İşyeri açma ve çalıştırma yönetmeliği

İşyeri açma ve çalıştırma yönetmeliği
işyeri açma
işyeri açma

İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayı ile Resmi Gazete’de tebliğ edilen şekil ve şartlara göre düzenlenmiştir. Yönetmelikteki hükümler, Organize Sanayi Bölgeler Kanunu, Belediyeler Kanunu ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunu esaslarına dayandırılarak hazırlanmıştır.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği’nin amacı, işyeri açma ve çalıştırma sürecinde gerekli ruhsat ve izinlerin verilmesine konu hükümlerin belirlenmesidir. Esas olan, işyeri açmak isteyen şahıs ya da tüzel kişilerin, işletme açma ve çalıştırmaya yönelik şartları sağlamalarıdır. Kanuna uygun çerçevede her türlü işyeri faaliyetlerini kapsayan bu yönetmelikte; açılması düşünülen işyerinin niteliği göz önünde bulundurularak belirlenmiş kuralların yanında, genel hükümlerde söz konusudur.

Temelde tüm işyerlerinin;

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’na uygun tedbirleri sağlamış olmaları,
2. Çevre sağlığı ve güvenliğine tehdit unsuru oluşturabilecek etkenleri ortadan kaldırmış olmaları,
3. Faaliyette bulunulacak alanda yerleşik olan diğer bireylerin haklarının korunmasına uygun bir ortam oluşturmuş olmaları beklenmektedir.

Yönetmelikte belirlenmiş maddeleri yerine getiremeyen ve ruhsat ve izin belgeleri olmayan kişi ve kurumların işyeri açma ve çalıştırmalarına müsaade edilmemektedir. Bu nedenledir ki,
işyeri açmak ve çalıştırmak isteyen kişi ve kurumların, yönetmelikte belirtilen hükümleri sağlayıp, yetkili idari birimlerce gerekli izin ve ruhsatları almaları gerekmektedir.

Gerekli izin ve ruhsatlar için örnek olarak hazırlanmış başvuru formları ve işyeri belgeleri ile ilgili idari birime başvurulmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here