Kredi Garanti Fonu Finansman Paketleriyle Ekonomiye Destek Oluyor

ZEYNEP ÇETİNKAYA/MUSTAFA ÇALKAYA - Kredi Garanti Fonu (KGF), yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik son açıklanan 60 milyar liralık destek paketinin yanı sıra, KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler ile kadın girişimcilere özel finansman imkanı sunan birçok paketle de ekonomiye katkı sağlıyor.
Kredi Garanti Fonu finansman paketleriyle ekonomiye destek oluyor
6 dk
Son güncellenme: 05/07/2022

​​​​​​​AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ocak 2022 sonu itibarıyla, Hazine destekli kefaletlerden faydalanan işletme sayısı 1,3 milyona ulaştı. Kredi hacmi 741,3 milyar lirayı bulurken, kefalet hacmi ise 635,8 milyar lira seviyesine çıktı.

KGF'nin halihazırda kullandırdığı Hazine destekli paketlerine, geçen hafta uygulamaya konan 3 yeni paket eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık KGF kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri için başvurular başladı.

İşletmelerin kullanımına yeni sunulan bu paketler farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere harcamalarını finanse etmelerinde yardımcı olacak.

- Yatırım Destek Paketi

Yatırım Destek Paketi'nde öncelikli olarak imalat sanayinde faaliyette bulunan işletmeler ile ihracatçı işletmeler başta olmak üzere yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarının finanse edilmesi amaçlanıyor.

Pakette kefalet hacmi 25 milyar lira, kefalet oranı KOBİ için yüzde 85, KOBİ dışı için yüzde 80, kadın girişimci KOBİ'ler ve ihracatçılar için yüzde 90 olarak uygulanacak.

KOBİ'ler için kefalet üst limiti 29,75 milyon lira ve kredi üst limiti 35 milyon lira olarak belirlendi. KOBİ dışı için ise kefalet üst limiti 80 milyon lira, kredi üst limiti de 100 milyon lira olarak uygulanacak.

Kredi vadesi yatırım kredilerinde azami 24 ay ödemesiz dönem dahil azami 120 ay vade, işletme kredilerinde azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay olarak hesaplandı.

Yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar yatırım kredisi ve kullanılan yatırım kredisinin yüzde 25'i kadar ilave işletme kredisi kullanılabilecek pakete 31 Aralık 2023'e kadar başvuru yapılabilecek.

- İhracat Destek Paketi

İhracat Destek Paketi ile ise ihracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler ile mevcutta ihracatçı olmayan ancak ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lere destek sağlanarak ihracat hacimlerinin artırılması ve ihracatçı firma sayısının artırılması hedefleniyor.

Pakette kefalet hacmi 25 milyar lira, kefalet oranı yüzde 90 olarak belirlendi. Kefalet üst limiti 22,5 milyon lira ve kredi üst limiti 25 milyon lira olarak uygulanacak. Kredi vadesi ise azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade, reeskont kredilerinde azami ödemesiz dönem 12 ay olacak.

Yararlanıcının yıl sonu cirosuna göre farklılaştırılmış kefalet/kredi limitleri uygulanacak. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler, KOSGEB Başkanlığınca tespit edilecek ve bu firmaların belirlenmesinde yalnızca Başkanlıkça paylaşılacak veri esas alınacak.

Programa başvurular 31 Aralık 2022'de bitecek.

- İşletme Harcamaları Destek Paketi

İşletme Harcamaları Destek Paketi de KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla karşılamak üzere tahsis edildi.

Pakette kefalet hacmi 10 milyar lira, kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı için yüzde 75 olarak belirlendi.

Paketten yararlanmak isteyen KOBİ'ler için kefalet üst limiti 4 milyon lira, kredi üst limiti de 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler için ise söz konusu limitler 15 ve 20 milyon lira olarak uygulanacak.

Kredi vadesi azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 30 ay vade ve kartlı ödeme sistemi üzerinden kullandırımlar için azami 12 ay kullandırım süresi olarak hesaplanacak.

Programda, kredi kartı ve debit/ticari karta bağlı rotatif nitelikli krediler için bankacılık standart uygulamaları geçerli olacak, yararlanıcı ödeme yaptıkça boşalan limitler tekrar kullanılabilecek.

Program 31 Aralık 2023'e kadar devam edecek.

- Kullandırımı devam eden paketler

İşletmelerin kullanımında bulunan Hazine destekli diğer KGF paketlerini ise İlave İstihdam Destek Paketi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Kredi Destek Paketi, TURWIB Programı Destek Paketi, İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi ve Soğuk Hava Ünitesi ve Frigorifik Araçlar Destek Paketi oluşturuyor.

Söz konusu paketlerle de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere finansman imkanları sunuluyor. Ayrıca, kadın yöneticisi bulunan işletmelere özel finansman imkanları sunan KGF paketleri de bulunuyor.

- İlave İstihdam Destek Paketi

İlave İstihdam Destek Paketi ile 2021 Mart ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50'nin altında olup ilave istihdam yaratan veya yaratacağını taahhüt eden özel sektör iş yerlerine, işletmelerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde kullandırılmak üzere finansman sağlanması hedefleniyor.

Söz konusu destek paketinde toplam kefalet hacmi 10 milyar lira, kefalet oranı yüzde 80 ve kredi hacmi 12,5 milyar lira olarak belirlendi.

Paketten faydalanmak isteyen iş yerleri için kefalet üst limiti 400 bin lira olarak uygulanıyor. İlave İstihdam Destek Paketi için krediler ilk 8 ay anapara ve ilk 14 ay faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 26 ay olarak vadelendiriliyor.

Her bir yararlanıcı azami 5 ilave istihdam için kefalet imkanından, ilave her bir istihdam için azami 100 bin lira olmak üzere maksimum 500 bin lira kredi imkanından faydalanabiliyor.

Giderlerin tamamının, sözleşme veya fatura ile belgelendirilmesi gerekiyor.

Programın bitiş tarihi 1 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

- TKYB Kredi Destek Paketi

İşletmelere sektör ayrımı gözetmeksizin TKYB aracılığıyla KGF kefaletli kredi desteği sağlanıyor. Böylece sektör ayrımı olmaksızın işletmelerin yatırım finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Paketin toplam kefalet hacmi 2 milyar lira, kefalet oranı yüzde 80 ve kredi hacmi 2,5 milyar lira olarak belirlendi.

Söz konusu paketten yararlanmak isteyen KOBİ'ler için kredi üst limiti 43 milyon 750 bin lira, bu tutar KOBİ dışı iş yerleri için 312,5 milyon lira olarak uygulanıyor.

İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıl olacak. Yatırım kredilerinin asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl vadesi bulunuyor.

Yatırım kredilerine münhasıran, kredinin ödemesiz süresi içinde kalmak kaydıyla azami 3 yıl içinde dilim sayısı kısıtı olmaksızın dilimler halinde kredi kullandırımı yapılması ve KOBİ üzerinden kredinin "açıldı" konumuna getirilmesi şeklinde uygulanabiliyor. KDV tutarı kredi tutarına dahil ediliyor.

Söz konusu programın bitiş tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.

- TURWIB Programı Destek Paketi

TURWIB Programı Destek Paketi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) sağlanan kaynağa istinaden TurWiB Programı kapsamında kadın yöneticisi bulunan işletmelere destek sağlanarak kadınların iş hayatına daha fazla katılımı amaçlanıyor.

Söz konusu paketin toplam kefalet hacmi 3 milyar lira, kefalet oranı yüzde 80 ve kredi hacmi 3,75 milyar lira olarak belirlendi.

Paketten yararlanmak isteyen imalatçı ve ihracatçılar için kefalet üst limiti 9 milyon 600 bin lira, kredi üst limiti ise 12 milyon lira olarak uygulanıyor.

Diğer iş yerleri için ise kefalet üst limiti 5 milyon lira, kredi üst limiti ise 6 milyon 250 bin lira düzeyinde bulunuyor.

İşletme kredilerinde azami 12 ay ödemesiz dönem dahil azami 60 ay, yatırım kredilerinde azami 36 ay ödemesiz dönem dahil azami 120 ay kredi vadesi uygulanıyor.

TurWIB programı uygulamasının koşulları gereği, yüzde 49 ve üzerinde Türkiye'ye ait olan kurumların ortaklığına sahip firmalara kredi kullandırılmıyor. Program kapsamında sadece KOBİ ölçekli firmalara kredi kullandırımı yapılabiliyor.

Söz konusu program 31 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

- İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki işletmeler ile İstanbul hariç olmak üzere, imalat sanayi yatırımlarına yönelik bölgesel, öncelikli, stratejik veya proje bazlı yatırım teşvik belgesini haiz işletmelerin yatırım harcamaları için kefalet sağlanması hedefleniyor.

Söz konusu destek paketinin toplam kefalet hacmi 10 milyar lira, kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 90 ve KOBİ dışı işletmeler için yüzde 85 olarak belirlendi.

Paketten yararlanmak isteyen KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 milyon lira, kredi üst limiti ise 38,9 milyon lira olarak uygulanıyor.

KOBİ dışındaki iş yerleri için ise kefalet üst limiti 250 milyon lira, kredi üst limiti 294 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

Yatırım kredisi olarak kullandırılacak kredinin vadesi, asgari 6 ay, azami 24 ay ödemesiz dönem dahil, azami 120 ay olarak belirlendi.

Program, 31 Aralık 2023'te bitecek.

- Soğuk Hava Ünitesi ve Frigorifik Araçlar Destek Paketi

Soğuk Hava Ünitesi ve Frigorifik Araçlar Destek Paketi'nde ise Yerli Malı Belgesine sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç finansmanı özelinde KOBİ'lerin finansmana erişimine destek olunması hedefleniyor.

Söz konusu destek paketinde kefalet hacmi 3 milyar lira, kefalet oranı yüzde 90 ve kredi hacmi 3,33 milyar lira olarak uygulanıyor.

Destekten yararlanmak isteyen KOBİ'ler için kefalet üst limiti 6,75 milyon lira, kredi üst limiti 7,5 milyon lira olarak belirlenirken, kredi azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay olarak vadelendiriliyor.

Paket kapsamında yatırımlar sözleşme veya fatura ile belgelendirilmesi, bu belgelerin yalnızca soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç alımına yönelik olması gerekiyor.

Paketin yürürlük süresi 31 Aralık 2022'de sona eriyor.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.