Küçük İşletmeler için Pazarlamanın Temelleri

Küçük işletme sahibi kadın müşterilerini karşılıyor
Thomas Barwick / Getty Images

Yeni iş fikri bulan girişimciler için iş kurmak zorlu ve bir o kadar da heyecanlı bir süreçtir. Sermaye gereksiniminin temin edilmesi, iş modelinin belirlenmesi ve işletmenin açılması gibi süreçler sırasında girişimciler tüm eforlarını harcayabilirler. İş dünyasına o kadar hızlı bir giriş yaparlar ki zaman kaybetmemek için acele edip işletmenin pazarlama çalışmalarını ihmal edebilirler. Bu yazımızın amacı da tam olarak bu; girişimcilerin başarılarını arttırmak için gereken en temel pazarlama faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarmak. Keyifli okumalar…

Pazarlama Nedir?

Pazarlamanın birçok farklı tanımı yapılabilir, satışların arttırılması ve firma bilinirliğinin yükseltilmesi için yapılan tüm faaliyetler pazarlama çatısı altında birleştirilebilir. Pazarlama bir işletmenin başarısı için en kritik süreçlerden biridir ve satış yapılabilmesi için gereken tüm çalışmaları içerdiği söylenebilir. İşletmelerin ölçeğinden bağımsız olarak yürütülmesi gereken pazarlama faaliyetleri sektör, firma hedefi ve hedef kitle beklentileri doğrultusunda belirlenmelidir.

Pazarlamanın Önemi Nedir?

Pazarlama çalışmaları birçok firma sahibi için ek harcama gerektiren bir külfet olarak değerlendirilir. Pazarlamanın gerçek önemi anlaşıldığında ve bu gerçeğe göre hareket edildiğinde pazarlama çalışmalarının bir işletmenin en önemli yatırımı olduğu anlaşılabilir. Mevcut veya potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek, ürün ya da hizmet için talep oluşturmak, ürün ya da hizmetlerin fiyatlamasını yükseltmek, satışlarını arttırmak ve marka değerini perçinlemek pazarlama çalışmaları ile elde edilebilecek kazanımlardan yalnızca bazılarıdır.

Pazar Araştırmasının Pazarlama Çalışmalarındaki Önemi

Pazar araştırması sayesinde işletme sahipleri ürün ve hizmetlerinin farklı demografik özellikteki kitleler tarafından kabul edilip edilmeyeceğini analiz edebilirler. Pazar araştırması sonucunda elde edilen veriler firmanın hedef kitlesi ile ilgili en önemli bilgileri sunar. Firmanın pazarlama çalışmaları ile etkilemesi gereken kitleyle ilgili detaylar sayesinde satın alma alışkanlıkları ortaya çıkarıldığı için firmalar pazarlama stratejilerini en doğru şekilde dizayn edebilirler.

Ürün ve Hizmet Pazarlama Çalışmaları Birbirinden Farklıdır

Ürün veya hizmet üreten firmaların pazarlama çalışmalarının birbirinden ayrışması gerekir. Somut bir ürünün pazarlanma faaliyetleri ile hizmet için yapılması gerekenler farklıdır. Firma sahiplerinin nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemeleri için pazarlama planı çıkarılması gerekir.

Pazarlama Planı Nedir?

Pazarlama planı, pazarlama faaliyetlerinin tamamı için yol haritası olma özelliği taşır. Özellikle sektöre yeni giren küçük firmaların hedef kitlelerine özel bir pazarlama planı oluşturması gerekir. Pazarlama planı işletme sahiplerinin pazarlama çalışmalarını ne zaman, nasıl ve ne kadarlık bir bütçeyle gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında yol gösterir. Dikkatli bir şekilde hazırlanan pazarlama planı sayesinde işletme sahipleri pazarlama hatalarından korunur, gereksiz harcama yapmaktan kurtulur ve bütçelerini en verimli şekilde değerlendirebilir.

Pazarlama Planı Doğrultusunda Pazarlama Bütçesinin Belirlenmesi

İşletmelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri amaçlarına erişebilmek için ayırmaları gereken pazarlama bütçesinin belirlenmesidir. Belirlenen bütçe işletmelerin başarısını veya başarısızlığını etkileme gücüne sahiptir. Kaynakların nasıl dağıtılması gerektiği kesinleştirildikten sonra pazarlama bütçesi optimize edilebilir. Bu süreçten hasarsız çıkmak için uzmanlar küçük işletmelere 90 günlük pazarlama planı çıkarmalarını önerir. Kısa dönemli bu plan hem pazarlama bütçesinin gözden geçirilmesi hem de firmaların pazarlama stratejilerinin test edilmesi için fırsat sunar.

Pazarlama çalışmalarına girişmek, özellikle ekonomik anlamda zorluk çekildiği zamanlarda, küçük işletmeler için çok yıpratıcı bir süreç olabilir. Fakat ekonomik zorluklar pazarlama çalışmalarının ihmaline neden olmamalıdır. Ekonomik koşulların el verdiği şekilde dijital pazarlama stratejilerine başvurmak firmaların geleceğini değiştirebilir. İşletme sahipleri pazarlama trendlerini takip edip ya da pazarlama inovasyonu kavramına odaklanarak hedef kitlelerine erişebilecekleri planlar yaparak kriz dönemlerinde bile ellerini güçlendirebilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here