Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından borcu olanlara yeni fırsat

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete olan borçların yaklaşık 60
milyar liralık bölümünün yeniden yapılandırılması sırasında ortaya çıkan
aksaklıkları telafi edecek. Bilgi eksikliğinden veya internet üzerinden yapılan
yanlış başvurulardan dolayı borçlarını yapılandıramamış vatandaşlara 30 Eylül
2011 tarihine kadar yeni bir hak sağlandı. Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci
pazartesi günü il ve ilçelerdeki tüm vergi dairesi başkanlıklarına bir iç
genelge yayınladı. Genelgede, vergi, gümrük vergisi, motorlu taşıtlar vergisi,
trafik para cezaları ve diğer bazı idari para cezalarıyla ilgili başvurularda
yanlış anlamalardan veya eksik bilgiden kaynaklı olarak mükelleflerin
borçlarının yapılandırılamadığı belirtildi.


PEŞİNDE ÖDEMELERDE 1 AĞUSTOS SON
Mali af düzenlemesinden
yararlanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat
eden mükelleflerin, 30 Eylül 2011 tarihine kadar borçlu oldukları diğer vergi
dairelerine yazılı başvurmaları halinde bu başvuruları kabul edilecek. İnternet
üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen eksik bilgi girmeleri
nedeniyle kendilerine ‘yapılandırılacak borç bulunamadı’ mesajı gönderilen
mükelleflerin borçları çıkartılarak, 30 Eylül tarihine kadar ödemeleri
istenecek. Söz konusu diğer mükelleflere de 30 Eylül’e kadar başvuruda bulunarak
borçlarını yapılandırma imkânı sağlanacak. İhtilaflı veya dava aşamasındaki
borçlar için yapılan başvurularda yeniden yapılandırma hakkından yararlanabilmek
için mükelleflerin davalarından vazgeçmeleri istenecek. Borcunu peşin ödemek
isteyen mükellefler, peşinatı 1 Ağustos 2011 tarihine kadar yatırmak zorunda
olacaklar.


YENİ HAKTAN KİMLER YARARLANACAK?
* Birden fazla vergi
dairesine borcu olduğu halde sadece bir daireye başvuruda bulunanlar.
*
İnternet üzerinden başvuru hakkı tanınan trafik cezası ve idari para cezalarıyla
diğer bazı borçlar için eksik bilgi girmeleri nedeniyle ‘yapılandırılacak borç
bulunamadı’ mesajı alanlar.
* Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası
ödemek için internet başvurusunda araç plaka bilgisini girmeyen; birden fazla
aracı olup da araçların tamamına ilişkin bilgileri girmeyen; araç sahibi
olmaması nedeniyle T.C. kimlik numarası girerek trafik para cezası borçlarını
yapılandıramayanlar.
* Başvuruda kendi dairesini yazan ancak başka vergi
dairesine de borcu bulunanlar.
* Ortağı ya da sorumlusu olduğu şirketin
borcunu yapılandırmak için kendi T.C. kimlik numarasıyla başvuranlar.
*
Kesinleşmiş borçları için yazılı başvurmaları gerekirken internet üzerinden
başvuranlar. * Dava safhasındaki borçları için sadece kesinleşmemiş borçları
için başvuranlar.Habertürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here