Kaymakam

Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir.


GÖREVLER


Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.


Başlıca görevleri:
– İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
– Valinin emirlerini uygular,
– İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
– Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
– Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kaymakam olmak isteyenlerin;
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
– Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
– Yeniliklere açık, yaratıcı,
– İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip,
– Sürekli kendini geliştirme çabası içinde olan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kaymakam, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçedeki kaymakamlık binasında görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken vatandaşlarla, valilerle, emniyet çalışanlarıyla, askeri üst düzey yöneticilerle, memurlarla etkileşim halindedir. Zaman zaman seyahat etmesi gerekir. Görev yaptığı ilçe belirli sürelerde değişir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sınavda kazanan kaymakam adayları, valilik emrine atanırlar, staj bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri sınavı başaran adaylar, 5. sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan sonra “Mahrumiyet Bölgesi” diye nitelenen 6. sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4. sınıf bir ilçeye kaymakam olarak veya vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3., 2. ve 1’inci sınıf ilçelere kaymakam veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam ederler. Ayrıca, valilik makamına Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.
Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak ilçelerde veya İçişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatlarında çalışabilirler. Kaymakam ilçenin en büyük Mülki Amiridir.
Kaymakamlık mesleğine 24.11.1991 tarihine kadar sadece erkek elemanlar alınmıştır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikle bayanlar da kaymakam adaylığı sınavına kabul edilmiştir.
Türkiye’de ilçe sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak kaymakama duyulan ihtiyaç da artmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin ön eğitimi üniversitelerin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.
Yukarıdaki fakültelerden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olmaları durumunda İçişleri Bakanlığınca yapılacak Kaymakamlık sınavına girebilirler.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin ön eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İktisat”, “Ekonomi”, “İşletme”, “Maliye”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler”, “Uluslararası İlişkiler”, “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler” veya “Hukuk” lisans programları için yeterli “Eşit Ağırlık-2 (EA-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “İktisat”, “Ekonomi”, “İşletme”, “Maliye”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler”, “Uluslararası İlişkiler”, “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” veya “Hukuk” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu lisans programlarını bitirenler doğrudan kaymakam olamamaktadırlar. Kaymakamlık mesleğine girebilmek için öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nı (KPSS) kazanmak gerekmektedir. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından ayrıca bir yarışma sınavı yapılmaktadır. Sınava girebilmek için aranan genel ve özel nitelikler şunlardır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin ön eğitiminde; Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyasal Politikaya Giriş, Çevre Sorunları, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Mahalli İdareler, Kamu Personeli Yönetimi, Kentleşme ve Konut Politikası, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Hukuk dersleri verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Kaymakam daha sonra vali yardımcısı ve vali olabileceği gibi üst dereceden bir başka yöneticiliğe atanabilir.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı merkez örgütünde de görev alabilirler.
Kaymakamlar, vali yardımcısı, vali, müsteşar vb. idari kademelere yükselebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Temel eğitim süresince durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi ve öğrenim harcı verilmektedir. Karşılıklı veya karşılıksız burs alan öğrencilerde vardır. Öğrenim süresince eğitim masrafları tamamen öğrenciye aittir.
Adaylık döneminde atandığı kadro ve dereceden maaş almaktadırlar.
İlk göreve başlayan bir kaymakam adayının ücreti yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı kadardır. Çalışma süresi arttıkça aldığı ücret buna paralel olarak artmaktadır.
Kaymakamlar, özel hizmet tazminatı, temininde güçlük zammı, işgüçlüğü zammı, temsil giderleri adı altında çeşitli tazminatlar alırlar.
Kaymakamlar, devlet memurları yasasına göre maaş ve yan ödeme almanın yanı sıra, kaymakam olarak bir ilçeye atandığın da bulunduğu derecenin bir üstündeki dereceden maaş alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here