Kaz Yetiştiriciliği İle Para Kazanın

Kaz Yetiştiriciliği

Ülkemizde genellikle Kars, Ağrı ve Erzurum yörelerinde yoğunlaşsa da kazyetiştiriciliği aslında Türkiye’nin her noktasında hayata geçirilebilecek karlı bir yatırımdır. Kaz yetiştiriciliği kazancı yüksek olsa da, kaz yetiştiriciliği projesi hayata geçirilmek için çok yüksek bir sermaye gerektirmemektedir. Kaz yetiştiriciliği maliyeti düşük projeler arasında yer almakta, 10-20 kazla başlanılan projede bir iki sene sonunda 100 kaz sayısına ulaşmak mümkün olmaktadır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda kaz yetiştiriciliği ve pazarı ülkemizde hızla büyüme göstermektedir.

Kaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kaz yetiştiriciliği yapabilmek için iki farklı yol izlenmektedir. Piyasadan yavru, civciv kazlar alınarak bunlar beslenebilir. Ya da kazların çiftleşmesi sağlanarak yeni kazlar elde edilebilir. Her iki yöntem ile de kaz yetiştiriciliği işine başlamak mümkündür.

Birkaç dönümlük arazi başlangıçta yeterli olmakla birlikte; daha küçük çaplı bir iş için bir dönümden küçük araziler de tercih edilebilmektedir. Arazinin büyüklüğüne göre ortalama her metre kareye 3 kaz alınabilmektedir. Tabii bunda kazların civcivse kaç haftalık olduğu da dikkate alınmalıdır.

Önerilen İçerik

Seçilen arazinin bir kısmına kazların barınacağı üstü kapalı odalar inşa edilmelidir. Kazlar soğuğa karşı dayanıklı hayvanlar olsa da yine de kapalı alanların bulunması gerekmektedir.Küçük civcivler için de kümesler inşa edilmelidir. Kaz yetiştiriciliği yapılacak olan alanın havadar ve düz olması önerilmektedir. Bu nedenle otluk alanlar ve meralar kaz yetiştiriciliği yapmak için idealdir. Ayrıca bu tür alanlarda kazlar için çok fazla yem ihtiyacı oluşmamaktadır.

Kaz yetiştiriciliğinde çiftliğindışının yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tel örgü ile kaplanması gerekmektedir.Köpek ve tilki gibi yırtıcı hayvanlara karşı kazların korunması sağlanmalıdır.Sulak alanlar kazların gelişimi için çok önemli olsa da, kazların çiftleşmeleriiçin kuru alanlar bulunması gerekmektedir. Olası durumlar için gerekduyulduğunda ilaçlama ve aşılama faaliyetlerine önem verilmelidir. Yemliklerinve sulakların kazlara göre yapılması gerekmektedir. Sağlam bir zemindeyapılmaları ve yıkılmalarının önlenmesi önem arz etmektedir.

Kaz Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Kaz yetiştiriciliğine başlamak için çok yüksek bir maliyet gerekmemekle birlikte, ne kadar büyük bir kapasite ile başlamak istenildiğine göre kaz yetiştiriciliği maliyeti değişiklik gösterebilmektedir. Çiftlik, barınak gibi kurulumları girişimcinin kendi imkanları ile inşa etmesi, maliyetleri dahada düşürmektedir. Başlangıç maliyeti içerisinde kazların kendisi de yer almaktadır. İsteğe göre kuluçka makinesi de alınabilmektedir. Başlangıçta ortalama 1000 kaz ile işe başlanıldığında, maliyet ortalama 100.000 ₺ civarında olmaktadır.

İşin başlangıcında kaz yetiştiriciliğinin kar marjı aylık %15’tir. Hayvan sayısı artıp verimlilik sağlandıkça net kar oranının %100’e kadar ulaştığı bilinmektedir. Kaz yetiştiriciliği ve pazarlama faaliyetleri arttıkça, bu işten elde edilen gelir de yükselmektedir. Kaz yetiştiriciliği işine başlayacak kişiler devlet destek ve hibelerinden de yararlanabilmektedir. 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre desteklenmektedir. Yatırım için başvurusu onaylanan kaz yetiştiricilerine; damızlık kaz işletmesinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, ekipman ve alet alımı; ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, ekipman ve alet alımı için destekleme ödemesi yapılmaktadır. Destekleme ödemesi, yatırımcının hayvanları temin etmesinden sonra verilmektedir.

Kaz eti düşük yağlı ve kolesterol değeri çok düşük bir besin olarak bilinmektedir. Fransa ve İtalya gibi ülkelerde kaz ciğeri de yoğunlukla tüketilmektedir. Kaz etinin ve ciğerinin daha fazla restoranda menüye dahil edilmesi ile birlikte, kaz yetiştiriciliğinin karlılığıda artmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here