Makine ressamı

Yeni veya mevcut bir makinenin veya makine parçasının bilgisayar destekli katı modellemesini yapan montaj resmini ve detay resimlerini istenilen ölçekte ve belirlenmiş standartlara uygun olarak çizen kişidir.


GÖREVLER
– Makineler ve bunlarla ilgili parçaları çizim öncesi inceler ve yapacağı işlemlerin sırasını belirler,
– Makine veya makine parçalarının krokilerini çizer ve bunları çeşitli bölümlere ayırıp ölçümlendirerek yapım resmini ve gerekli hallerde detay resimlerini çizer,
– Mevcut imalat resimleri üzerinde, gerekli durumlarda düzeltmeler yapar.
– Modellemesi yapılacak makine veya makine parçasını inceleyerek işlem sırasını belirler.
– Bilgisayar ortamında makine veya makine parçasına ait katı modellemeyi oluşturur.
– Katı model üzerinden montaj ve detay resmini oluşturur.
– Bilgisayar ortamında ya da elle katı model yapmadan direkt montaj ve detay resimleri çizer.
– Mevcut çizimler üzerinde istediği değişikliği yapabilir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ölçüm aletleri (kumpas, mikrometre, mastar vb.),
– Çizim aletleri ve malzemeleri (pergel takımı, rapido takımı, resim masası, gönye takımları vb.),
– Büro makineleri (bilgisayar, ozalit makinesi, fotokopi makinesi vb.).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine ressamı olmak isteyenlerin:
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– Gördüklerini zihinde canlandırabilme,
– Tasarım yeteneği,
– Tasarladığı cisimlerin krokilerini çizebilme yetenekleri gelişmiş,
– Elleri ve gözleri sağlam ve uyumlu şekilde çalışan,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, dikkatli,
– Sayısal düşünme yeteneği olan,
– Sabırlı ve düzenli
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bilgisayar Destekli Makine Ressamları/ Makine Ressamları, makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerin teknik resim bürolarında çalışırlar. Çalışmalarını makine mühendisi ve makine teknisyenlerinin gözetiminde yürütürler. Zaman zaman diğer çalışma arkadaşları ile iletişime girebilirler ancak, iş genellikle yalnız yürütülmektedir.
Makine ressamlarında meslek hastalıkları ile ilgili olarak göz, bel, sırt ağrıları ile kireçlenme rahatsızlıkları söz konusudur. Belirgin ve mesleğe özgü iş kazaları bulunmamaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı/ Makine Ressamlığı eğitimini alanlar; mühendislik ve proje bürolarında, fabrikalarda mühendislerin yanında yardımcı eleman olarak çalışırlar. Makine üretimi yapan işletmelerde çalışma olanağı mevcuttur. Ancak bu meslekte çalışma olanağı eğitimi bitirenlerin sayısına oranla daha azdır. Ayrıca, edindikleri bilgi ve becerilerin iş piyasasında bazı mesleklerde kullanılması sebebiyle; satın almacı, stok kontrol elemanı (ambarcı) olarak, montaj hattı ve üretim planlaması bölümlerinde çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Makine ressamlığı mesleğinin eğitimi, teknik lise, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Makine Ressamlığı” bölümünde var iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinde Makine Teknolojisi alanı altında Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı dalı ismiyle verilmeye başlamıştır.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Resim ve Çizim Teknolojileri, Temel İmalat İşlemleri.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Makine Elemanları ve Mekanizmalar, Tasarı Geometri, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Çizim ve Sayısal Kod Türetimi, Seri Üretim Sistem ve Mekanizmalar derslerini alırlar.
MESLEKTE İLERLEME
Meslekte uzmanlaşmanın pek fazla belirginleşmemesine rağmen, işyerinde üretilen mamule göre uzmanlaşmalar görülebilir. Örneğin resimhane şefi olabilirler.Daha önceki yıllarda Meslek Liselerinin Makine ressamlığı bölümü ve yeni uygulamaya göre Makine Teknolojisi alanı Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Makine, Otomotiv, Açıkhava Reklamları ve Serigrafi, Enerji, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resmi ve Kontrüksiyonu Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.İşletmelerde tecrübeye göre ücret de artar. Asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilirler.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here