Kalıp teknisyeni (tekstil konfeksiyon)

Numune giysinin özelliğine göre kalıp hazırlayan, şablon, serileme ve kesim planı yapan kişidir.


GÖREVLER


– Belirlenen modele ve ölçüye uygun kalıbı hazırlar,
– Kalıpların serileştirme işlerini yapar,
– Kalıpları şablonlar,
– Kalıp ve modele göre malzeme tespiti yapar,
– Pastal resmi hazırlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Mukavva,
– Çeşitli kalınlıklarda kalemler,
– Dosya, parşömen ve mülaj kağıdı,
– Uzun cetvel, Dikaçı cetvel,
– Eğri, te cetveli, gönye, riga takımı ( kambur, kol, düz),
– Kumaşlar,
– Dikim makinaları, spesiyel dikim makinası,
– Tela, iplik, ütü ve malzemeleri.
– Makas ve diğer kesim aletleri,
– Bilgisayar


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) olmak isteyenlerin;
– Şekil uzay ilişkilerini görebilen,
– Estetik görüşe sahip,
– Renkleri ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Dikkatli, titiz,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ağırlıklı olarak özel sektörde tekstil, konfeksiyon üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle aydınlık, temiz, sessiz ama yoğun çalışma ortamıdır. Ancak küçük işletmelerde kalıp hazırlama ile ilgili ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. Atölyenin içerisinde yoğun ve gürültülü ortamda çalışmaktadırlar. İşveren, müşteri ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde çalışırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Dünyada oluşacak serbest rekabet ortamında tekstil konfeksiyon alanının rekabetçi olması için teknoloji düzeyinin ve eğitimli işgücü sayısının artması gerekmektedir
Tekstil konfeksiyon alanı diğer alanlara göre daha az sermaye gerektiren ve işgücü yoğun bir alan olup emek yoğun karakteri nedeniyle onbinlerce işyerinde yüzbinlerce kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu alanın alt dallarından olan kalıp teknisyeni olarak çalışmak isteyenlerin de iş bulma olanakları oldukça fazladır.
Kalıp Teknisyenleri kamu ve özel sektöre ait hazır giyim işletmelerinde (deri hazır giyimde dahil) çalışabilirler.
Ayrıca meslek elemanları kendi işyerini açabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi anadolu kız meslek /anadolu meslek, anadolu teknik liseleri, kız meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon” alanı “Kalıp” dalında verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu isimde alan ve dal bulunmamakta, bu bölümle ilgili eğitim giyim üretim teknolojisi alanı altındaki dallarda ders olarak verilmektedir. Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler bu değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Anadolu meslek / Anadolu kız meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezun olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca. merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak.
Kız meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon alanına” girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Anadolu kız meslek liseleri / anadolu meslek liseleri / kız meslek liseleri ile çok programlı liselerde eğitim süresi 4 yıldır.
– Eğitim boyunca genel kültür derslerinin yanı sıra Temel Sanat Eğitimi, Bilgisayar, Araştırma Teknikleri, Girişimcilik, İnsan ilişkileri, Kalite Kontrol, Tekstil Bilgisi, Üretim Planlaması, Temel Tasarım Bilgisi, Tasarım Uygulamaları, Kalıp ve Tasarımları gibi meslek dersleri okutulmaktadır.
– Anadolu meslek / anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinin 11.sınıfında öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı yasaya göre 3 gün işletmelerde beceri eğitim yapar, 2 gün okulda teorik eğitime devam ederler.


MESLEKTE İLERLEME
Mezunlar alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı oldukları takdirde Ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini kurmaya hak kazanırlar.
Erkek giysi tasarım teknisyeninin yükselmesi, kendini yenilemesine, deneyimine bağlıdır.
Meslek liselerinin Tekstil Konfeksiyon alanı Kalıp dalından mezun olanlar, Deri Konfeksiyon, Kostüm Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları taktirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca meslek lisesi mezunları ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puanı almaları ve Giyim Öğretmenliği, Giyim Endüstri Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Moda Tasarımı Öğretmenliği, Moda Tasarımı (Endüstriyel Sanatlar Y.O) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– 3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret verilmektedir.
– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır ve bütün öğrenci haklarından yararlanırlar.
– Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanırlar.
– Eğitim tamamlandıktan sonra özel sektörde aylık kazanç çalışılan işletmenin ücret politikası ve toplu iş sözleşmelerine göre belirlenmektedir.
– Kendi işyerlerinde çalışanlar ise yaptıkları iş yoğunluğuna göre kazanç sağlamaktadırlar.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan meslek elemanları teknik hizmetler sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here