Kesim teknisyeni (giyim)

Tekstil atölyelerinin kesimhane bölümlerinde kumaşı istenilen ölçü ve nitelikte kesen kişidir.


GÖREVLER

– Kumaşı model ve kesim listesi doğrultusunda depodan alır,
– Maliyet hesaplama çalışmaları yapar,
– Kumaşı kesim masasına üst üste serer,
– Kumaşların yapışkan özelliği olan telalarını istenilen ölçüde keser,
– Kalıpların kumaş üzerine yerleştirilmesi ile ilgili ölçütleri ve yerleştirmede dikkat edilmesi gerekli unsurları dikkate alarak kalıpları yerleştirir.
– Kesim masasında esman (dik bıçak) ile kumaşı keser,
– Hızar bıçağı ile küçük parçaları keser,
– Tela makinesinde telaları presten geçirir,
– Etiketleme ve eşleme yapar,
– Kesilen parçaları üretim bölümüne teslim eder.
– Kesim ve serim makinelerinin periyodik bakım ve basit onarımlarını yapar,
– Kesimhanede gerekli iş güvenliği tedbirlerini alır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayarlı serim ve kesim makinesi,
– Kesim Masası,
– Kesim Makası (Dik bıçak),
– Şerit Hızarı,
– Meziro,
– Çeşitli Cetveller,
– Çeşitli Kalıplar,
– Kumaşlar,
– Koruyucu güvenlik malzemeleri (eldiven).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kesim Teknisyeni (Giyim) olmak isteyenlerin;
– Uzun süre ayakta çalışabilen,
– Yönergeyi izleyebilen,
– El göz koordinasyonu gelişmiş,
– Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli olan,
– Yenilik ve gelişmelere açık,
– İnisiyatif alabilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
– Kesim Teknisyenleri, konfeksiyon atölyelerinin kesimhane bölümlerinde kesim masası etrafında ayakta çalışırlar,
– Çalışma ortamı kapalı ve temizdir,
– Çalışırken, atölye şefi, dikim bölümü sorumlusu, tekstil mühendisleri, tekstil teknikerleri ve işçilerle iletişimde bulunur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞBULMA OLANAKLARI
Kesim Teknisyenleri konfeksiyon atölyelerinin kesimhane bölümlerinde çalışabilirler.
Tekstil konfeksiyon sektörü ülkemiz ihracatının çok önemli kalemlerinden birisini oluşturur. Bu nedenle iş bulma olanakları yüksektir. Ancak yapılan araştırmalarda Konfeksiyonun diğer bölümleri makineci overlokçuların iş bulma imkanları daha fazla olmasına rağmen kesimcilerin iş bulma olanakları o kadar yüksek olmadığı görülmüştür. Nedeni araştırıldığında atölyede birçok makineci olmasına karşın kesimhane bölümlerinde çok daha az kişinin çalıştığı görülmüştür. Ancak kesimcilerin dikilecek tüm kumaşları kestiği göz önüne alındığında iyi yetişmiş bir kesim teknisyeninin iş bulabileceği söylenebilir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, daha önceki yıllarda meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Tekstil Konfeksiyon alanı Kesim dalı ismiyle verilmekte iken yeni uygulamaya göre Giyim Üretim Teknolojisi alanı Kesim dalı olarak verilmeye başlanmıştır.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.
– Eğitim süresinin son yılında 3308 sayılı yasaya göre haftada 3 gün işletmelerde 2 gün okulda beceri eğitimi yaparlar.


MESLEKTE İLERLEME
– Çalıştıkları işyerinde bölüm şefi, atölye şefi ve müdür düzeyine kadar ilerleyebilir.
– Meslek lisesi Giyim Üretim Teknolojisi alanı Kesim dalı ve önceki yıllarda Tekstil Konfeksiyon ve Konfeksiyon bölümü mezunları istedikleri taktirde Deri Konfeksiyon, Kostüm Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil, önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gerekli koşulları sağlamaları halinde yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Moda Tasarımı (Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu), Moda Tasarımı Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– 3308 sayılı kanun gereği 3. sınıfta işletmelerde eğitim görürler. İşletmelerde eğitim gördükleri sürede asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
– Eğitim süresince iş kazalar ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir.
– Kesim Teknisyenleri konfeksiyon atölyelerinin kesimhane bölümlerinde çalışırlar, kazançları asgari ücret ile 3 katı arasında değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here