Matematik Öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER
Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

 


Sponsorlu Bayilik Teklifi

Panino Pizza Bayilik

Matematik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları,
– Okul araç ve gereçleri,
– Ders araç ve gereçleri.MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Matematik öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.


Matematik öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; ilköğretim okulları, genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında ve çıraklık eğitim merkezlerinde,matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.
Ayrıca Matematik, Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri, İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel eğitim kuruluşlarında da görev yapabilirler.
Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını ve buralarda öğretmen istihdamını zorunlu kılmaktadır.
Ayrıca üniversiteye giriş sınavlarına hazırlığın bir yarış haline geldiği ülkemizde birbiri ardı sıra açılan özel dershaneler meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Ayrıca, üniversitelerin “Matematik” “Matematik-Bilgisayar” ve “Matematik Mühendisliği “bölümünü bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için ,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Matematik Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik” Alan/kol/bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp“Matematik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.


Eğitim boyunca okutulan dersler;
– Genel Matematik, – Analitik Geometri I-II,
– Genel Fizik I-II, – Analiz I-II,
– Lineer Cebir I-II, – Bilgisayar ve Program I-II,
– Soyut Matematik I-II, – Seçmeli Fen (Olasılık),
– İstatistik, – Topolojiye Giriş I-II,
– Eğitime Giriş, – Kompleks Analiz I-II,
– Eğitim Psikolojisi, – Nümerik Analiz I-II,
– Eğitim Sosyolojisi, – Lineer Programlama I,
– Soyut Cebir I-II, – Matematik Öğrt. Yöntemleri,
– Dif.Geometri I II – Rehberlik,
– Dif Denklemler I-II, – Matematik Semineri vb.
– Dönüşümler ve Geometri I-II,
– Fonksiyonel Analiz I-II,
– Genel Öğretim Metodları,
– Ölçme ve Değerlendirme,
– Kısmi Türev. Diferan. Denk.,
– Reel Analiz,
– Öğretmenlik Uygulaması,
– Bitirme Çalışması,


MESLEKTE İLERLEME
Meslek eğitimini tamamlayarak bir ortaöğretim kurumunda matematik öğretmeni olarak göreve başlayanlar meslekteki başarılarına bağlı olarak müdür yardımcısı veya müdür olabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda eğitim yöneticisi olabilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.
– Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.


– Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.


– Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
– Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here