Markanız Ne Kadar Değerli?

Pixabay

Bir markanın değeri gerçekten nedir? Özellikle bütçe sıkıntısı yaşayan firmalar için markaların değeri neden bu kadar önemlidir?

Bir markanın maddi olarak ölçeklenebilen bir değerinin olmadığı düşünülse de özünde marka değeri çok boyutlu ele alınabilen bir kavramdır. Marka, logo, pazarlama stratejisi, markanın renkleri, markanın dijital varlıkları, tüketicilerin markalara yükledikleri misyon, markaya duyulan sadakat ve markaların güvenilirliği gibi farklı unsurlar marka değerinin birer elementlerini oluşturur. Marka değeri hakkında detaylı bilgilere geçmeden önce FORBES tarafından 2018 yılında açıklanan dünyanın en değerli markalarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

FORBES’e göre 2018 yılında Apple 182.8 milyar dolar değeri ile listenin ilk sırasında yer aldı. Ardından 132.1 milyar dolar ile Google, 104.9 milyar dolar ile Microsoft, 94.8 milyar dolar ile Facebook ve 70.9 milyar dolar ile Amazon geldi.

Marka Gelişimi ve Değerlemesi

Marka gelişimi için sermaye gerekir, firmanın sahip olduğu sermaye markanın değerini ve yatırımcıların markaya karşı duruşunu belirler. Markalar ürün veya hizmetleri ile piyasadaki diğer rakiplerinden ayrılmaya çalışsalar da bu farkın bilançoya yansıması çok da mümkün değildir.

Bir markanın marka değerini hesaplamak için kati bir yol bulunmadığı için farklı yaklaşımlara başvurulabilir. “Değer” kavramının derinliği ve insanlar için farklı anlama gelmesi diğer bir deyişle nesnel nitelik taşımaması marka değerinin farklı yöntemlerle hesaplanması gereksinimini ortaya çıkarır.

Marka değeri hesaplama sürecinde üç temel yaklaşımdan yardım alınabilir. Bu yaklaşımlardan ilki maliyete dayalı ölçümleme, diğeri pazara dayalı ölçümleme ve sonuncusu ise gelire dayalı ölçümlemedir.

Maliyete Dayalı Marka Değerleme

Çoğunlukla yeni kurulan ve ticari geçmişi çok derin olmayan markaların marka değerlerinin belirlenmesinde etkili bir metot olarak ön plana çıkan maliyete dayalı marka değerleme yöntemi, şirketin marka oluşturması, ticari zeminde yer edinmesi ve geldiği yeri korumak için yaptığı reklam harcamaları, tanıtım kampanyaları, verdiği sponsorlukların maliyeti gibi yatırım giderlerinin hesaplanmasına dayanır. Harcamalar geçmiş yıllarda yapıldıysa günümüz fiyatlarına eski harcamalar uyarlanır. Her ne kadar maliyetlerin toplanması ve marka için yapılan yatırımların hesaplanması marka değerlemesinde kullanılan bir yöntem olsa da bu hesaplama marka değeri ile ilgili kesin bilgiler vermez.

Pazar Tabanlı Marka Değerleme

Satılan benzer nitelikteki markaların karşılaştırılması için çoklu  hesaplamaların kullanıldığı bu yaklaşımda satış fiyatı, karşılaştırılabilir şirket işlemleri ve borsa teklifleri gibi verilerden yardım alınır. Piyasa değeri yaklaşımı yöntemi objektif nitelik taşımaz. Çünkü hesaplama yapılırken marka ismi veya ürün ismi baz alınır.

Gelir Yaklaşımı ile Marka Değerleme

Markaların gelecek ekonomik kazanımlarının şimdiki değeri olarak özetlenebilen gelir yaklaşımı ile marka değerleme metodu ekonomistler tarafından tekel kârı olarak değerlendirilir. Gelir yaklaşımı ile marka değeri hesaplanırken elde edilen ekonomik faydanın miktarı, ekonomik faydanın ne süre ile devam edeceği ve beklenen fayda gerçekleştiği takdirde hangi risklerin ortaya çıkacağı gibi önemli değişkenlerin bilinmesi gerekir.

Marka Değeri Neden Önemli?

Bir marka; kurumun, kuruluşun ya da şirketin maddi olmayan en büyük değeridir. Güçlü bir marka piyasayı yönlendirebilir, tüketicileri etkisi altına alabilir, marka sadakati yaratabilir, yatırımcıların güvenini kazanabilir, sektöre yön verebilir ve ürettiği ürün ya da sunduğu hizmetlerle talebi garantileyebilir. Marka değerinin bir diğer yansıması da nitelikli personellerin markayı tercih etme sıklığının artmasıdır. Nitelikli iş gücü sorununun giderek arttığı bugünlerde marka değeri yüksek olan firmalar sürdürülebilir başarılara imza atabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here