Kimliklerde Harf Değişikliği

Harf Değişikliği

Kimliklerde Harf Değişikliği
Kimliklerde Harf Değişikliği

Demokratikleşme paketiyle birlikte gelen Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai yaptırım kaldırılmıştı. Kimliklerde Harf Değişikliğine neden olacak X, Q, W harflerine gelen özgürlük sonrası yasal düzenleme boyutunda da bir takım yenilikler gerçekleşecek. Yapılacak olan yasal düzenlemeyle birlikte, söz konusu harflerin ( X, Q, W ) kesin kullanımını yasaklayan 1353 Sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun’un” 2 ve 4 nolu maddeleri yürürlükten kaldırılıyor. Nüfus Bilgileri kanununun ilgili maddelerinde yapılacak değişiklikte ise Kürtçe isim ve Soyisimlerinin nüfus cüzdanlarında yazılabilmesinin önü açılacak. Kimliklerde Harf Değişikliği

Madde 1353 ‘te Kimliklerde Harf Değişikliği Düzenlemesi Yapılacak

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun’da yer alan “Halk tarafından vaki müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kanunu evvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.” madde kaldırılarak, yasak tarihe karışmış olacak. Böylece Harf Değişikliği Düzenlemesi ile Q, W, X harfleriyle reklam ve tabela yapılabilecek.

İSİM VE SOYİSİMLER BİR KEREYE MAHSUS DEĞİŞECEK

Harf Değişikliği Devrimiyle ilgili kanunun 2. maddesinde yer alan “Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir” ibareleri de kaldırılarak gerekli düzenlemede yasal prosedür gerçekleşmiş olacak. Mecburiyetin kalkmasıyla birlikte nüfus cüzdanlarına da özgürlük getirilerek bu harflerin de içinde bulunduğu isimler ve soyadlar konulabilecek 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na da düzenleme yapılacak. İlgili kanuna yeni geçici bir madde eklenerek, istenirse bir defaya mahsus ad veya soyadlar değiştirilebilecek. Harf Değişikliği – Reklam ve Tabelalarda Harf Değişikliği – Kimliklerde Harf Değişikliği

Sponsor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here