Maliye Meslek Elemanı

Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür.


GÖREVLER
Maliye (para) konusu ile ilgili işlerini yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapar,
İşyerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar,
İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar,
İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar,
Ödenecek vergileri hesaplayarak ödenmesini sağlar,
Kurumun giderleri ile alacaklarını izler, bunlarla ilgili tablo ve rapor hazırlar,
Gelen hesap ekstrelerinin doğruluğunu kayıtlardan kontrol eder,
Mali işlerle ilgili gerekli yazılı ve diğer ilgili evrakların bastırılmasını temin eder.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


Bilgisayar,
Daktilo,
Büro araç ve gereçleri,
Yazıcı.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Maliye meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Matematik ve ekonomiye ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
Ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, sorumluluk sahibi,
Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen,
Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmayan kişiler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Maliye meslek elemanları daha çok bürolarda çalışmakla beraber zaman zaman vergi mükelleflerini yerinde ziyaret ederler.


Meslektaşları ve vergi mükellefleri ile iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Maliye Meslek Elemanları, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.


Ayrıca özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Muhasebe bürolarında çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi meslek yüksekokullarının Maliye programında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Maliye, Muhasebe ve Finansman bölümünden mezun olanlar “Maliye” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.
Maliye önlisans programında teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir.
Öğrenciler öğrenim süresince 80 işgünlük staj çalışması yapmak zorundadır. Eğitim süresince;


MESLEKTE İLERLEME
I.ve II. Yarıyılda; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında Ticari Matematik, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Mikro Ekonomi, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Makro Ekonomi, Temel Bilgisayar Teknolojisi,


III.ve IV.yarıyılda; Şirketler Muhasebesi, Vergi Hukuku, Devlet Bütçesi, Yönetim Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Mahalli İdareler maliyesi, Türkiye Ekonomisi, Yerel Yönetim, Envanter Bilanço, Ticari İşletme Hukuku, Maliye Politikası, İstatistik vb. dersler verilmektedir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.


Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkânlarından yararlanabilmektedirler.


Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.


Özel sektör kuruluşlarının mali birimleri ile muhasebe bürolarının etkinlik ve büyüklüğüne, meslek mensubunun iş deneyimlerine


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here