Maaşı Merak Edilen Meslekler

Maaşı Merak Edilen Meslekler
rawpixel.com/pexels

Bazı meslekler gerek sahip oldukları prestij gerekse mensuplarının yaşam kalitelerinin yüksek olması sebebiyle toplumda statü göstergesi olarak yorumlanır. Bu mesleklerde çalışanların maaşları net olarak bilinmese dahi, mesleğin prestiji nedeniyle her daim yüksek olarak kabul edilir. Ekonomik olarak kötü zamanların gelmesiyle ve kazanılan tutarlar ay sonunu getirmediğinde bu özel meslekler için verilen maaşlar da daha çok sorgulanır. Bu yazımızda bizim toplumumuzda maaşı merak edilen ve maaşı yüksek olan meslekler özelinde bilgi aktaracağız. Profesör maaşları, milletvekili maaşları, zabıta maaşları ve daha fazlası sizleri bekliyor.

Milletvekili Maaşı Ne Kadar?

“Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?” dost meclislerinin değişmez sohbet konularından biridir. 24 Haziran seçimlerinin akabinde milletvekili sayısının 600’e çıkarılmış olması ile birlikte milletvekili maaşları yeniden gündemimize oturdu. Son dönem yapılan zamlarla birlikte Türkiye’de milletvekili olarak görev yapan kişilerin maaşları yaklaşık 18 bin TL olarak açıklandı. Milletvekili maaşlarının bir kısmı harcırah olarak ödenmektedir. Ayrıca milletvekilleri maaşları arasında da farklılık olabilir, örneğin meclis başkanı da milletvekili olsa da milletvekillerine oranla daha yüksek maaş alır.

Savcı Maaşı Ne Kadar?

Savcı maaşları savcıların deneyimine, kaç senedir bu mesleği yaptıklarına ve dolayısıyla kıdemlerine göre değişiklik gösterebilir. Göreve yeni başlayan savcıların yani savcı adaylarının 2019 yılında 5800 TL civarında olduğu bilinmektedir. Deneyimle birlikte en yüksek memuriyet derecesindeki savcıların maaşları 10 bin TL’nin üzerine çıkar. Üstelik savcılık mesleği de maaşları kadar prestij sağlar.

Hemşirelerin Maaşı Ne Kadar?

2019 hemşire maaşları da ülkemizde merak edilenler arasında yer buldu. 2019 yılında kesinleşen zam oranlarından sonra hemşire maaşları 4565 TL olarak belirlendi. Tüm memur kadrolarında olduğu gibi bu rakam da hemşirelerin deneyimine ve memuriyet derecesine göre değişiklik gösteriyor. Hemşirelerin mesleklerinin zorluğu bir yana, bu mesleğin kişiye sağladığı prestijin yüksek olması hemşirelik mesleğinin tercih edilme sıklığını artırıyor.

Profesör Maaşı Ne Kadar?

En prestijli unvanlardan biri olarak dünya genelinde kabul gören profesörlük, ülkemizde en çok saygı gören unvanlardan biri olmayı sürdürüyor. 2019 profesör maaşları, profesörlük unvanı alınan alana göre değişik gösteriyor. Ancak bu yazımızda profesör maaşlarını akademisyenler özelinde açıklayacağız. 2019 yılında profesörlerin maaşlarının 10. 102 TL’ye çıktığı biliniyor. Tıp alanında profesörlük mertebesine yükselen kişilerin ise maaşları bu rakamların üzerine çıkabiliyor. Döner sermaye faktörünün devreye girmesi ile profesörlerin maaşında artış yaşanıyor.

Zabıta Maaşı Ne Kadar?

657 sayılı Devlet Memuru Kanunu kapsamında değerlendirilen zabıtalar, kamu düzeninin korunmasından sorumlu olan devlet memurlarıdır. KPSS sınavına girilmesini gerektiren mesleklerden biri olan zabıtalık yüksek sayılabilecek maaşları ile de merak edilmektedir. Kıdemleri ve sergiledikleri başarılar doğrultusunda değişiklik gösterse de zabıta maaşlarının ortalama 4000 TL olduğu bilinmektedir.

Maaşı Yüksek Olan Meslekler

Devlet memurlarının maaşları genel olarak asgari ücretle kıyaslandığında oldukça yüksek olarak kabul edilse de kimi zaman özel sektör mesleklerinde maaşlar memur maaşlarının kat be katına çıkmaktadır. Özellikle yazılım sektörü yüksek maaşları ile ön plana çıkan sektörlerin başında gelmektedir. Deneyimli ve yetenekli yazılımcıların maaşlarının 10 bin TL üzerinde olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde özel hastanelerde görev yapan doktorların da maaşlarının yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Cerrahi işlemler gerçekleştiren operatör unvanına sahip olan doktorlar hem muayenelerinden hem de gerçekleştirdikleri ameliyat üzerinden para kazanırlar. Kamudan özel sektöre geçen cerrahların maaşları ise kimi zaman 6 haneli rakamlara çıkabilmektedir!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here