Matematik Mühendisi

Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm yollarını geliştiren kişidir.


GÖREVLER
Matematik mühendisliği matematiğin uygulama alanı olup matematik mühendisi çalıştığı kurumda;
-Ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurar, çözer ve yorumlar.
-Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


– Bilgisayar ve bilgisayar programları,
– Hesap makinesi,
– Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Matematik mühendisi olmak isteyenlerin;
– Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
– Olayları analiz edebilme ve sonuçları matematik dili ile ifade edebilme gücüne sahip,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Matematik mühendisleri görevlerini normal sıcaklıkta ve aydınlatılmış temiz büro ortamlarında, çok kere tek başlarına ve sayılarla uğraşarak yaparlar. Görevleri gereği zaman zaman diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Matematik mühendisleri;
– Kamu veya özel sektöre ait bankalarda,
– Sigorta şirketlerinde,
– Endüstri kuruluşlarında,
– Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kuruluşlarında,
– Matematik mühendisi unvanını alan kimseler TÜBİTAK, MTA gibi kurumlarda , özel ve resmi fabrikalar ile üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgiişlem birimlerinde çalışabilmektedirler.
-Bilgisayar yazılım şirketlerinde görev alabilirler.
Mezunlar “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlarlarsa Matematik Öğretmeni olarak atanabilmektedirler
Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi matematik mühendislerinin iş bulma olanaklarını artırmıştır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Matematik mühendisliği eğitimi üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Matematik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitimlerinin ilk iki yılı boyunca; Genel Matematik, Genel Fizik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, diferansiyel denklemler, Olasılık, İstatistik, Ayrık Matematik, Mukavemet, Dinamik, veri analizi gibi matematik mühendisliğinin temel derslerini, üçüncü ve dördüncü sınıflarda Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Sürekli ortamlar Mekaniği, Cebir, Modern Analiz, Diferansiyel Geometri gibi ileri matematik ve mühendislik derslerini ve daha özel konularda çeşitli seçmeli dersler alırlar. Bunların yanı sıra Temel Fizik, Kimya, İngilizce, ekonomi ve İnsan Toplum Bilimleri konularında bazı seçmeli dersler ve Atatürk İlke ve İnkılâpları derslerini alırlar ve bitirme çalışması hazırlarlar.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.


Çalıştıkları işyerinde yöneticilik konumlarına gelebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.


Ayrıca öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.
Matematik mühendisleri kamu kuruluşlarında çalıştıkları takdirde Devlet Memurları Kanununda belirtilen aylıkla görev yaparlar.


Özel sektörde ücretler anlaşma ile belirlenir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here