Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi Bayilik Veriyor

Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi işletmeciliği, mevcut bir dershane, etüt
merkezi veya ana okulu sahibi olup da sunduğu imkanları genişletmek için arayış
içinde olan mevcut müteşebbisler, üniversite mezunu genç girişimciler, bağımsız
yeni bir iş kurmak isteyen öğretmenler, eğitimciler, emekli öğretmenler, bir
miktar parası olup da kısa sürede dönüş yapacak bir yatırım aracı arayan
kültürlü insanlar için ideal bir projedir.


Temsilcilik için önce ön şartları sağlıyor olmanız
gerekir


1.Eğitimciliği ve çocukları seviyorsanız,
2.Nitelikli insanlar yetiştirme
konusunda güçlü bir isteğiniz varsa,
3.Geleceği eğitimle şekillendirmek
istiyorsanız,
4.Mega Hafıza’nın “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi”
programını öğrenmek ve öğretmek konusunda kararlı iseniz,
5.Bir “Mega
Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” kurup işletebilecek mali güce ve motivasyona
sahipseniz,
6.Mega Hafıza’nın vizyon, misyon ve felsefesini paylaşıyorsanız,


Mega Hafıza’nın sunduğu “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliğine
sahip olmak için ön şartları sağlıyorsunuz demektir.


Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi Temsilciliği İçin gerekli Olan
Altyapı


Bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” açmak için bulunduğunuz kasaba, ilçe
veya ilin merkezi bir yerinde ulaşımı kolay minimum 90 m2’lik bir ofise (kiralık
veya mülk sahibi) sahip olmanız gerekmektedir. Ofisin müstakil bir girişi, en az
iki tuvaleti, iyi havalandırmalı ve modern bir görünümü olması gerekmektedir.
Ofis bilgisayar, internet, telefon ve faks gibi sistemlerle donatılmalıdır.


Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi Temsilcilik Alma
Maliyeti

Temsilcilik anlaşması beş (5) yıllık olarak
imzalanmaktadır. Beş yıllık temsilcilik lisans ücreti “5000.- TL + KDV”dir.
Ayrıca temsilcilikte görev alacak eğitimcinin eğitimi de Mega Hafıza tarafından
yapılmaktadır. Eğitimcinin eğitimi için kişi başı ödenecek eğitim ücreti “1000.-
TL + KDV” dir.


Özet olarak bir Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi temsilciliği alıp,
işletmeye başlatmak için, temsilcilik alan kurum veya şahsın beş yıllık lisans
bedeli ve bir eğitimcinin eğitimi ücreti olarak, Mega Hafıza’ya toplam “6000.-
TL + KDV” ücret ödemesi gerekmektedir.


Mega Hafıza yukarıda belirtilen temsilcilik ve eğitim ücretinin haricinde
temsilcilik veya şubenin cirosundan ayrıca hiçbir pay talep etmemektedir. Ancak,
temsilcilik eğitim verdiği her öğrencisi için Mega Hafıza’dan temin edeceği
eğitim araçları, materyalleri ve kitap seti için KDV hariç 70.- TL ve online
eğitim ve yazılımların kullanım ve geliştirme ücreti olarak KDV hariç 30.- TL
Mega Hafıza’ya ödeyecektir.


Temsilcilik Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezinde Eğitim Gören Bir
Öğrenci İçin Ne Kadar Bir Ücret Talep Etmeli


“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” eğitimi toplam iki (2) yıl sürmektedir.
Eğitim her biri üçbuçuk, dört ay süren toplam dört (4) kurdan oluşmaktadır.
Eğitimin çocuğa faydalı olabilmesi için en az bir yıllık bir süre (ilk iki kur)
eğitime devam etmesi tavsiye edilmektedir. Öğrenci eğitim boyunca haftada sadece
bir (1) gün, üç (3) saatlik eğitim seanslarına katılacaktır. Eğitim ücreti il
kira maliyetinin yüksekliği, pahalılık oranı ve benzer kriterlerle farklılık
gösterebilmektedir. Örneğin eğitim ücreti yıllık 1250.- TL + KDV olan bir
bölgeyi göz önüne alalım; bu bölgede her bir öğrencinin bir yıllık eğitim (her
biri dört ay süren iki kurluk eğitim) ücreti olarak 1250.- TL + KDV eğitim
ücreti talep edilmesi uygun olacaktır. Eğitime ikinci yıl da devam eden öğrenci
için, velisi aynı miktarı ikinci yıl için de ödeyecektir. Bu ödemenin örneğin 10
ay taksit şeklinde ödenmesi, velinin ayda sadece 125.- TL gibi çok düşük bir
miktar ödemesi kolaylığı demektir. Temsilcilik eğitim verdiği her öğrenciye, ilk
kayıtta eğitim malzemelerini (eğitim kitapları, eğitim araç ve gereçleri vb.
için) Mega Hafıza’dan ücreti mukabili alarak verecektir.


Dikkat! Örneğin her biri ortalama dört ay süren iki kurluk
bir eğitim döneminde, öğrenci haftada üç saat olmak üzere yılda toplam 96 saat
ders görmektedir. Bir yıllık iki kurun yıllık ücreti olan 1250.- TL’yi 96 saate
bölerseniz, sonuç saat ücreti 13.- TL’dir. Yani veli çocuğunun matematik
becerilerinin, konsantrasyonunun, hafızasının ve beyin kapasitesinin gelişmesini
sağlayan bu eğitimin bir saati için sadece 13.- TL ödemektedir. Bu miktarı özel
ders ücretleriyle mukayese ederseniz, çok düşük bir ders ücreti olduğu açıktır.
Bilinçli hiçbir velinin bu ücreti ödemekten kaçınmayacağı açıktır.


Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi İşletmeciliği İçin Temel Finansal
Maliyetler


Temsilcilik alarak bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” açmayı
planlıyorsanız aşağıdaki maliyet faktörlerini de göz önüne alarak yatırım planı
yapmalısınız;


1.Merkezi açacağınız cevre ve muhit.
2.Gerekli mobilya ve teçhizat.

3.Gerekli ofis ve dershane malzemeleri.
4.Temsilcilik
Ücreti.
5.Eğitmenlik Sertifika Eğitim Ücreti.
6.Ön işletme maliyetleri
(personel, kira, elektrik, su, telefon vb.).
7.Pazarlama (broşür baskısı,
reklam vb.) giderleri.


Temsilciliğin bölge sınırlaması
Mega Hafıza sahibi olduğu
MEGA ARİTMETİK sistemini “MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ” adı altında
işletilmek üzere çeşitli il, ilçe, kasaba veya şehirde TEMSİLCİLİKLER
(Franchising) vermektedir. Temsilciliklerin faaliyet gösterdikleri alan ve
bölgeler anlaşma ile sınırlanmaktadır. Temsilcilik sınırları TEMSİLCİLİK LİSANS
ANLAŞMASI’nda karşılılı anlaşma ile belirlenmektedir.


Mega Hafıza’nın Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi Temsilcilerine
Hangi Destekleri


Yönetim ve İşletme Desteği
Mega Hafıza yirmi yılın
üzerinde bir işletme ve yönetim tecrübesine sahiptir. Yetkili temsilcilikler
başarılı bir modelin uygulanmasında sürekli rehberlik ve danışmanlık alacaklar,
ayrıca çıkabilecek sorunların çözümünde teknik destek göreceklerdir.


İşletme Yönetimi Kılavuzu
İlgili temsilciliğe işletme
idaresi konusunda eğitim verileceği gibi, tavsiye edilen ücretlendirme, finansal
gelir planı vb. konularda hazır bir “İşletme Yönetim Kılavuzu” verilecektir.


Eğitim Müfredatı ve Eğitimcilerin Eğitimi
Müfredat ve
eğitimci eğitimi Mega Hafıza’nın desteği ile gerçekleşmektedir. Müfredat
programı hem yazılı ve hem de elektronik olarak temsilciliklere verilmektedir.
Sürekli araştırma ve tecrübeye paralel olarak müfredatta yapılan yeni
düzenlemeler ve gelişmeler de anında temsilciliklere bildirilmektedir.


Yeni bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” kuran işletme sahipleri,
görevlendirecekleri öğretmen adaylarının yanı sıra, kendileri de Eğitmenlik
Sertifika programına katılabilirler. Bu programda adaylar işin hem akademik
yönleriyle, hem de yönetim ve işletme konularıyla ilgili eğitim almaktadırlar.


Eğitimcinin eğitimi Mega Hafıza’nın Ankara’daki eğitim salonlarında
yapılmaktadır. “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilciliği almak,
Eğitmenlik Sertifika Programına katılmak, işbirliği olasılıklarını veya
koşulları görüşmek için Mega Hafıza’ya müracaat ediniz. Mega Hafıza eğitim
programlarının kalite standardını korumak ve geliştirmek için tüm şubeleri ve
eğitimcileri ile yakın bir ilişki ve işbirliği içinde çalışmaktadır.


Eğitim Araç ve Gereçlerinin Temini
Mega Hafıza
şubelerinin ihtiyacı olan eğitimle ilgili olan tüm kitap, araç ve gereçleri
sipariş üzerine indirimli olarak temsilcililklerine anında temin etmektedir.


Online Eğitim ve Uygulama Desteği
Mega Hafıza
şubelerinde eğitim gören tüm öğrenciler için internet üzerinden online uygulama
ve egzersiz yapma imkanı sunmaktadır. Öğrenciler ve velileri temsilcilerin
verdiği şifrelerle web üzerinden online uygulama ve egzersiz alanlarına
ulaşabilmektedirler.


Reklam ve Pazarlama Desteği
Temsilcilikler veya bir
başka ifadeyle şubeler, Mega Hafıza’nın hazırladığı videoları, yayında olan web
siteleri, TV, gazete ve internette yaptığı tanıtımlarıyla, tanınmış bir markanın
gücünden yararlanma ayrıcalığına sahip olmaktadırlar.


Mega Hafıza tarafından broşür, poster, el ilanı, görsel ve işitsel filmler
vb. dokümanlar hazırlandıkça temsilciliklere de örnekler gönderilmektedir.


Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi Temsilciliğinin Başlama
Şartları


“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilcilik
koşulları son derece mütevazı bir yatırım gerektirmektedir. Temsilcilik lisans
ücreti ve bir adet eğitimcinin eğitimi için toplam “6000 TL + KDV” gibi bir
ödemeyle bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliği alabilirsiniz.
Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliği, temsilcilik anlaşmasının
imzalanması ve temsilcilik lisans ücretinin ödenmesiyle başlar.


Bölgenizde yeni bir eğitim merkezi için temsilcilik almışsanız, merkezinizin
fizik mekanlarını Mega Hafıza standartlarına uygun hale getirir getirmez,
sistem, müfredatı, metodolojisi ve işleyişi ile hemen faaliyete geçmenizi
sağlayacak şekilde planlanmıştır. Mevcut bir etüt merkezi, dershane veya ana
okulu gibi bir kurum sahibi olarak temsilcilik alıyorsanız, sistemin kurularak
işlemeye başlaması çok daha kolaydır.


Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi iletişim
Tel : 0312 417
33 30 – 417 27 79
Fax : 0312 418 90 02

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here