Mekatronik Teknisyeni

Her türlü mekanik, elektrik, elektronik, kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kişidir.


GÖREVLER
Mekatronik Teknisyeni;
– Mekatronik (elektro-mekanik) sistemlerin kurulmasında çalışır,
– Sistemlerin bakımını yapar,
– Sistemlerin denetimini yapar ve tespit ettiği arızaların giderilmesini sağlar,
– Çalıştığı yerin ve araçların düzeli olmasını, araçların verimli çalışmasını sağlar,
– Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayarlar,
– Elektronik ve elektrik ölçme kontrol alatleri,
– Hidrolik ve pnömatik araçları,
– Çeşitli el takımları,
– Test cihazları,
– Sensörler,
– Robotlar,
– Torna, freze, C.N.C gibi üretim tezgahları,
– Çeşitli endüstriyel yağlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Mekatronik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Sayısal yeteneğe sahip,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip,
– Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen,
– Mekanik yeteneği olan, elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Matematik ve fen bilimlerine ilgili,
– Yeniliklere açık araştırıcı,
– Algılama, sayı ve sembollerle akıl yürütme, karar alma ve analiz etme yeteneğine sahip kimseler olması gereklidir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Çalışma ortamı genellikle atölye ve fabrika gibi kapalı alanlardır. İşyerlerinin otomasyon kısımları, otomasyona yönelik tamir bakım ve üretim alanlarında çalışırlar. İşin niteliğine göre kirli, yağlı, gürültülü ve basınçlı hava kullanılan ortamlarda çalışırlar.
Birinci derecede makine, ölçme sistemleri ve araç-gereçlerle ilgilidirler. Görevleri gereği genellikle ayakta, eğilerek çalışırlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim kurarlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Mekatronik, mekanik, elektronik, elektrik, bilgisayar alanlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve son derece hızla gelişen bir daldır. Bu nedenle Mekatronik Teknisyenleri otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmeler, otomotiv endüstrisi, savunma sanayi, malzeme işleme, görüntüleme endüstrisi, kopyalama makineleri, tüketici ürünleri, bankacılık, kimya, tıp, tarım, inşaat gibi alanlarda çalışan firmalarda iş bulma olanağına sahiptirler. Kendi işyerlerini de açabilirler.
Özellikle robot teknolojisi kullanan işletmelerde Mekatronik Teknisyenine ihtiyaç duyulmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi Anadolu meslek liselerinin mekatronik bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerin Endüstriyel Otomasyon alanı Mekatronik dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı Dil, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi, Felsefe gibi kültür dersleri, Teknik Resim, Meslek Resim, Bilgisayara Giriş, CAD(Bilgisayar Destekli Çizim) ve CNC, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Mekanik, Mekanik Atölyesi, Endüstriyel Elektronik Atölyesi, Metal Bilgisi, Temel Elektronik gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.MESLEKTE İLERLEME

Meslek Liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi alanı Mekatronik bölümünden /dalından mezun olanlar istedikleri takdirde Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon(Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Hasat Sonrası Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan eğitim), Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gerekli koşulları sağlamaları halinde bu bölümlere yerleştirilebilirler.


Ayrıca mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık YO), Kontrol Öğretmenliği Mekatronik Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO), Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resmi ve Kontrüksiyon Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


Özel işyerlerinde çalışanlar deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi v.b. olarak yükselebilmektedirler. Kendileri işyerini de açabilmektedirler.BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


3308 sayılı kanun gereği 3. sınıfta işletmelerde eğitim görürler. İşletmelerde eğitim gördükleri sürede asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
Öğrenciler eğitim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir.


Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının ücretini alır, zam ve tazminatlardan yararlanır aldıkları ücret asgari ücretin en az 2-3 katıdır.
Özel sektör işyerlerinde çalışanlar da asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret alırlar. Tecrübe arttıkça alınan ücrette artış söz konusu olmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


– İlgili eğitim kurumları ve işyerleri,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

1 YORUM

  1. yaw biri yardımcı olsun ben lise 2 deyim bu hafta bölüm seçecez hangi bölüm daha iyi iş olanakları açısından?endüstiriyel kontrol mü?mekatronikmi?lütfen yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla……

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here