Kosgeb Kredileri: Kosgeb Faizsiz Kredi Desteği Nedir?

Kobi Finansman Destek Programı bünyesinde Kosgeb tarafından sağlanan faizsiz kredi imkanları.
KOSGEB Kredileri: KOSGEB Faizsiz Kredi Desteği Nedir?
5 dk
Son güncellenme: 31/10/2019
Tüm Başlıklar

KOSGEB kredileri “KOBİ Finansman Destek Programı” çerçevesinde şekillenmiştir. Bu destek programı kapsamında yürürlüğe giren uygulama esasları dahilinde “Kimler KOSGEB kredilerinden yararlanabilir?”, “KOSGEB Kredi Faizi Desteği Esasları nelerdir?”, “KOSGEB kredi üst limitleri ve vadeleri nedir?” gibi en çok ilgi duyulan konular net bir şekilde anlatılmıştır.

KOBİ Finansman Destek Programı Nedir, Amaçları Nelerdir?

KOBİ Finansman Destek Programı; KOBİ statüsünde yer alan işletmelerin katılım bankalarından, kamu bankalarından ve özel bankalardan uygun koşullarda nakit kredi çekebilmelerini sağlamak için faiz ve kâr payı masraflarına destek sağlanması amacıyla uygulanan destek programı olarak tanımlanabilir.

KOBİ Finansman Destek Programının temel amacı KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılması, ekonomik gelişmelerin önündeki finansman engellerinin kaldırılması ve ülke ekonomisinin canlandırılması olarak sıralanabilir.

KOSGEB Acil Destek Kredisi Nedir? Nasıl Alınır? Kimler Acil Destek Kredisi Alabilir?

İlk olarak 2011 senesinde yaşanan doğal afetler neticesinde işletmelerin uğradıkları zararların kolay bir şekilde karşılanması adına başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi şartları ve unsurları KOSGEB tarafından belirlenir. Desteğin kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesi tarafından oluşturulur.

Acil destek kredisi azami kredi vadesi 36 aydır ve kredi desteğinden yararlanabilmek için KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma şartı aranır. KOSGEB kaydı şartına ek olarak acil destek kredisinden yararlanmak isteyen işletmelerin kredi talebinde bulunma gerekçelerini kamu kurum ve kuruluşlarına belgelendirmeleri gerekir. Belgelendirme sürecinin başlatılması için işletmelerin Kaymakamlık ya da Valilik birimlerine başvurması şarttır. Bazı özel durumlarda KOSGEB ilgili belgeleri doğrudan kurumlarla iletişime geçerek toplayabilir.

KOSGEB faizsiz kredi desteğinden farklı olarak (yazımızın ileriki kısımlarında detaylandıracağız) KOSGEB acil destek kredisi verilirken işletmelerin KOBİ Finansman Destek Programı dahilinde belirlenen “Girişimci İşletmeler” ya da “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” türüne dahil olması şartı aranmaz. Acil Destek Kredisi Türkiye’de faaliyet gösteren ve KOSGEB kaydı bulunan tüm KOBİ’lere sunulur.

KOSGEB Kredi Faiz Desteği: KOSGEB Sıfır Faiz Desteği

Kosgeb sıfır faizli destek olarak da bilinen Kredi Faiz Desteği Girişimci İşletmeler ya da Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler türlerine dahil olanlara veriliyor. İşletme Kredisi ve Makine Teçhizat Kredisi olmak üzere iki ayrı destek türünden oluşan Kredi Faiz Desteğinde işletme kredisi azami kredi vadesi 18 ay, makine teçhizat kredisi ise 36 ay vadeli olarak planlanıyor.

“Kredi Faiz Desteğinden Kimler Yararlanabilir?” sorusunun yanıtları da genel KOSGEB destek süreçleri ile benzerlik gösteriyor. Kredi Faiz Desteği almak isteyen işletmelerin KOSGEB veri tabanı kaydının yapılmış olması ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekiyor. Tüm bu şartlara ek olarak işletmenin “Girişimci İşletmeler” veyahut “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” türlerine dahil olması bekleniyor.

Girişimci İşletmeler İçin Kredi Faiz Desteği (İşletme Kredisi ve Makine Teçhizat Kredisi)

Girişimci İşletmeler Kobi Finansman Destekleri kapsamında hem işletme kredisi hem de makine teçhizat kredisi kullanabiliyor. Ancak belirlenen kredi üst limitleri iki ayrı kredinin toplam tutarına denk geliyor. Bir başka deyişle girişimci işletmeler için 50 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuluyorsa bu işletmeler işletme kredisi ve makine teçhizat kredisi istediklerinde toplam kredi tutarları 50 bin TL’yi geçemiyor. Geçtiği takdirde faizsiz kredi desteği artan miktar için sunulamıyor.

Girişimci işletme statüsünde yer alanlar toplamda 50 bin TL faizsiz kredi kullanabiliyor. Girişimci genç girişimci, kadın girişimci, engelli girişimci, gazi veya birinci derecede şehit yakını girişimci olduğu takdirde kredi üst limiti 70 bin TL’ye yükseliyor. Girişimci işletmeler için destek puanı 10 puan olarak belirleniyor. İşletme kredisi girişimcilere maksimum 18 ay vade ile veriliyor, makine teçhizat kredisi çekildiğinde ise vade 36 aya çıkarılabiliyor.

Genç Girişimci ve Girişimci İşletme Nedir?

Hazır yeri gelmişken “genç girişimci” sınıfında yer almak ve KOSGEB tarafından “Girişimci işletmeler” statüsünde sayılmak için gereken şartları da açıklamak istiyoruz.

KOSGEB tarafından bir girişimcinin genç girişimci olarak değerlendirilebilmesi için girişimcinin şu an başvuruları kapatılan Girişimcilik Destek Programı veya yeni başlatılan Yeni Girişimci Programından yararlanmış olması; program başvurularının yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olması şartları aranıyor.

KOSGEB tarafından “girişimci işletmeler” kategorisine dahil edilen işletmelerin ise KOSGEB desteği ile kurulmuş olması ve hali hazırda ticari faaliyetinin devam etmesi şartları aranıyor.

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler İçin Kredi Faiz Desteği (İşletme Kredisi ve Makine Teçhizat Kredisi)

KOSGEB veri tabanı kaydı bulunan ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için KOSGEB Kredi Faiz desteği kredi limitleri çok daha yüksek belirleniyor. Girişimci işletmeler gibi KOBİ Finansman Desteği Programından yararlanan Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler de hem işletme kredisi hem de makine teçhizat kredisi çektiklerinde kredi faizi ödemiyor.

İşletme kredisi ve makine teçhizat kredisi toplam kredi tutarları Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için 500 bin TL olarak belirleniyor. 500 bin TL kredi limitinde işletme kredisi azami vadesi 18 ay, makine teçhizat kredisi azami vadesi ise 36 ay olarak saptanıyor.

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler makine teçhizat kredisi çektiklerinde yerli malı belgesine sahip makine teçhizatı aldıklarını belgelediklerinde normalde 12 puan olan destek puanlarını 14’e yükseltebiliyor.

KOSGEB tarafından bir işletmenin Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler arasında kategorilendirilmesi ve KOSGEB kredi faiz desteklerinden yararlanabilmesi için işletmenin ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulaması yapılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından istifade etmiş olması veyahut da bu kategoriye giren işletmelerin ürünlerini satın alması gerekiyor. Bu şekilde KOSGEB tarafından iş geliştirme amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere özel KOSGEB kredi faiz desteğinden yararlanılabiliyor.

KOSGEB Kredi Faiz Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KOSGEB Kredi faiz desteğinden yararlanılarak çekilen işletme kredisi ve makine teçhizat kredileri üst limitine acil destek kredisi dahil değildir. Acil destek kredisi üst limiti KOSGEB icra kurulu tarafından ayrı olarak belirlenir.

Makine teçhizat kredisi çekilmesi sırasında kullanılmış ürünler tercih edilirse destekten yararlanılamaz, ikinci el makine ve teçhizatlar desteğe dahil edilemez.

Girişimci işletmeler ya da Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler makine teçhizat kredisini birden fazla bankadan kullanamaz.

Kredi başvuruları KOSGEB ile iş birliği gerçekleştiren bankalara KOSGEB sistemi üzerinden yapılır. Bankalar kredi başvurularını değerlendiren taraftır. İşletmelerin kredi notu bankaların kriterlerini karşılamadığı takdirde kredi çıkmayabilir. Bu aşamada KOSGEB yalnızca faizsiz kredi imkanından yararlanabilmesi fırsatı sunan taraf durumundadır.

İşletmeler kendilerine tanımlanan kredi limitini doldurana kadar kredi faiz desteğinden yararlanabilir. İşletme programı tamamladığında eğer talep ederse KOBİ finansman desteği yeniden başlatılabilir.

Kullandırılan kredilerin takip edilmesi ve tahsisi bankaların sorumluluğundadır. Bankalar KOSGEB birimlerinden herhangi bir talepte bulunamaz. Çekilen kredilerin de kredilerin taksit ödemelerindeki aksaklıkların yol açtığı risklerden de KOSGEB sorumlu tutulamaz.

Kredi çeken işletmeler ödeme planlarına uygun davranmadıkları takdirde bankalar bu durumu KOSGEB uygulama birimine bildirir. Bu gibi bir durumda KOSGEB tarafından sağlanan destek ödemeleri durdurulur. Ancak geriye dönük olarak işletmelerin yararlandıkları kredi faiz destekleri ile ilgili işletmelerden ödeme yapmaları istenemez.

Bir işletme makine ve teçhizat kredisi kullanarak aldığı makineleri ya da teçhizatları kredi vadesi devam ederken satamaz, kiralayamaz ya da devredemez.

Kredi faiz desteğinden yararlanılarak çekilen kredinin vergileri, harçları ya da kredi çekilmesi sırasında ortaya çıkabilecek ek bedeller destek kapsamının dışındadır.

İşletmeler kredi faiz desteğinden yararlandıkları sürede ya da sonraki dönemde KOSGEB mevzuatına aykırı davranışlarda bulunurlarsa KOSGEB destekleri durdurulur ve işletmenin bağlı olduğu uygulama birimi işlem başlatır. KOSGEB uygunsuzluk yönergesi kapsamında başlatılan işlemler sonucunda uyuşmazlık sona ererse işletme yeni destek başvuruları yapmaya başlayabilir.

Kredi faiz desteği kapsamında girişimci işletmelere ve Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere kullandırılan tüm krediler Türk Lirası cinsinden ödenir. Bu destek programına katılan işletmelerin benzer amaçla farklı desteklerden yararlanması söz konusu değildir.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.