Metalurji Teknisyeni

Metalürji Teknisyeni, topraktan çıkarılan maden filizlerinin (cevherlerinin) işlenmesi, hammaddeye ve mamul maddeye dönüştürülmesi aşamalarında metalürji mühendisi ve teknikerine yardım eden kişidir.

GÖREVLER
– Metalürji mühendislerinin yönetim ve denetimi altında cevherden metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışır,
– Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırır,
– Teknolojik amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni alaşımların imalat ve işlenmesi aşamalarında çalışır,
– Çeşitli madenlerin döküm (dökme demir, çelik döküm, alüminyum döküm, bakır döküm) işlemlerini yapar,
– Maden ergitme ocaklarını çalıştırır, kalıp malzemelerini hazırlar, ergitilmiş madeni kalıplara dökerek döküm işlemini tamamlar, iş temizleme makinelerinde dökümü tamamlanan malzemeleri temizler,
– Hadde tezgahlarını kullanır, hadde yüklerini hesaplar, sıcak ve soğuk haddeyi bilir,
– Ergitme ocaklarının bakım ve onarımın yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


– Ergitme ocakları, ısıl işlem makineleri, Ph metre cihazı,
– Basınçlı döküm makineleri ve savurma döküm makineleri,
– Hassas elektronik terazi,
– Ph metre cihazı,
– Sertlik ölçme cihazı,
– Metal mikroskobu,
– Madenler (demir-çelik), demir olmayan malzemeler (alüminyum, bakır, kurşun ve alaşımlar), metal dışı malzemeler (seramik, camlar, plastikler vb.).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Metalürji Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Kimya ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Bedenen güçlü ve sağlıklı bir yapıya sahip,
– Kimyasal maddeler karşı alerjisi olmayan,
– El ve parmak becerisi gelişmiş,
– Aşırı sıcak, kirli, tozlu, kokulu ve gürültülü ortamda çalışabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Metalurji Teknisyenlerinin çalışma ortamı aşırı sıcak, kirli, tozlu, kokulu ve gürültülüdür. Kişi çalışırken metalurji mühendisleriyle, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer elemanlarla iletişim halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Metalurji Teknisyenleri, entegre demir-çelik fabrikalarında, çelikhanelerde, alüminyum, çinko gibi malzemelerinin üretiminin yapıldığı fabrikalarda, metallerden oluşturulan çeşitli alaşımların dökümünün yapıldığı dökümhanelerde, metal dışı malzeme üreten endüstri işletmelerinde, ısıl işlem tesislerinde, madeni eşya, makine imalatı ve taşıt araçları imalatı yapılan fabrikalarda çalışabilirler.
Seramik, cam, plastik ve benzer malzemelerin üretimi ve kullanımı yaygınlaştıkça kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde bu elemanlara duyulan ihtiyaç daha da artacaktır.
Seydişehir’de alüminyum tesislerinin, Aliağa’da demir-çelik fabrikalarının ve demir ve çelik döküm yapan endüstri kuruluşlarının bol olması nedeniyle iş olanakları bu yörelerde daha fazladır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


Metalürji Teknisyenliği mesleğinin eğitimi sadece Aliağa Çok Programlı Meslek Lisesinde (İZMİR) verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu bölümün adı Metalurji alanı olarak değiştirilmiş olup bu alanın altında İzabe ve Döküm dallarında eğitim verilmektedir. Bu dallarla ilgili bilgi almak için bakınız genel eğitim-öğretim dosyaları. Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Çok programlı meslek liselerine; ilköğretim okulu mezunu ve okula giriş koşullarına uygun öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Çok programlı liselerin 1. sınıfını bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan öğrenciler, kontenjan da olması halinde, 2. sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Metalürji Teknisyenliği eğitiminin süresi 3 yıldır.
Eğitimin içeriği;
1. sınıfta; ortak genel bilgi dersleri yanında, meslek resim, meslek bilgisi dersleri ile birlikte atölyede kimya ve dökümcülükle ilgili ortak ve temel işlemlere ait yeterlikler kazandırılmaktadır.
2. sınıftan itibaren; öğrenciler ya demir-çelik ya da alüminyum metalürjisi alanlarını seçecekleri mesleki bilgilere sahip olmaktadır. Bu dönemde okulda genel bilgi derslerini alırken, işletmede beceri eğitimi altında atölye dersleri görmektedirler. Demir-çelik metalürjisi alanını seçenler, ergitme ocakları, haddecilik ve dökümcülükle ilgili konularda; alüminyum metalürjisi alanını seçenler ise laboratuvar ile alüminyum haddeciliği ve dökümcülüğü konularında eğitilmektedirler.


MESLEKTE İLERLEME


Meslek Liselerinin “Metalurji” bölümü/ Metalurji Teknolojisi alanından mezun olanlar;Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi ,Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Döküm, önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.


– Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Döküm Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


Mezuniyet sonrası endüstri işletmelerinde çalışmaya başlayanlar yeterli kıdem başarı ve verimliliklerine göre ustabaşı olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


Öğrenciler, işletmede beceri eğitimleri süresince, yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere işverenden aylık ücret alırlar. (3308 sayılı yasa gereği) İşletmenin sağladığı diğer sosyal olanaklardan yararlanırlar. Hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı devletçe sigorta edilirler. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.


Eğitim sonrası kazanç, işletmelerin ücret politikalarına göre değişmekte ise de genellikle ilk işe girişte asgari ücret verilmekte, kıdeme, tecrübeye ve verimlilik derecesine göre artış kaydedilmektedir.
Döküm, hadde ve demir-çelik sektöründe daha dolgun ücret politikası izlenmektedir.
İşletmelerin diğer sosyal yardımları ortalama geliri yükseltmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here