Jeofizik mühendisi

Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.


GÖREVLER


– Atmosferdeki olayların yer kabuğuna etkisini sismik ölçümler yaparak araştırır,
– Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler,
– Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler,
– Baraj ve yeraltı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri yapar,
– Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, deniz trafiği grafikleri ve haritaları hazırlamak için yeryüzünde sabit noktalar seçer,
– Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar,
– Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar,
– Çalışma alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Elektromanyetik aletler,
– Grafik aleti,
– Fiziki ve elektrikli test cihazları,
– Pil, batarya, akım jeneratörü,
– Çeşitli çizim araç-gereçleri,
– Kırtasiye malzemeleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Jeofizik mühendisi olmak isteyen kimselerin,
– Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili,
– Olayları derinlemesine incelemeye meraklı,
– Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Jeofizik mühendislerinin iş bulma olanakları çok sınırlıdır. Mezun olanların sayısı yıllık istihdam sayısından fazladır. Kamu sektörünün yıllık mühendis alımı, devletin personel politikasına göre değişmekle birlikte az sayıdadır. Bunun dışında kalanlar ya özel sektörde iş aramak ya da kendi işyerini kurmak durumundadır.
Bu alanda işyeri kurmak araç-gereçlerin pahalılığı nedeniyle oldukça zordur. Meslek için gelecekteki istihdam durumu da pek farklı olmayacaktır. Ancak, ilişkili olduğu diğer dalların gelişmesi ile birlikte bu dal da gelişebilir. Özellikle belediyeler ve inşaat sektörü istihdam açısından gelişme gösterebilecek alanlardır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Jeofizik mühendisliği eğitimi üniversitelerin “Mühendislik”, “Maden”, “Mühendislik-Mimarlık” fakültelerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Jeofizik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal -2(SAY-2)” puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Jeofizik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Jeoteknik Teknikerliği”, “Petrol Sondajı ve Üretimi”, “Sondajcılık” ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Jeofizik Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleki eğitim süresi 4 yıldır.
Bu mesleğin eğitim programında, Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Jeodezi ve Topografya gibi temel derslerin yanı sıra Jeoloji ve Jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır.
Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde ilgili kurumlarda staj yapılmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Kişinin eğitim süresince herhangi bir ücret alması, kazanç sağlaması olanaklı değildir. Ancak, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan, karşılıklı – karşılıksız, burs veya kredi almak için girişimde bulunulabilir. Şartların uyması durumunda burs-kredi alınabilir.
Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan sektöre, kuruluşa, çalışılan süreye (derece-kademe) çalışma konumuna (mühendis – idareci) göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir jeofizik mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin 2 – 3 katı kadar ücret almaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here