Kadın Girişimcilere Mikro Kredi Desteği

72

Kadın Girişimcilere Mikro Kredi Desteği 2012;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların iş yaşamında daha fazla yer
alması, çocuk yapanların çalışma hayatından kopmaması için bir eylem planı
hazırladı. Planla, çocuk yapan kadınların “kısmi süreli” işlerde çalışmalarının
yolu açılacak. Eylem planına göre kadınlara yönelik atılacak adımlar şöyle:


KADIN GİRİŞİMCİYE KREDİ VERİLECEK
ÇOCUK BAKIMI
PAYLAŞILACAK:
Ev ve çocuk bakımının sadece kadınlar tarafından
üstlenilmesinin de önüne geçilmeye çalışılacak. Çocuk bakımının ebeveynler
arasında paylaşılması için önlem alınacak.
MİKRO KREDİ:
Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi için mikro krediler verilmesi
sağlanacak.


TEMİZLİĞE GİDEN KADINLAR: Temizlik, bakıcılık gibi ev
işlerine giden kadınların istihdam bürolarıyla bağlantılı çalışmaları,
primlerinin yatması ve emekli olmaları na yönelik adımlar atılacak.

KADIN ÇALIŞMAZ BİLİNÇLENDİRMESİ: Kadınların iş gücüne
katılımının önündeki kültürel engellerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Bilinçlendirmeyle toplumda var olan kadınların çalışamayacağına ilişkin gelenek
ve önyargıların yıkılması hedefleniyor.
KÖYDEN GELEN KADINA MESLEKİ
EĞİTİM:
Kente göç eden kadınların işgücü piyasasına uyumunu sağlayıcı
programlar gerçekleştirilecek. Bunun için de göç edilen illerde hangi sektörler
ön plana çıkıyorsa ona yönelik meslek programları uygulanacak.
DAYAK
YİYEN, BOŞANAN KADINLAR:
Şiddet mağduru kadınlar, konuk evinde
kalanlar, eski yükümlüler ile kocası ölmüş ya da boşanmış kadınlar da eylem
planı kapsamına alındı. Bunların sosyal yaşama katılımları desteklenecek.

KISMİ SÜRELİ İŞ: Çocuk sahibi olan kadınların işgücü
piyasasından kopmalarının engellenmesine dönük teşvik edici düzenlemeler
yapılacak. Kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma biçimleri geliştirilecek.
Sabah
Kadın Girişimcilere Mikro Kredi Desteği 2012 – Kadın
Girişimcilere Kredi – Kadın Girişimcilere Mikro Kredi


Kadına Kredi – Dul Kadınlara İş
Hükümet, yeni bir
istihdam stratejisi planı hazırladı. Bu planın özel istihdam grupları başlığı
kadınlara ayrıldı. Türkiye’de halen yüzde 24 olan kadının istihdama katılma
oranı, Avrupa ve OECD ülkeleri arasında en düşük noktada. Son 10 yılda kadın
istihdamı yüzde 10 geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde
çalıştığı plana göre, şunlar
yapılacak:

Kadına kredi
Kadın
girişimcilerin güçlendirilmesi için yeni krediler verilmesi sağlanacak.
Evde
çalışan kadınların sosyal güvence sistemine alınması. Ev hizmetlerinde çalışan
kadınların şartlarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınacak. Ev işlerine
giden kadınların ödedikleri isteğe bağlı sigorta primlerine yönelik teşvik
sağlanacak.


Dullara iş
Şiddet mağduru kadınlar, sığınma evlerinde
kalanlar, eski yükümlüler ile kocası ölmüş ya da boşanmış kadınların sosyal
yaşama katılımları desteklenecek. Çocuk sahibi olan kadınların işgücü
piyasasından kopmalarının engellenmesine dönük teşvik edici düzenlemeler
yapılacak. Kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin kullanılması,
aile ve iş hayatı arasında dengenin kurulması, çocuk bakımının ebeveynler
arasında paylaşılması sağlanarak, kadının iş piyasası dışında kalması önlenecek.
Hürriyet
Kadına Kredi ve İş – Kadına Kredi ve İş
Destekleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here