KPSS olmadan Halkbank 5 bin kişiyi işe alacak

Halkbank iş başvurularında KPSS şartı aramıyor.
Halbankası uzman yardımcısı, servis görevlisi ve banko görevlisi olmak üzere binlerce personel alımı için sınav açıldı. Başvurularda KPSS şartı aranmıyor. İşte yapılması gerekenler:
Ülkemizde ekonomik kriz nedeni ile işsizliğin arttığı bu dönemde, Halkbankası’nın KPSS sınavı olmadan başlattığı bu işçi alımı sınavı 5000 kişiye umut kapısı olacak.

Halkbankası’nın sınavına girebilmek için 18 yaşını tamamlamış olmak ve hapis cezası almış fakat 6 ayı geçmemiş hükümlü olmak yeterli olacaktır. Buda 5000 kişinin alınacağı bu sınava yoğun ilginin olacağını gösteriyor.
İşte bankanın internet sitesinde yayınlanan sınav ilanları ve başvurusu için yapılması gerekenler.

T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere; Uzman Yardımcıları, Servis Görevlileri ve Banko Görevlileri alınacaktır.

Sınava Katılma Koşulları

Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi giriş sınavına katılabilmek için;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Sınava başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,

5.1.1. Uzman Yardımcıları için;

· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

5.1.2. Uzman Yardımcıları (Mühendis) için;

· Mühendislik Fakültelerinin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

Başvuru formunda Uzman Yardımcısı (Mühendis) seçeneği, sadece Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar tarafından tercih edilebilecektir. Mühendislik Fakültesi mezunu olmayan adayların bu seçeneği tercih ederek yazılı sınava girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.

5.2. Servis Görevlileri için;

· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

5.3. Banko Görevlileri için;

· En az lise veya dengi okul mezunu olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

· 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak.

6. Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olduğunu belgelemek, (Sağlık raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)

7. Erkek adaylar için, işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, gerekmektedir.

Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.

Başvuru Şekli ve Süresi

Sınav başvuruları, aşağıda detayları verilen üç aşama sonucunda tamamlanacaktır. Bu üç aşamanın tamamını gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1. Aşama: Sınav ücretinin süresi içinde yatırılması, Anadolu Üniversitesi tarafından 21 Kasım 2009 Cumartesi günü yapılacak olan Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavına başvuran adaylardan, pozisyon başına sınav maliyeti olan 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir.

Sınav ücreti olan 50.-TL sadece başvuruda bulunulan bir pozisyon için tahsil edilecek ücrettir. Birden fazla pozisyona başvurulması halinde; örneğin, aday hem Uzman Yardımcılığı hem Servis Görevliliği sınavına başvuracaksa 100.-TL yatıracaktır.

Sınav ücreti 28.09.2009 Pazartesi günü saat 10:00’dan 15.10.2009 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar T.Halk Bankası Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres bilgileri verilerek yatırılacaktır.

EFT ve havale kabul edilmeyecektir.

2. Aşama: İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulması, İnternet sitesindeki başvuru formu girişleri, sadece sınav ücretini yatırmış adaylara açık olacak ve sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi günden itibaren 16.10.2009 günü saat 17:00’ye kadar TC Kimlik Numarası kullanılarak giriş yapılabilecektir.

Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, 16.10.2009 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Bankamızın (www.halkbank.com.tr) internet sitesinde yer alan “Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu”nu doldurarak yapacaklar ve tüm alanları doldurduktan sonra yazıcıdan pdf formatında beyan formunu alacaklardır.

3. Aşama: Başvuru evraklarının Anadolu Üniversitesi’ne gönderilmesi, Form doldurulduktan sonra yazıcıdan pdf formatında alınacak beyan formu imzalanacak ve imzalanan bu formla birlikte, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve katkı bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, “Anadolu Üniversitesi BAUM Sınav Hizmetleri Yunus Emre Kampusü 26470 Eskişehir” adresine 21.10.2009 tarihine kadar gönderilecektir.

Noksan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu hususun ilgiliye bildirilmesi ve noksan gönderilen belgelerin iade edilmesi yazılı sınav sonrasında yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ise kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecektir.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir. Hem Uzman Yardımcılığı hem de Servis Görevliliği’ne başvuracak adaylar, her pozisyon için ayrı ayrı il tercih edebileceklerdir.

Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri il’de çalıştırılacak olup, başka bir il’e tayinleri mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe başlangıç öncesinde adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş sözleşmesinin haklı nedenlerle Bankaca feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen tazminat tutarını ödeyeceklerine dair Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları, il tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınavı kazanarak Bankamızda istihdamı uygun görülen Uzman Yardımcılarının tamamı, belli bir süre İstanbul’da Kredi ve Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı’nda eğitim amaçlı çalıştırılacak olup, bu eğitim sürecinin bitiminde asıl görev yerlerine atamaları yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 21 Kasım 2009 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 16 Kasım 2009 gününden itibaren, Anadolu Üniversitesi’nin http://halkbank.anadolu.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek, yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Adaylar sınava girebilmek için http://halkbank.anadolu.edu.tr internet adresinden alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte, resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki doğru cevap sayısı adayın testten aldığı ham puanını oluşturacaktır.

Sınav sonuçları, tercihte bulunulan il ve unvan bazında ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve belirlenen kontenjan kadar aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar dahil), 60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla mülakata çağrılacaktır.

Mülakat Yeri ve Tarihi

Yazılı sınav sonuçları, Bankamızın www.halkbank.com.tr adresinde ilan edilecektir.

Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;

1- Diplomanın aslı ve fotokopisi ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği,

2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve fotokopisi veya noter onaylı örneği,

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4- Savcılıktan alınmış yeni tarihli Sabıka Kaydı Belgesi,

5. Erkek adayların, askerlik görevini yaptığına veya ertelettiğine ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına ilişkin belge, Getirmeleri gerekmektedir.

9 YORUMLAR

 1. “Ufak bir anlatım bozukluğu olmuş, ilk okuduğumda afalladım: “ve hapis cezası almış fakat 6 ayı geçmemiş hükümlü olmak” deyince hapis cezası almadıysan giremezsin anlamı çıkıyor :)
  Bir de, RSS beslemelerinizde böyle paragraflar falan yok, dümdüz bir yazı geliyor, bilginiz olsun. ”

  EVET BURASI BENİM DE DİKKATİMİ ÇEKMİŞTİ.

 2. bu ülkede postayla bişey göndermek 10 gün sürüyor ben son gün başvuru yaptım postayla göndersem allah bilir kaçgün sonra yetişir.neden kargoyla gönderemiyoz iadeli taahhütlü neden istiyonuz anlamadım maksat zorluk olsun yetiştiremeyen olduysa 50 tl cebe

 3. 01.01.1967 doğumluyum.meslek yüksek okulu mezunuyum.22 sene özel sektörde çalışıyordum.kriz nedeni ile çalıştığımız 04.05.2009 tarihi itibariyle herkesin çıkışı verildi.şu an ben ve arkadaşlarım işsiziz .kamu ve özel sektörler yaş sınırı ko-yuyorlar,benim emekli olabilmem için daha 8 sene daha çalışmam gerekiyor.işsiz 8 sene beklenir mi?.3 çocuğum var 2'si ilköğretim de okuyor.Eşim ev kadını bize bir yol gösterecek yetkili olabilir mi?.

 4. Yeni sömürü yöntemini deniyor bankalar. Memleketi faizle bitirdiler yetmedi şimdide işsizleri sınav parası adıyla sömürecekler…..

  Tüm fırmalar devletin yaptığı Kpss sınavıyla işçi alırken bunlar niye yeniden sınav yapıyor amaç belli.Enaz 10 milyon işsizvar 50 tl x 1o milyon iştahlarını kabarttıyor rantiyenin….

 5. Kpss sınavıyla almıyorda kendisi sınav yapacakmış bankacı beyler… amaç para turtıklamak .

  200 bin kişi başvurmuş . İşe alacağı adamların parasını halktan çıkardı zaten

  İnsanlar bu kriz zamanında hangi sınava para versin herşey para… 50 ytl karımız yok o sınava ver bu sınava ver…..

  Yav bu memleketten bıktım valla hep soygun düzeni….

 6. bana bu sınav pek sıcak gelmedi sanki para koparmak için yapılan bişey ben hiç bi iş başvurusunda bide kpsssiz bi iş böle bi ücret duymadım

 7. kpps li alsaydı daha iyidi bide 50 tl sınav parası ver. 5000 diyor ama sitesinde rastladım 1500 kişiye kadar diyor…

 8. 1980 ve üzeri deniliyor yani 29 yaş ve üzerimi 29 yaş ve altımı ben 1973 doğumluyum

 9. Ufak bir anlatım bozukluğu olmuş, ilk okuduğumda afalladım: “ve hapis cezası almış fakat 6 ayı geçmemiş hükümlü olmak” deyince hapis cezası almadıysan giremezsin anlamı çıkıyor :)
  Bir de, RSS beslemelerinizde böyle paragraflar falan yok, dümdüz bir yazı geliyor, bilginiz olsun.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here