Mekatronik Öğretmeni

Mekatronik: makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar sistemlerine dayalı bilgileri anlamlı bir bütünlük içinde kaynaştırarak, kontrol teknolojilerinin yardımıyla çamaşır makinesinden robota, taşıtlarda hava yastığı güvenlik sistemlerinden fotoğraf makinesine kadar otomasyon ürünlerinin tasarlanması, imalatı, bakım onarımı ve yeni otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar.
Mekatronik öğretmeni ise çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda öğrencilere mekatronik konularında eğitim veren kişidir.


GÖREVLER
Mekatronik konuları ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Mekatronik öğretmeni bu çerçevede ;
-Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere tasarım yapmak ve ürün geliştirmek için alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
-Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
-Sorumlu olduğu atölye ,laboratuar ,işlik vb yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.(Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakım ve basit onarımını yapar.)
-Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
-Öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini düzenlemeye çalışır,
-Sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Alanı ile ilgili yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri,
-Avometre,ampermetre,voltmetre,meğer,osiloskop,kumpas,takometre,debi metre gibi ölçü aletleri,
-Çizim gereçleri(T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre)
-Tornavida ,kontrol kalemi,havya,lehim,pense,anahtar takımı gibi el aletleri,
-Otomatik makineler,
Bunlara ilaveten PIC, PLC gibi kontrolörleri tanır ve kullanır, istenilen şekilde programlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Mekatronik öğretmeni olmak isteyenlerin;


– Matematik ve fen alanında özellikle fizik konularında ilgili ve yetenekli,
­ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
­ Mekanik yeteneğe sahip , elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
­ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip,
­ Mantığı güçlü,
­ Dikkatli, tedbirli, sabırlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş,
­ Planlı çalışma alışkanlığına sahip,
­ Yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen,
– Ayrıntıyı algılayabilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mekatronik öğretmenleri sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yaparlar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı kirli ve kısmen gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu bölümü bitirenler Endüstri Meslek Liselerinde, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinde Mekatronik derslerine girebilmektedir.
Özel sektörde eğitici yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.Ayrıca kendi işlerini kurabilirler.MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Mekatronik Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Sayısal-1 (SAY-1) puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Tercih Bildirim formunda “Mekatronik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek Liselerinin Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Tekn.(Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tekn.(Mekanik / Makine), Endüstriyel Mekanik, Makine, Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde-Motor), Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarımı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp Mekatronik Öğretmenliği programını tercih etmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Ayrıca Meslek Yüksekokullarının Endüstriyel Otomasyon, Kontrol Sistemleri Teknolojisi ve Mekatronik bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde Mekatronik Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek eğitiminin
1.yılında;
Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayara ve programına giriş, Mekatroniğe giriş, Türk dili , Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi, Yabancı dil, Öğretmenliğe giriş, Ölçme tekniği, İş güvenliği, Mekanik, Türk dili


2.yılında;
Doğrusal cebir, Bilgisayar destekli çizim, Mekanik, Malzeme bilgisi ve muayenesi, Elektrik devreleri, Bilgisayar programlama, Sayısal sisteme giriş, Gelişim ve öğrenme, Diferansiyel denklemler, Sayısal Analiz, Akışkanlar mekaniği, Bilgisayar destekli imalat, Robotiğe giriş, Elektromekanik sistemler, Mikroişlemciler, Elektronik devreleri, Öğretimde planlama ve geliştirme.


3.yılında;
Termodinamik, Bilgisayar destekli imalat 2, Sistemlerin matematiksel modellenmesi, Pnömatik elektropnömatik, Otomotiv mekatroniği, Mekanik sistemler, Algılama ve veri toplama, Sayısal işaret ve sistemler, Öğretim teknikleri ve materyal geliştirme, Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Esnek imalat sistemleri, Robot tekniği, Mekatronik sistem tasarımı, Hidrolik elektrohidrolik, Güç elektroniği, Endüstriyel ölçme ve uyg, Kontrol sistemleri, Sınıf Yönetimi


4.yılında;
Ürün tasarımı ve prototipleme, Robot tekniği, Sistem bakımı ve hata arama, Sayısal kontrol sistemleri, Yapay zeka sistemleri, Kalite,Sayısal haberleşme, Görüntü işleme, Rehberlik ve öğretmenlik uygulaması.


MESLEKTE İLERLEME
Mekatronik öğretmenliği bölümünü bitirenler, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilirler ve bu şekilde akademisyen olarak çalışabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).


Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.


Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince sadece Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan kredilerin haricinde herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen kredilerden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.
Kamuya ait okullarda Mekatronik öğretmeni olarak çalışanlar, devletçe belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise, ilk işe başlayışta asgari ücretin iki ile üç katı arası değişen oranlarda bir ücret seviyesinden işe başlamakta, zaman içerisinde tecrübe, işyerinin personel ve ücret politikaları ile kurumsallaşma gibi oluşumların etkisine bağlı olarak artan oranlarda ücretler alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili Eğitim Kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here