Kooperatifçilik meslek elemanı

Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir.


GÖREVLER


Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde satma vb.), güç ve kaynaklarını birleştirerek “Kooperatif” adı verilen bir tür ortaklık kurmak isteyenlere yasal, parasal ve ticari konularda danışmanlık yapar,
Çalıştığı kooperatifin gerek halkla gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlar,
Kooperatife parasal kaynak sağlar,
Kooperatifin parasının en ekonomik biçimde harcanmasını ve elde edilen kazancın üyelere pay olarak dağıtılmasını sağlar,
Üyelere, yapılan çalışmalar, harcamalar ve sonuçta elde edilen yararlar hakkında bilgi verir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Kanun, tüzük ve yönetmelikler,
Çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, telex),
Büro malzemeleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kooperatifçilik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Sayısal yeteneği yüksek,
Sayılarla işlem yapmaktan, yönergeleri uygulamaktan, başkalarını yönlendirmekten, işbirliği halinde çalışmaktan hoşlanan,
Sabırlı ve dinamik kimseler olmaları gerekir.
Sorumluluk sahibi ve yaratıcı olmak meslekte başarıyı artırır.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kooperatifçilik meslek elemanı çalışmalarını büro ortamında, plan ve hesap yaparak yürütür. Birinci derecede verilerle ilgilenmekle birlikte, zaman zaman insanlarla da etkileşim halindedir ve açıklama yapma, ikna etme gibi görevleri yerine getirir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Günümüz koşullarında insanların bazı ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını tek başlarına karşılamaları güçleşmektedir. Özellikle konut sorununa bir kişi veya ailenin kendi başına bir çözüm bulması olanaksız denecek düzeye gelmiştir. Bu nedenle de son yıllarda özellikle yapı kooperatiflerinin sayısı sürekli artmaktadır. Bu, Tarım, Tüketim, Köy Kalkınma, Esnaf, Kefalet Kooperatifleri için de geçerlidir. Bir sorunu tek başına çözmeye çalışmak yerine, dayanışma ve işbirliği içinde çözmek hem daha kolay hem daha ekonomik olmaktadır. Bu nedenle kooperatifçilik alanında yetişmiş, bilgili, dürüst, çalışkan elemanlara da ihtiyaç artmaktadır. Bu alanda yetişmiş, girişimci bir kişinin iş bulma konusunda fazla sorunu olmayacağı düşünülmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Kooperatifçilik” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Kooperatifçilik, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ulaştırma Hizmetleri ve Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemlerde Bitirenler “Kooperatifçilik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1)” puanı almaları gerekir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi meslek yüksekokullarında 2 yıldır.
Meslek yüksekokulu kooperatifçilik programının;
1. yılında: Temel Hukuk, İşletme Bilimine Giriş, Makro İktisat, Muhasebe, Kooperatifçilik Bilgisi, Pazarlama, İşletme Hukuku, İşletme Yönetimi, Mikro İktisat, Kooperatif İşletmeciliği, Kamu Yönetimi,
2. yılında: Kooperatifler Hukuku, Vergi Hukuku, Kooperatif İşletmeciliği, Maliyet Muhasebesi, Mesleki Çalışma ve Seminer, Büro Makineleri, Vergi İşlemleri ve Muhasebesi, Bilgisayar Kullanımı, Kooperatif Muhasebesi, Büro Uygulamaları gibi dersler,
Ayrıca, 1. ve 2. sınıflarda, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi kültür dersleri ve seçmeli olarak Beden Eğitimi,Müzik,Resim derslerinden birisi okutulmaktadır.
Kooperatifçilik programında eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. 1. ve 2. sınıf sonunda 40′ ar işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü, çeşitli kooperatiflerde meslek stajı yapılmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
“Kooperatifçilik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde üniversitelerin “İşletme”, “İşletme-Ekonomi”, “Lojistik Yönetimi” ,“Tarım İşletmeciliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler
Meslekte ilerleme, kişinin mesleki başarısına, çalışkanlığına ve girişimciliğine bağlıdır. Başarılı bir kooperatifçilik meslek elemanı Kooperatif Müdürlüğünden, Genel Müdürlüğe kadar yükselebilir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödenmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.
Kooperatif personelinin ücretleri, yıllık tahmini bütçeye göre genel kurulca kararlaştırılmaktadır. Ücretler kooperatifin bütçesine, büyüklüğüne göre çok farklılık göstermektedir. Bazı kooperatiflerde asgari ücretten başlamak üzere ücret verilmekte, bazılarında ise yönetici düzeyinde net asgari ücretin 7-10 katına kadar çıkabilmektedir.
Kooperatif yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret yanında, huzur hakkı ve yolluk adı altında ödemeler de yapılmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here