Mimar

Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.


GÖREVLER
Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;
– Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,
– Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,
– Binanın planını çizer,
– Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
– Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
– Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
– Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
– Binalarda değişiklik veya onarım için plan yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Çalışma masası,
– Aydınger kağıdı,
– T Cetveli, gönye gibi diğer çizim aletleri,
– Kırtasiye malzemeleri,
– Maket yapmak için çeşitli malzemeler,
– Bilgisayar vb..


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mimar olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
– Görsel sanatlara ilgili,
– Yaratıcı, estetik görüş sahibi,
– Başkalarını etkileyebilen,
– Yeniliklere ve eleştiriye açık,
– Dikkatli ve titiz
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışma genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Etüd çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedir.ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.


– Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.


– Ülkemizde mimarlık fakültelerini bitiren kişiler hemen mesleğe başlayıp, büro açabilmektedirler. Oysa çoğu Avrupa ülkesinde mezun olduktan sonra yetkili olarak çalışabilmek için tecrübeli bir kişinin yanında belirli bir süre çalışma şartı aranmaktadır. İleriki yıllarda böyle bir zorunluluk getirilebilir.


– Piyasada her zaman için tecrübeli, nitelikli mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Mühendislik Fakülteleri, Mühendislik-Mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için’,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Mimarlık” lisans programı için yeterli ”Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Mimarlık” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


Doğal Taş Dekorasyonu, Mimari Restorasyon, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon ve Yapı Ressamlığı ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Mimarlık” programına dikey geçiş yapabilirler.EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.


Eğitimin ilk yılında genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.


Master ve doktora eğitimi sırasında yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilirler.


Meslekte ilerleme ve yükselme daha çok tecrübeyle olmaktadır. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak meslekte ilerleme ve yükselme açısından çok önemlidir.


Belediyelerde ve yatırımcı bakanlıklarda yönetici kadrosuna yükselmek mümkündür.


Ayrıca, meslek mensuplarından bir bölümünün çeşitli bina türleri üzerinde uzmanlaştıkları görülmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


– Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak staj yapılırken ya da part-time çalışırken ücret alınmaktadır.


– Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.


– Başarılı öğrenciler özel ve resmi kuruluşlardan öğrenimleri süresince burs alabilmektedirler.


– Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.


– Serbest çalışanlar tasarımını yaptıkları projenin içeriğine ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler. Şantiyede çalışan mimarların kazancı diğerlerine göre yüksektir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesindeki Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here