Kimya teknisyeni

Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizde, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan kişidir.


GÖREVLER


– Kimya mühendisi veya kimyager denetiminde her türlü kimyasal analizin ön hazırlıklarını yapar.
– Laboratuvar uygulamaları için iş organizasyonu yapar.
– Numune alarak numunenin fiziksel kontrollerini yapar.
– Analizlerde kullanmak üzere çözeltiler hazırlar.
– Laboratuvarda kendisine verilen numunede nitel, nicel (gravimetrik ve volumetrik), biyokimyasal ve enstrümantal analizler yapar.
– Laboratuvar araçlarının bakım ve onarımını yapar, güvenlik önlemlerini alır. (musluk, gaz, elektrik kontrollerini yapar.).
– Kimyasal madde ve malzemelerin kurallara uygun depolanmasını sağlar ve depo kayıt defterini tutar.
– Gözlem ve deney sonuçlarını kaydeder, sonuçları çizelgelere aktarır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Cam gereçler (deney tüpü, pipet, santrifüj tüpü, büret, desikatör, huni, mezür, beher, erlen, baget, geri soğutucu, düz soğutucu, saat camı, termometre, manometre, damıtma balonu, ayırma hunisi, kristalizuvar, petri kabı, gooch krozesi, erime noktası tayin cihazı,
– Porselen gereçler (havan, havaneli, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan),
– Cihazlar (etüv, kül fırını, santrifüj, spektrofotometre, alev fotometresi, atomik absorpsiyon spektrofotometresi, viskozimetre, pH metre, elektronik terazi, refraktometre, gaz ve sıvı kromatografisi, dispencer, su banyosu, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, dijital büret, çeker ocak, elek takımı, güç kaynağı),
– Kimyasal maddeler (organik ve inorganik asitler ve bazlar, tuzlar, alkoller, esterler, aldehitler, hidrokarbonlar, karbonhidratlar, ketonlar, eterler, aminler, amidler, aromatik hidrokarbonlar, indikatörler, saf su vb.)


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kimya Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Dikkatini bir noktaya uzun süre toplayabilen,
– Gözlem yapma ve dinleme yeteneği gelişmiş,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Sabırlı, titiz ve araştırmadan hoşlanan,
– Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
– El ve parmaklarını iyi kullanabilen,
– Bedenen sağlam ve güçlü (özellikle koku alma duyusu gelişmiş, renk körlüğü olmayan) kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kimya Teknisyenleri; kimyasal maddelerle mamul ve yarı mamul üreten endüstriyel fabrikaların laboratuvarlarında, kalite kontrol laboratuvarlarında, araştırma laboratuvarlarında veya hastanelerin laboratuarlarında görev yaparlar. Kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu cam malzemedir. Görev yeri çok temizdir, ancak kimyasal madde ve zehirli toksit kokusu içerir. Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edici reaksiyonlara, kesiklere, ateş ve kimyasal madde yanıklarına, radyoaktif maddelere maruz kalabilirler. Kimyasal maddelerden dolayı zehirlenmeler olabilir. Kişi verilen yönergelere göre işini tek başına yürütür. Ancak zaman zaman mühendis, tekniker ve diğer çalışanlarla iletişime girebilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Kimya Teknisyenleri kimyasal maddelerle mamul veya yarı mamul ürünler üreten (çimento, cam, kil, seramik, azot-gübre, demir-çelik, şeker, yağ, sabun, boya, selüloz, plastik elyaf, gıda, petrol, tekstil vb.) endüstri alanlarının araştırma, geliştirme ve kontrol laboratuvarlarında,
– Hastanelerde ve özel klinik laboratuvarlarında,
– İl hıfzısıhha kuruluşlarında,
– Belediye laboratuvarlarında,
– Kamu kuruluşlarının laboratuvarlarında,
– Medikal firmalarda,
– Sağlık kuruluşu bulunan bankalarda çalışabilirler.
Endüstriyel alanlar gelişme halinde olduğundan bugün ve gelecekte Kimya Teknisyenliği mesleğine olan talebin artacağı söylenebilir.
Kimya alanında her gün yeni gelişmeler ve buluşlar olmaktadır ve meslekte sürekli yenilikler mevcuttur. Ayrıca bu meslekte kullanılan araç-gereçlerde de değişiklikler olmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle yeni alet ve cihazların kullanıldığı gözlenmektedir. Bazı ölçüm ve testlerin bilgisayar yardımıyla yapılmasına başlanmıştır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Kimya Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek, anadolu teknik liselerinin Kimya Teknolojisi alanı Kimya dalında verilmektedir.
– Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kimya Teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Temel Kimya,
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Nitel Analiz, Nicel Analiz, Enstrümantal Analiz, Biyokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya


MESLEKTE İLERLEME
Meslek Liselerinin Kimya Teknolojisi alanı Kimya dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Ayakkabı Tasarımı, Deri İşleme Teknolojisi, Dericilik, Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Lastik-Plastik, Maden, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya, Selüloz ve Kağıtçılık, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şeker Teknolojisi, Tarımsal Laboratuvar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yağ Endüstrisi, Yalıtım Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Endüstriyel Seramik, Seramik önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Kimya Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Meslek eğitimi süresince öğrenci pratik eğitim yaptığı işletmede aylık olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret alır. Bu ücret öğrencinin çalışması karşılığı olup, işveren tarafından ödenir. Bunun haricinde öğrenci eğitim süresince herhangi bir kazanç elde etmemektedir.
– Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.
– Meslek eğitimini bitiren kimya teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar.
– Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here