İstanbul Kalkınma Ajansı hibe desteği

3

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), yatırım yapmak isteyen firmalara, hibe
projeleriyle destek sağlıyor. Bu yıl toplam destek bütçesi 50 milyon lira olan 3
adet proje teklif çağrısı yayınlayan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, kurum olarak amaçlarının ekonomik kalkınmayı
hızlandırmak ve girişimciliğin önünü açmak olduğunu söyledi. Karataş, İSTKA’nın
ana hedefleri çerçevesinde özellikle finans, turizm, lojistik, yaratıcı
endüstriler gibi katma değeri yüksek sektörlerin hibelerden yararlanabilecek
öncelikli sektörler olduğuna dikkat çekti. Ajansın 29 Haziran 2011 tarihinde
toplam destek bütçesi 50 milyon lira olan 3 adet proje teklif çağrısı
yayınladığını hatırlatan Karataş, aynı tarihte ayrıca, toplam bütçesi 1 milyon
TL olan doğrudan faaliyet desteği ilan edildiğini söyledi. Program bütçesi,
program kapsamında proje başına verilebilecek asgari ve azami destek miktarı ve
oranları programlar arasında farklılık göstermektedir.


İşletmeler İçin Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı
kapsamında verilecek hibeden, kâr amacı güden kurum ve işletmelerin yanı sıra
kâr amacı gütmeyen kurumlar da faydalanabiliyor. Sanayide, binalarda ve ulaşımda
enerji talebini azaltacak, verimliliği artıracak proje üreten şirketler
İSTKA’nın destek bütçesinden yararlanmak için başvurabilecek. İstanbul’un
çevresel sürdürülebilirliğine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlamayı
amaçlayan İşletmeler İçin Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı da
bu projelerden biri. Programın önceliği çevre sorunlarının ve bunların insan
sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması. Temiz ve yenilenebilir kaynakların
kullanımına yönelik eko-yenilikçiliğin desteklenmesi amaçlanan programa,
valilik, yerel yönetimler, İSKİ, İETT, OSB’ler birlikler, odalar, meslek
örgütleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ve kâr amacı güden
işletmeler başvurabiliyor. Turcomoney Dergisi’nin haberine göre, yatırım yapmak
isteyen firmalara hibe projeleriyle destek sağlayan ajansın yürüttüğü projeler
kapsamında başvuru yapabileceklere ilişkin şartların programdan programa
değiştiği vurgulandı.Zaman

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here