Mimari Yapı Teknik Ressamı

İnşaat teknolojisi alanında mimari proje çizimi, röleve ve maket yapan kişidir.
GÖREVLER
Mimari Yapı Teknik Ressamı ;
– İş organizasyonunu yapar,
– Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlar,
– El ve bilgisayarlarla yapı projelerini çizer,
– Çizicilerden çıktı alır,
– Çizimleri kullanıma hazırlar,
– Bina maketleri yapar,
– Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip eder.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayar donanımı, lazer ve mürekkepli yazıcı,
– Bilgisayar ve çizim paket yazılım programları,
– Açıölçer, cetvel, çizici (ploter), çizim masası, gönyeler, hesap makinesi, kazıma aleti, makas, maket bıçağı, paralel cetvel, pergel takımı, pistole, rapido takımı, T cetveli, tefriş şablonları, yazı şablon takımı gibi ölçüm aletleri ve araç gereçler,
– Aydınger, boya kalemleri, cd, çini mürekkebi, disket, dosya, eskiz bandı, eskiz kağıdı, karton kağıdı, kenar bandı, klasör, kurşun kalem, silgi, strafor, şeffaf bant, toplu iğne gibi malzemeler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Mimari Yapı Teknik Ressamı olmak isteyenlerin;
– Temel matematik, fizik, kimya ve yer bilimi konularında ilgili,
– Elleri, gözleri, kulakları sağlam, el ve parmak becerisi gelişmiş, el ve gözleri eşgüdümle kullanabilen,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan,
– Dikkatli, titiz, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Arazi çalışmalarına uyabilen,
– İşbirliği içinde çalışabilen, ekip çalışmasına uygun ve insanlarla kolay ilişki kurabilen,
– Teknolojik gelişmelere açık ve mesleğinde kendisini geliştirmek isteyen,
kimseler olması gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mimari Yapı Teknik Ressamı çizim aşamalarında genellikle oturarak, büro ve atölye gibi kapalı alanlarda, inşaat yapılacak arazinin incelenmesinde ise dışarıda çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla işbirliği içinde çalışmayı gerektirir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Genel olarak inşaat sektöründe iş bulma olanağı oldukça yüksektir. İnşaat sektörü yoğun işgücü kullanmaktadır ve sektördeki teknolojik gelişmeler nitelikli işgücü ihtiyacını gerekli kılmıştır. Bu nedenle teknisyen olarak iş bulma şansı oldukça yüksektir. Mimari Yapı Teknik Ressamı mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda, Devlet Su İşleri, Karayolları, Tapu Kadastro, Bayındırlık Müdürlükleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında teknik ara eleman olarak çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
Meslek liseleri, teknik liseler, anadolu teknik liseler ve anadolu meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Teknik liselere girebilmek için ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfını tamamlamak ve bazı derslerde belirlenen not ortalamasına sahip olmak,
– Anadolu meslek/Anadolu teknik liselerinde girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi ortaöğretimde 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.


MESLEKTE İLERLEME


– Mimari yapı teknik ressamları çalıştıkları iş yerinde ustabaşı, şef düzeyine kadar yükselebilirler.
– Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Harita Kadastro, Hazır Beton Teknolojisi, İç Mekan Koruma ve Yenileme, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Mimari Restorasyon, Raylı Sistemler Yol, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Bina Koruma ve Yenileme, Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama Yapı Denetim Yardımcılığı, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Takı ve El Sanatları, Uygulamalı Takı Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Yapı Öğretmenliği, Yapı Tasarımı Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı kanun gereği işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

– Öğrenciler işletmelerde beceri eğitimi süresince iş kazaları ve meslek Mimari Yapı Teknik Ressamı ilk işe başladığında asgari ücretin bir buçuk katından az olmamak üzere kazanç elde edebilirler. Alınan ücrette işyerinin büyüklüğü, ressamın işteki pozisyonu, deneyim ve yeterlilikleri doğrultusunda artış olabilmektedir. Ayrıca yaptıkları iş başına da prim almaları söz konusudur.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezleri,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here