Kentsel Dönüşüm Yasası 2012

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Kentsel Dönüşüm Yasası Meclis’te kabul
edildi. İşte Türkiye’nin çehresini değiştirecek düzenlemenin müthiş
detayları:


Kentsel Dönüşüm Yasası 2012


– Gecekondu sahibine konut verilene kadar evi yıkılmayacak. Kiracı bile
yıkılacak binada hak sahibi olabilecek.


– Riskli yapıların sorumluluğu yapı maliklerinde olacak. Yıkılacak yapıların
maliklerine kira yardımı verilecek.


– Kararlar üçte iki çoğunlukla alınacak. Çoğunluk kararına katılmayan yapı
sahibi mağdur edilmeyecek.


– Yıkılacak binaların işlemi sonuçlanıncaya kadar satılamayacak, kiraya
verilemeyecek, tahsis edilemeyecek.


– Hak sahibinin görüşü alınarak riskli binaya elektrik, su, doğalgaz
hizmetleri verilmeyecek. Verilen durdurulacak.


– Yıkılan binanın arsası kat sahiplerine payları oranınca tescil edilecek.
Hak sahipleri bu duruma göre borçlanacak.


Vatandaş yıkıma ikna edilecek


– Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, dönüşüme itiraz eden vatandaşın nasıl
ikna edileceğini BUGÜN’e anlattı. Hissedarların tamamının muvafakatini
aramadıklarını söyledi.


– “Çoğunluğun anlaşmasını kabul etmeyenin hissesini biz alacağız. Üçte ikinin
anlaşmasına uyacağız. Satış sonrası razı olmayan yapı sahibine parasını
vereceğiz” dedi.


Kentlerde büyük dönüşüm başlıyor


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM
Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre gecekondu sahibine konut
verilene kadar evi yıkılmayacak. Riskli yapıların yıktırılması için yapı
maliklerine verilen süre 30 günden 60 güne çıkarılacak. Sahibi tarafından
yıktırılmayan yapılar idari makamlarca yıkılacak. Riskli yapıların yıkımını
engelleyenler hakkında ise Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.
İhtilafları denetleyecek bilirkişi sayıları illerin nüfusuna göre
belirlenecek.


10 Daire Başkanlığı kurulacak


Kanunla Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdürlüğü olacak. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların
yürütüleceği genel müdürlük bünyesine 10 daire başkanı kadrosu verilecek. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, görev alanına giren konularda her türlü etüt, plan,
proje, maliyet hesaplarını ve yapım işlerini, yapı denetim sistemini
oluşturacak.


Son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek


Kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi il genel ve belediye meclisleri
tarafından belirlenecek. Meclisler üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar
verecek. Alınan karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifiyle Bakanlar
Kurulu’na sunulacak. Bakanlar Kurulu karar verirse kentsel dönüşüm
gerçekleşecek. TOKİ’ye, belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına tahsis edilen
veya devredilen yerlerde, 2 yıl içinde dönüşüm ve iyileştirme çalışmaları
yapılmamışsa bu taşınmazların tahsisleri kaldırılacak ve Maliye Bakanlığı’na
devredilecek.


İtiraz süresi 15 gün


Tespitler bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca yapılacak.
Masraflar yapı maliklerince karşılanacak. Tespitlere karşı ev sahipleri, 15 gün
içerisinde itiraz edebilecek. Riskli yapıların yıktırılmasında öncelikli olarak
malikler ile anlaşma yoluna gidilecek. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların
maliklerine kira yardımı yapılabilecek.


Elektrik ve su yok


Yıkılmasına karar verilen riskli yerlerde elektrik, su doğalgaz hizmetleri
verilmeyecek. Üzerindeki bina yıkılarak, arsa haline gelen taşınmazlar kat
sahiplerine payları oranınca tescil edilecek. Yapılacak konutların ve iş
yerlerinin bedelleri, sosyo-ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek. Hak
sahipleri bu duruma göre borçlanacak veya alacaklı olacak.


Eviniz yola bakabilir


DEV kentsel dönüşüm projesinde belediyelerle hareket edilecek.Yasayla
belediyelere her türlü ödenek aktarımı, teknik ve mali destek sağlanacak.Yasada
ayrıca Belediye Meclislerinin alacağı kararlarla masrafların tamamı veya bir
kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen
alanlarında bina cephelerinde değişiklik, yenileme, özel aydınlatma çalışmaları
yapılabilecek. Cephe değişikliği yapılacak binalarda talep etmesi halinde hak
sahiplerine telif hakkı ödenecek.


Güçlendirmeye kredi


Kanunun uygulanacağı alanlar dışında kalan ve güçlendirme imkanı bulunan
yapılar için kentsel dönüşüm projeleri özel hesabından ”güçlendirme kredisi”
verilebilecek. Vatandaş kanun uyarınca yapılan idari işlemlere karşı tebliğ
tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edip dava açılabilecek. Bu davalarda
yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek. Vatandaşın mağduriyetinin olup
olmadığı tespit edilecek ve hak iadesi yapılacak.


Bilirkişi sayıları artırılacak


Yasanın uygulamasında vatandaş ile çok fazla ihtilafa düşüleceği tahmin
edildiği için bilirkişi sayısı da artırılıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları
nüfusun yüzde 3’üne denk gelecek şekilde isim listeleri hazırlamaya başladı.
Listeler valiliklere verilecek. Taraflar bilirkişi seçmekte anlaşamadıkları
takdirde, bilirkişiler hakimin kararı ile tayin edilen gün ve saatte kura yolu
ile seçilecek.


Bir saniye bile vakit geçirmeyeceğiz


Yasanın yürürlüğe girmesi için bir saniye bile vakit kaybetmeyeceklerini
belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Bunu mutlaka yapacağız.
Dönüşümde her türlü tasarruf hakkı oradaki parsel sahiplerinin olacak. Ancak
çoğunluğun menfaati ne ise herkes buna uyacak. Uymayan kişinin hakkı açık
artırma ile anlaşma sağlayan diğer hissedarlara satılacak. Diğer
hissedarlaralamazsa o zaman devlet gerçek değer üzerinden yeri alacak. Devletin
asli görevi vatandaşın hakkını korumak. Hiç kimseye rant sağlamadık. Koruyup
kollayacağımız k esim fakir fukara” dedi.


Sektör ne diyor?


– Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: Sektör açısından son
derece önemli. Dönüşümde metrekare hesabı yapılıp çok fazla emsal
artırılmamalı.


– Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Bu fırsat iyi kullanılmalı.
Şehir merkezlerinde arsa çok değerli. Konut fiyatları gerilemez. Biz de
dönüşümde yer alacağız.


Kaynak : Çetin Çiftçi / Bugün

1 YORUM

  1. Kentsel dönüşüm ve yenileme alanında son zamanlarda pek çok verimli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar arasında Kentsel Tasarım ve Harita projesi de bulunmaktadır. Ülkemizin geliştiğini görmek hep sevindirici olmuştur. Bu alanda doğru dönüşüm adımlarını atmak çok önemli. http://www.ugurkentseldonusum.com.tr daki örnekleri incelemenizi tavsiye ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here