Makine Teknisyeni (Genel)

Bir makinenin ve ilgili donanımın parçalarını, yapım resmine uygun olarak, elle veya takım tezgahlarından yararlanarak yapan, birleştiren, makineyi çalıştıran, bozulduğunda onaran, gerektiğinde makine parçalarının yapım resmini ve detaylarını çizen kişidir.

GÖREVLER
– Her türlü makinenin bakım ve onarımını yapar,
– Birden fazla sayıda parçanın birleştirilmesi ile meydana gelen ürünün, yapım resimlerini ve özelliklerini inceler, verilen talimatlara göre birleştirme (montaj) ve parçalara ayırma (demontaj) işlemlerini yapar,
– Montaj sırasında ortaya çıkan hatalı parça ve yarı işlenmiş parçaları ayırır, kalite kontrolünü yapar,
– Gerektiğinde montaj hattına, malzeme, hammadde ve yarı işlenmiş ürünü taşır,
– Montaj işlemi sırasında ölçüleri hesaplar ve işlemin sırasını planlar,
– Montaj işlemlerinde işlenmesi gereken metal parçaların istenilen ölçülerde olması için gerekli ölçüm işlemlerini yaparak keser ve biçim verir,
– Metal parçaların ısıl işlem (sertleştirme) işlerini yapar, bağlantı yerlerini ve çatlakları lehimler veya kaynak yapar,
– Üretilen makine elemanlarının (parçalarının) çeşitli ölçü aletleri ile kontrolünü yapar,
– Montaj işlemi tamamlanan makine parçasının veya makinenin çalışmasını izler, test eder.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


– Montaj takım, cihaz ve donanımları, anahtar takımları, çeşitli penseler,
– Çeşitli presler, elektrik ve oksijen kaynak makinesi, tesviyeci aletleri, hava kompresörü, hidrolik ve mekanik kaldırıcılar, taşıyıcılar, çeşitli takım tezgahları,
– Değişik ölçü ve çaplarda vidalar, somunlar, perçinler, kutu profil, köşebentler (U ve + gibi küçük profiller), parça ve yarı mamuller, metal parçalar,
– Çeşitli ölçme ve kontrol alet ve cihazları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Makine Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne,
– Mekanik yeteneğe,
– Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Elleri ve gözleri sağlam, bedence güçlü,
– Dikkatli ve tedbirli
kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Makine Teknisyenleri fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Makine teknisyeni birinci derecede alet ve makinelerle ilgili olup genellikle bir ekibin üyesi olarak çalışır. İş ayakta yürütülür. Oturma, eğilme, diz çökme gibi pozisyonlar gerekebilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işveren, usta, formen ve mühendislerle, müşterilerle ve gerektiğinde malzeme satıcıları ile iletişimde bulunur. Çalışma sırasında iş güvenliğinin gerektirdiği önlemler alınmadığı takdirde yaralanmalar olabilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Makine Teknisyenleri, seri veya parça işi makine üretimi yapan işletmelerde, makine montaj atölyelerinde, makine-motor ve mekanik cihazlar üreten işletmelerin yapım ve montaj bölümlerinde çalışırlar.
Günümüzde rekabetin ve kalitenin önem kazanması, özellikle makine imalatında yeni teknolojilerin kullanılması ve yeni teknolojik makinelerin sanayimize girişiyle makine montajı alanında yetişmiş teknik elemanlar ön plana çıkmaktadır.
Bu alanda kendisini yetiştirmiş nitelikli elemanlara ihtiyaç vardır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, çok programlı liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin makine bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu bölümün ismi Makine Teknolojisi alanı olarak değişmiş olup Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Kalıp, Mermer İşleme, Makine Bakım Onarım dallarında eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu dallar hakkında bilgi edinmek için bakınız genel-eğitim-öğretim dosyaları. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler bu değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Endüstri meslek liselerine ve çok programlı liselere girebilmek için;
İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.
Teknik liselere girebilmek için: endüstri meslek ve çok programlı liselerin 1. sınıfını başarıyla bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan istekli öğrenciler, kontenjan varsa ikinci sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.
Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine giriş şartları: Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl açtığı merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi;
Endüstri Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik liseler, Anadolu Teknik Liseleri ile Çok Programlı Liselerin ilgili bölümlerinde 4 yıldır.
Eğitim içeriği;
Anadolu teknik liseleri, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde, lise genel kültür ve bölüm dersleri yanında; öğrenciler eğitimleri boyunca Meslek Teknolojisi, Makine Resmi, Malzeme Bilgisi, Cisimlerin Dayanımı, Hidrolik-Pnömatik, Kalıp Konstrüksiyon, Enerji Makineleri, Elektrik Elektronik Bilgisi, CNC Teknik, Ölçme Bilgisi ve Kontrol bölüm dersleri alırlar.
MESLEKTE İLERLEME


Endüstri meslek lisesi, teknik lise ve anadolu teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olup da bu mesleği yapanlar; usta, ustabaşı, formen, şef vb. pozisyonlara yükselebilirler.
Belirli bir tip makine montajı konusunda uzun süre çalışma uzmanlaşmayı sağlayabilir.
Meslek liselerinin Makine/Makine Teknolojisi bölüm/alanından mezun olanlar istedikleri takdirde Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Otomotiv, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerinde Enerji Üretimi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.


Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Makine Resmi ve Kontrüksiyonu Öğretmenliği, Kalıpcılık Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


Mesleğin eğitiminde 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, 2. ve 3. sınıflarda işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan da faydalanırlar.


Değişik firma ve iş kollarına göre ücret değişiklik göstermekle beraber, en az asgari ücret, en çok da asgari ücretin 4 katı tutarında ücret alınmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here