KOSGEB’e online başvuru

12

KOBİ’lere yönelik kredi desteklerini gelecek yıl artırmayı planlayan KOSGEB,
reel sektörü teknoloji ile de tanıştıracak. 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren
KOBİ’lere yönelik kredi destek programlarına yönelik başvurular internet
üzerinden yapılabilecek. KOBİ’lerin kredi desteklerine erişimini artırmayı
planlayan KOSGEB, 81 ilde reel sektöre hizmet vermek için taşra teşkilatını
güçlendiriyor.


KOSGEB’e online başvuru
Küresel
krizden yara almayarak büyümesini devam ettiren reel sektöre yeni destekler
yolda. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) gelecek yıl kesenin ağzını açıyor. KOSGEB Başkanı Mustafa
Kaplan, 2012 yılında destek programlarından daha fazla Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletme (KOBİ) ve girişimcinin faydalanmasına yönelik çalışmanın
devam ettiğini belirterek, elektronik başvuru sisteminin de devreye gireceğini
açıkladı. KOSGEB destek programlarına on-line başvuru yapılmasına imkân
sağlayacak sistemin 1 Aralık 2011 tarihinde devreye gireceğini açıklayan Kaplan,
“Program ve proje esaslı destek sisteminde etkinliği sağlamak, proje
geliştirme/uygulama/izleme yetkinliğini artırmak için merkez teşkilatımızda ve
bilgi sisteminde iyileştirmeler yapılmakta. Önümüzdeki haftadan itibaren Genel
Destek Programı’na, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve
KOBİ Proje Destek Programı’na internet üzerinden başvuru yapılabilecek.”
dedi.


KOBİ’lerin KOSGEB desteklerine erişebilirliğini artırmak amacıyla KOSGEB
taşra teşkilatının genişletilmesinin gerekli olduğuna dikkat çeken Kaplan, 2010
yılında başlayan çalışmalarla KOSGEB hizmet merkezi bulunan il sayısının 49’dan
68’e çıkarıldığını söyledi. Kısa süre içerisinde KOSGEB hizmet merkezlerinin tüm
illere yayılmasının sağlanacağını bildirdi. Başkan Kaplan, ülke genelindeki tüm
KOBİ’lere eşit mesafede olduklarını ifade ederek, hedef kitlenin genişlediğine
dikkat çekti. Genişlemeden önceki dönemde hizmet ve desteklerden imalat
sanayiinin gelişmiş olduğu bölgelerde (Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz gibi)
faaliyet gösteren KOBİ’lerin daha çok yararlandığını hatırlatan Kaplan, “Ancak
gerek değişen kuruluş kanunumuz nedeniyle hedef kitlemizdeki genişlemenin
gerekse de 2010 yılı son çeyreğinden itibaren yürürlüğe koyduğumuz yeni KOSGEB
destek programlarının etkisiyle tüm bölgelerimizde KOSGEB’in bilinirliğinin
hızla arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim yeni dönemde önceliğimiz,
KOBİ’lerimizin proje odaklı çalışma kültürüne adapte olması ve bu türde
desteklerimizden daha fazla istifade etmesidir. Geçtiğimiz yıl içerisinde KOSGEB
kredi faiz destek programları kapsamında verilen desteklerin bölgelere göre
dağılımı incelendiğinde, karşılanan kredi faiz destek tutarları bakımından yüzde
23,8’lik pay ile Marmara Bölgesi ilk sırayı almaktadır. Bu bölgeyi sırasıyla
yüzde 20,6’lık pay ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 14,4’lük pay ile Karadeniz
Bölgesi takip etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.


3,2 milyon KOBİ’ye hizmet


Van’da yaşanan depremin ardından sorunları yerinde görmek ve incelemelerde
bulunmak üzere KOBİ’lerle değerlendirme toplantısı yapılarak zarar gören işyeri
sahiplerinin sorunları dinlendi. Van’da ekonomik hayatın normale dönmesi için
esnaf ve sanatkârın işine başlaması amacıyla 2 ayrı kredi programı uygulamaya
alındı. Birinci kredi destek programı, Van ilindeki ekonominin canlandırılması
amacıyla depremden zarar görsün veya görmesin başvuruda bulunan tüm esnaf,
sanatkârlar ve KOBİ’lere yönelik. Kredi sıfır faizli olup, program kapsamında
işletme başına azami 30 bin TL kredi sağlanacak. Kredinin vadesi 12 ay ödemesiz,
24 ay ödemeli olmak üzere toplam 36 ay olacak. İkinci kredi destek programı ise
depremden işyerleri zarar gören ve bu durumu ilgili makamlardan belgeleyen
esnaf, sanatkârlar ve KOBİ’lere yönelik uygulanmakta olan “Acil Destek
Kredisi”nin Van iline yönelik olarak iyileştirilerek uygulanması. Acil Destek
Kredisi kapsamında, işletme başına 100 bin TL üst limitli ve sıfır faizli
uygulanmakta olan bu kredinin, 6 ay olan ödemesiz dönemi 12 aya, 18 ay olan
ödeme dönemi ise 24 aya çıkarıldı. Böylece 24 ay olan toplam kredi vadesi 36 aya
çıkarıldı.


Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak KOBİ’lerin ekonomideki payı bu durumu
ortaya koyuyor. Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ niteliğindeki
işletmelerden oluşuyor. istihdamın yüzde 77,9’unu sağlayan KOBİ’ler, toplam
katma değerin de yüzde 55,2’sini oluşturuyor. Toplam yatırımlarda yüzde 49,9
gibi bir oran ile Türkiye’nin kalkınmasında rol oynayan KOBİ’ler, TÜİK 2010
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri verilerine bakıldığında
toplam ihracatın yüzde 60,1’ini gerçekleştiriyor. 3624 sayılı kanunda yapılan
değişiklikle birlikte, imalat sanayii dışındaki KOBİ’lerin de KOSGEB tarafından
desteklenebilmesinin önü iki yıl önce açıldı. Kanun değişikliği ile birlikte
KOSGEB’in hedef kitlesi 400 binden 3,2 milyon KOBİ’ye çıktı.Zaman

1 YORUM

  1. KOSGEB Yeni Girişimcilik Eğitimi aldıysanız veya KOBİ'niz için KOSGEB desteklerinden faydalanmak istiyorsanız %100 Yatırım Garantisiyle KOSGEB Danışmanlığı hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Üstelik, hazırladığımız proje kuruldan geçmezse paranızın tamamını iade ediyoruz!

    Ayrıntılı bilgi: http://www.kosgebturkiye.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here