça, işsizlik maaşından yararlanılabilecek olan süre de uzuyor. 600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödenen kişiler 180 gün,900 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödenen kişiler 240 gün,1080 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödenen kişiler 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabiliyor.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanıyor?

İşsizlik maaşının hesaplanmasında da sigorta primleri dikkate alınıyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık primlendirilen esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama kazancın yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödeme miktarının, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçmemesi gerekiyor. Bu hesaplamaya göre alınabilecek en yüksek işsizlik maaşı brüt 2.046,72 TL oluyor.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyen ve gerekli şartları yerine getiren kişinin yaptığı başvuru izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Nüfus kağıdı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurularak her ayın 5’inde işsizlik maaşı alınabiliyor. İşsizlik maaşını çekme süresi 6 ay olup, sigortalı işsizin PTT’deki hesabına yatırıldıktan sonraki 6.ayın son gününe kadar alınmazsa, İŞKUR emanet hesaplarına geri ödeniyor. İŞKUR emanet hesaplarına gönderilen işsizlik maaşının iade alınabilmesi için hak sahibinin İŞKUR’a dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor.

İşsizlik Maaşı İle Birlikte Kazanılan Haklar Nelerdir?

İşsizlik maaşı alan sigortalı işsiz, işsizlik maaşı aldığı süre boyunca genel sağlık sigortası kapsamında oluyor. Bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortasından faydalanabiliyor. İşsizlik maaşı alınan süre sona erdikten sonra sağlık haklarından yararlanılamıyor. Ayrıca işsizlik maaşı alan kişilerin yeni bir iş bulma ile mesleki geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine katılma hakkı da bulunuyor.

İşsizlik Maaşı Haczedilebilir Mi?

İşsizlik maaşı nafaka borçları dışında haciz ya da başkasına devir ve temlik edilemiyor. İşsizlik maaşı alan kişinin kendi kusuru ve bilgilerdeki yanlışlık ya da eksiklik nedeniyle yapılan fazla ödemeler var ise bunları yasal faizi ile birlikte geri ödeme zorunluluğu bulunuyor. Ölen sigortalılar için ödenmiş olan yersiz sigorta ödeneği geri alınmıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here