Melek yatırımcılar gelir vergisinden muaf oluyor

Yeni kurulan riski yüksek şirketlere melek girişimciler tarafından aktarılan
paralar, gelir vergisinden muaf tutulacak. Parlak fikri olduğunu düşünen ancak
parası olmayan gençlerin kuracağı şirketlere ortak olan ‘melek girişimcilere’
vergi muafiyeti sağlanacak. Melek girişimci lisansı almak için son iki yılda
200’er bin liralık gelir şartı aranacak. Ancak, finans kurumlarında en az iki
yıllık yöneticilik yapanlar da melek girişimci lisansı alarak parasız gençlerin
şirketlerine sermaye koyabilecek.


Yüksek riskli olduğu gerekçesiyle kurdukları şirketlere bankalardan kredi
kullanamayan gençlerin sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla bu şirketlere para
yatıran ‘melek girişimci’lere verilecek teşvikler netleşiyor. Hazine
Müsteşarlığı, konuyla ilgili “Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği” taslağı
hazırladı. Yönetmelik taslağına ilişkin görüşler 23 Ağustos 2012 tarihine kadar
Hazine Müsteşarlığı’na iletilebilecek.Melek yatırımcılara vergi muafiyeti
Yeni kurulan riski
yüksek şirketlere melek girişimciler tarafından aktarılan paralar, gelir
vergisinden muaf tutulacak. Ancak, vergi muafiyetinden yararlanabilmek için
melek girişimcilerin Hazine
Müsteşarlığı’ndan ‘Bireysel Katılım Yatırımcısı’
lisansı alması gerekecek.


Lisans alabilmek için melek girişimcinin son iki mali dönem için yıllık
gelirinin 200 bin lira ve üzerinde olması veya başvuru anında 1 milyon lira
tutarında kişisel servete sahip bulunması gerekecek. Bu kadar serveti ve geliri
olmamakla birlikte, finans kurumlarında fon yöneticisi veya KOBİ finansmanı
birimlerinde müdür veya dengi pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip
olanlar ile lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl süreyle,
yıllık cirosu en az 50 milyon lira olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya
daha üst pozisyonda çalışanlar da melek girişimci lisansı sahibi olabilecekler.
Başvurusu uygun bulunan melek girişimcilere beş yıl süreli lisans verilecek.
İstenildiği takdirde lisans süresi beşer yıl süreyle uzatılabilecek.


20 BİN TL’DEN 1 MİLYON TL’YE KADAR
Melek girişimcinin
devlet desteklerinden yararlanabilmesi için, her bir girişim şirketine
koyabileceği sermayenin büyüklüğü 20 bin liradan az ve yıllık bazda 1 milyon
liradan fazla olamayacak. Ancak melek girişimci tarafından farklı şirketlere
yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilecek. Birden fazla melek
girişimcinin aynı şirkete ortak olması durumunda aktarılabilecek yıllık tutar 2
milyon liraya ulaşabilecek.


Melek girişimciler, sermaye koyarak ortak oldukları şirket hisselerini iki
yıldan önce satamayacaklar. İki yıldan önce sattıkları takdirde, muaf
tutuldukları vergiyi ödemek zorunda kalacaklar. Sermaye koydukları şirketlerde
hakim ortak olmaları yasaklanan melek girişimcilerin, kendilerine veya aile
bireylerine ait yeni kurulan şirketlere koydukları sermaye için devlet desteği
sağlanmayacak.


VERGİ MUAFİYETİ NASIL OLACAK?
Melek girişimcilerin,
parlak fikri olan gençlerin kuracağı şirketlere koyacakları paranın yüzde 75’i
vergiden muaf tutulacak. Şayet bu şirketin projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenmişse, bu şirkete konulan paranın
tamamı vergiden muaf tutulacak. Bu uygulama 31 Aralık 2017 tarihine kadar devam
edecek. Bakanlar Kurulu bu süreyi 2022 yılına kadar uzatabilecek. Habertürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here