Kadın girişimciye fuarda ücretsiz yer

835 girişimci kadın, yurtiçindeki 167 fuara ücretsiz katılacak. 167 fuarın her birinde beş girişimci kadına, 15’er metrekare, toplamda 75’er metrekare ücretsiz fuar alanı kullandırılacak. Standların kurulması, aydınlatması, zemin kaplaması, dolaplar, standda yer alacak firma unvanı, logo ve ibareden oluşan alınlık yazısı da verilecek hizmetler arasında.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi kapsamındaki bu destekler için 2.5 milyon YTL kaynak ayırdı. Bu proje ile kadın girişimcilerin yurt içi fuarlara katılmalarını sağlamak ve yeni kadın girişimcileri ortaya çıkarmak amaçlanıyor.


BAŞVURU ODALARA
Kadın girişimcilere sağlanacak bu destekten yararlanmak isteyen girişimciler, bulundukları ildeki, İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun oluşturulduğu ticaret ve sanayi odasına veya borsalara başvuracaklar.


Başvurular fuar tarihinden en az 3 ay önce bitmiş olacak. Proje ile ilgili detaylı bilgi www.kadingirisimciler.org.tr web adresinden edinilebilir.


Bilgi ve başvuru için İTO Fuarlar ve Dış İlişkiler Şubesi.


Tel: (212) 455 61 06, Faks : (212) 520 15 26, e-posta: mine.gunes@ito.org.tr


Aranan şartlar


* Öncelikle bir firma varlığı


* Firmanın ticaret, sanayi veya deniz ticaret odasına kayıtlı olması


* Firma sahibi kadın girişimci olmalı.


* Tüzel kişi firmalarda ise ortaklık payının en az yüzde 50’si kadın girişimcilere ait olmalı.


* Firmanın yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 2 milyon YTL’yi aşmamalı.


* Firmanın temel faaliyeti, proje katılımcısı olunacak fuarın konusuna uygun olmalı.


* Bir firma, bu proje kapsamında en çok iki kere proje katılımcısı olabiliyor.


Proje başvurusunda istenen belgeler


* Örneği Kurul tarafından belirlenen başvuru formu ve taahhütname.


* Ana sözleşmenin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı ya da onaylı örneği.


* Üyesi bulunulan odadan alınan faaliyet belgesi.


Firmayı bağlayıcı işlemler yapma konusunda hukuken temsile yetkili kılınan kişilere ilişkin tarihi altı aydan daha eski olmayan imza sirküleri.


* Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait gelir tablosu.


* Başvuruda bulunulan tarih itibariyle son bir ay içerisinde düzenlenmiş olan mali bilanço.


* Firmanın kadın girişimci ortaklarına ait nüfus cüzdanı örneği.


Kadın Girişimciler İl Kurulu İTO’da toplandı


TOBB Kadın Girişimciler İstanbul İl Kurulu, İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde toplandı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ve önceki hafta İTO Meclis Salonu’nda yapılan kurul toplantısına İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da konuk oldu.


İl Genel Kurulu seçimlerinin yapıldığı İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na Meltem Kurtsan seçildi. Ülkü Büyükgönenç ve Mutlu Alkan’ın da başkan yardımcılıklarına seçildiği toplantıda Dr. Yalçıntaş, “İTO seçimlerinde kadın girişimcilere her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.


Türkiye’deki kadın girişimci sayısının az olduğunu dile getiren Dr. Yalçıntaş, bu konudaki kültür genlerimizi değiştirmek zorunda olduğumuza dikkat çekerek, bu değişim yaşanana kadar kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.


TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş da kadınların oda ve borsa yönetimlerinde daha çok yer alması gerektiğini söyledi. Bektaş, “Bu kurul çatısı altında kadınları iş hayatına daha çok sokmak ve ekonomideki konumlarını güçlendirmek için mücadele ediyoruz. 74 ilde teşkilatlandık ve hedefimiz 81 il. Kurulun önündeki en önemli hedeflerden biri yaklaşan oda seçimlerinde odaların yönetimlerinde daha çok kadının yer alması” şeklinde konuştu.(İTO)

1 YORUM

  1. Kadınlara bu alanda da pozitif ayrımcılık yapılması sanırım sadece populist kültürün sonucu. Pek gerek olduğuna inanmıyorum. Sonuçta hangi dergiyi elime alsam genel de bayanlar oluyor karşımda. Pek gerekli bir olay değil sanırım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here