Kadınlar, iş hayatında eşit fırsatlara sahip değiliz

Türkiye’deki kadınlar işyerinde en çok ‘fırsat eşitsizliği’nden dert yanıyor. Online kariyer sitesi Monster’ın yaptığı araştırmaya göre çalışan kadınların yüzde 68’i işyerinde ‘ayrımcılığa’ uğradığını düşünüyor.


Online kariyer sitesi Monster’ın “Türkiye’de kadınların istihdama katılımda yaşadıkları sorunlar”a ilişkin yaptığı araştırma birçok çarpıcı sonucu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 63’ü fırsat eşitliği olmadığını söylerken, her 4 kadın katılımcıdan 3’ü “fırsat eşitliği olmadığını” kaydediyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 26. Erkeklerin yüzde 55’i kadın ve erkeklerin iş hayatında eşit fırsatlara sahip olduğunu düşünüyor. Kadınların yüzde 68’i, işe alımda “cinsiyet ayrımcılığı”, “işyerinde mobbing” ve “cinsel taciz”in kadın istihdamını engellediğini düşünürken, erkeklerde bu oran yüzde 39’da kalıyor. Kadınların yüzde 41’i, erkeklerin ise yüzde 29’u şirketlerde kreş, emzirme odası gibi uygulamalar olmamasının kadın istihdamını olumsuz etkilediğini söylüyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de kadınların istihdama katılımının önündeki en büyük engel “ev işleri”, “çocuk ve yaşlı bakımı” gibi işleri üstlenmek durumunda kalmaları. Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü bu görüşü desteklerken, ikinci sırada yüzde 64 ile “kadınların evlendikten sonra kendi rızaları ya da baskı ile işten ayrılmaları” geliyor.


TÜRKİYE SONDAN 3’ÜNCÜ
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2010’da 20 ülkede yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de üst düzey yöneticilerin yüzde 12’sini kadınlar oluşturuyor. Kadın istihdamında 20 ülke arasında sondan 3’üncü olan Türkiye, yönetici kademesindeki kadınların ”görece yüksek oranıyla” ikinci sırada yer alıyor. Monster’ın araştırmasına göre, Türkiye’de kadınların üst düzey yönetici kadrolarına çıkmasını engelleyen nedenler arasında ilk sırayı yüzde 64 ile “ev ve çocuk bakımının “kadın işi” olduğunun, yöneticiliğe engel olacağının düşünülmesi”, ikinci sırayı ise yüzde 60 ile cinsiyet ayrımcılığı alıyor.


İşe alımda ayrımcılık
KADINLARIN büyük bölümü işe alımda ayrımcılık, işyerinde mobbing ve cinsel taciz olduğunu belirtiyor. Şirketlerde kreş, emzirme odası gibi uygulamalar olmaması da iş hayatında kadın sayısının az olmasının sebeplerinden. Ayrıca kadınların yüzde 73’ü üst düzey pozisyonlarda cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını söylüyor. Erkeklerin yüzde 57’si kadınların ‘aile’yi ‘iş’e tercih ettiğini düşünürken, kadınlarda ise bu oran yüzde 31. Kadınların yüzde 51’i ‘kadınların birlikte hareket eden erkek yönetici grubuna dahil edilmek istenmediğini’ söylüyor.Sabah

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here