Kameraman

Kameraman, stüdyo ve naklen yayın çekimlerini, yönetmenin veya yapımcının yönlendirmesine bağlı olarak kamera kullanım tekniği, estetik ve kompozisyon görüş ve bilgisiyle birleştirerek gerçekleştiren kişidir


GÖREVLER


Çekim öncesi yönetmen veya yapımcıyla ön çalışma gerçekleştirir,
Kullanılan malzemeleri çekime hazırlar; uygun objektifi seçer; netlik ayarlarını yapar,
Çekim sırasında, ses ve ışık koordinasyonunu sağlar,
Film ve canlandırma kamerasını kullanır,
Yönetmen, yapımcı veya muhabirin direktifleri doğrultusunda film veya video çekimlerini yerinde, zamanında ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirir,
Çekim bittikten sonra stüdyoda, monitörler (küçük ekranlı televizyon) yardımıyla kayıtları kontrol eder,
Gerektiğinde ve çekim yanlışlıklarında yönetmeni bilgilendirerek, kaydın yenilenmesini sağlar,
Çekim sonrası kameranın gerekli temizlik ve bakım işlerini yapar, arızaları ilgili yerlere bildirir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Çeşitli tipte kameralar,
Film, filtre ve çekim kartları,
Objektif temizleyici, alkol, samur fırça,
Monitörler,
Kamera altlıkları, batarya, objektifler


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Genellikle ayakta çalışır, çekimler sırasında zaman zaman yürüme, dönme, eğilme, çömelme, diz çökme, taşıma, uzanma gibi fiziki faaliyetlerde bulunur.
Çekimlerin kontrolü aşamasında oturarak çalışabilir.
Çalışırken her iki el ve parmaklar kullanılır.
Dilin fiziksel işlevi (konuşma) yanında, görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olmaları gerekmektedir.
Kameramanlık, genel akademik yeteneğin yanı sıra, el ve parmakları ustalıkla; gözü ve eli eşgüdümlü kullanabilme; renkleri ayırt edebilme; olaylar ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilme, estetik bir görüşe sahip olma, gibi beceri ve yetenekleri gerektirmektedir.
Bu mesleğe atılmak isteyen kimseler yaratıcı, girişken ve işbirliğine açık kişilik yapısına sahip olmalıdırlar.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kameramanlar, çalışmalarını hem kapalı mekanlarda (stüdyolarda ve çok değişken ortamlarda çalışmaları söz konusu olabilmektedir) hem de açık havada yürütürler. Kameraman görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunma ve görevini eşgüdüm halinde yürütmek durumundadır. İş hem aletlerle, hem de insanlarla ilgilenmeyi gerektirmektedir. Hareketli bir hayattan ve değişiklikten hoşlanan kişiler bu meslekte mutlu olabilirler. Çalışma saatleri düzenli değildir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kameramanların iş bulma olanakları oldukça yüksektir.
Kameramanlar, televizyon programı yapım ve basın-yayın sektöründe; kamu ve özel TV kanallarında, film stüdyolarında, video kuruluşlarında, reklamcılık sektöründe çalışabilirler.
Bayanların kameraman olarak çalışma oranları oldukça düşüktür. Bu sektörde daha çok montajcı olarak yer almakta veya eğitimlerine devam ederek, görüntü ses yönetmenliği, stüdyo şefliği gibi alanlara yönelmektedirler.
Meslekte, özellikle yayıncılık ve sinema sektöründeki gelişmeler ile mesleki eğitim yerlerinin sınırlı olması göz önüne alındığında, işsiz kalma riski bulunmamaktadır.
Kameraman olarak çalışmalarına, herhangi bir nedenden ötürü devam edemeyenler; montaj ve ışık düzenleme alanlarına yönelebilirler.
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık mezunu olan bir kişi Türkiye’de yaygın olarak çalışma imkanına sahip olduğu gibi televizyon ve sanal yayıncılık alanlarında da iş imkanları bulabilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Meslek Yüksekokullarının,
“Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” bölümünde verilmektedir.
Ayrıca TRT veya özel televizyon kuruluşları hizmet-içi eğitimlerle kameraman yetiştirmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Baskı(Ofset Baskı-Tipo Baskı), Cilt ve Serigrafi, Ciltleme ve Serigrafi, Dizgi, Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf ve Grafik, Grafik/Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Klasik Ciltçilik, Matbaa/Matbaacılık, Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Reprodüksiyon ve Klişe, Tasarım Teknolojisi/Tasarım ve Teknolojisi, Tipo Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Fotoğrafçılık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, İletişim, Organizasyon Hizmetleri, Radyo Sinema ve Televizyon, Radyo Televizyon/ Radyo-Televizyon, Resim(Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi), Sanat ve Tasarım, Tasarım ve Teknolojisi/Tasarım Teknolojisi, Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi) bölümlerinden mezun olanlar “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” için yeterli Sözel-1 (SÖZ-1) puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.
Hizmet-içi eğitim veren kuruluşların koşulları değişkenlik göstermektedir


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek yüksekokullarında liseden sonra 2 yıl,
Eğitimleri süresince öğrenciler, Karanlık Oda Teknikleri, Fotoğraf Tasarımı, Sensitometri, Temel Fotoğraf Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf ve Sinema Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İl.ve İnk.Tarihi, Çekim Teknikleri, Deneysel Fotoğraflar, Kamera Teknolojisi, Belgesel Fotoğraf, Kadraj Estetiği, Aydınlatma, Temel Gazetecilik, Proje, Bilgisayar, Gazetecilik Uygulaması, Fotoğrafrafik Tasarım, Yönlendirilmiş çalışma, Kurgu gibi meslek derslerini alırlar. Meslek derslerinde öğrencilere
– “Kameramanlığa” yönelik, kamera kullanımı, bakış açıları, ışık düzeni ve yeterliliği, lens ayarları, ışığın gelişi ve kullanımı ile montaj konularında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılır. Ayrıca, eğitimleri süresince öğrencilerin staj yapmaları da öngörülmektedir.
– Okulda eğitim sırasında branşlaşmaya gidilmemekte, mezunlar: kameraman,Işıkçı veya montajcı olarak çalışma hayatına yönelebilmektedirler.
– Öğrencilerin 45 gün staj yapmaları zorunludur.


MESLEKTE İLERLEME
İletişim fakülteleri bünyesinde, istek olması halinde yeni geliştirilen kameralar ve bu alandaki yenilikler üzerine mesleğe uyum kursları açılabilmektedir.
Kameramanlar, televizyon, video veya sinema filmlerinin birinde çekimlerini yoğunlaştırabilir, belirli tip kamera kullanımında uzmanlaşabilirler.
“Fotografçılık ve Kameramanlık”, ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde, Basın ve Yayın, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo, Sinema ve Televizyon, Sinema, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.
Ayrıca ,Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmeleri de söz konusudur.
Öğrencilere staj uygulamaları sırasında işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek sağlanabilmektedir.
Kameramanlar yüksek ücretlerle çalışma olanaklarına sahiptirler, tecrübe arttıkça işin niteliğine ve işletmenin yapısına göre, ücrette artış olabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here