İstanbul Kalkınma Ajansı hibe desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı hibe desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), yatırım yapmak isteyen firmalara, hibe
projeleriyle destek sağlıyor. Bu yıl toplam destek bütçesi 50 milyon lira olan 3 adet proje teklif çağrısı yayınlayan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, kurum olarak amaçlarının ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve girişimciliğin önünü açmak olduğunu söyledi. Karataş, İSTKA’nın ana hedefleri çerçevesinde özellikle finans, turizm, lojistik, yaratıcı endüstriler gibi katma değeri yüksek sektörlerin hibelerden yararlanabilecek öncelikli sektörler olduğuna dikkat çekti. Ajansın 29 Haziran 2011 tarihinde toplam destek bütçesi 50 milyon lira olan 3 adet proje teklif çağrısı yayınladığını hatırlatan Karataş, aynı tarihte ayrıca, toplam bütçesi 1 milyon TL olan doğrudan faaliyet desteği ilan edildiğini söyledi. Program bütçesi, program kapsamında proje başına verilebilecek asgari ve azami destek miktarı ve oranları programlar arasında farklılık göstermektedir.

İşletmeler İçin Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı
kapsamında verilecek hibeden, kâr amacı güden kurum ve işletmelerin yanı sıra kâr amacı gütmeyen kurumlar da faydalanabiliyor. Sanayide, binalarda ve ulaşımda enerji talebini azaltacak, verimliliği artıracak proje üreten şirketler İSTKA’nın destek bütçesinden yararlanmak için başvurabilecek. İstanbul’un çevresel sürdürülebilirliğine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlamayı amaçlayan İşletmeler İçin Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı da bu projelerden biri. Programın önceliği çevre sorunlarının ve bunların insan sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması. Temiz ve yenilenebilir kaynakların kullanımına yönelik eko-yenilikçiliğin desteklenmesi amaçlanan programa, valilik, yerel yönetimler, İSKİ, İETT, OSB’ler birlikler, odalar, meslek örgütleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ve kâr amacı güden işletmeler başvurabiliyor. Turcomoney Dergisi’nin haberine göre, yatırım yapmak isteyen firmalara hibe projeleriyle destek sağlayan ajansın yürüttüğü projeler kapsamında başvuru yapabileceklere ilişkin şartların programdan programa değiştiği vurgulandı.

Zaman

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here