Mobilya döşeme imalat teknisyeni / döşemecilik teknisyeni

Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplayan ve şekil veren kişidir.


GÖREVLER

– Döşeme projelerini ve montaj resimlerini okur, inceler ve işin yapılması için gerekli malzeme listesini çıkarır, siparişini verir,
– Mobilya iskeletine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takar, düzenler ve bağlar,
– Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar gerer,
– Kaplanacak eşyanın ölçülerini alır, döşeme kumaşlarını istenilen şekillerde keser, diker ve eşyanın üstüne geçirir,
– Döşemelik kumaşları örtülecek kısımlar üzerinde gerer, çiviler, diker veya yapıştırır,
– Eskimiş mobilya döşemelerini onarır,
– Mobilya üzerinde kullanılmak üzere yastık ve minderler yapar,
– Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ölçü, biçki ve marka aletleri (makas, metre, gönye, T cetveli),
– Çeşitli yardımcı aletler (tornavida, törpü, kerpeten, tel kesti),
– El ile çalışan, elektrikli ve hava basınçlı çivileme tabancaları,
– Dikiş makineleri, kauçuk bıçağı, ingiliz anahtarı, havalı matkap.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Mobilya Döşeme İmalat Teknisyeni / Döşemecilik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Şekiller arasındaki ilişkileri ve farkları kolayca görebilme yeteneğine sahip,
– Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, el ve gözünü eşgüdümle kullanan,
– Bedenen güçlü kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mobilya Döşeme İmalat Teknisyenleri/ Döşemecilik Teknisyenleri, mobilya imalathanelerinde çalışabildikleri gibi sadece döşemecilik işlemlerinin yapıldığı imalathanelerde de çalışabilirler. Uygun aydınlık bir döşeme atölyesi donanımında, döşemeci tezgâhı, döşeme gereçleri, döşeme el aletleri, döşeme el takımları ve döşeme makinelerini kullanırlar. Çalışma ortamında vernik, cila kokuları vardır. İş genellikle ayakta yapılır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Mobilya Döşeme İmalat Teknisyenleri / Döşemecilik Teknisyenleri mobilya döşeme atölyelerinde, mobilya döşeme fabrikalarında, Mağazalar vb. yerlerde çalışabilirler, kendi işyerlerini açabilirler.
Bu meslekte işini severek yapan ve mesleğinde kendini yetiştirmiş kişilerin iş bulma şansları oldukça yüksektir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Ahşap Teknolojisi alanı Mobilya Döşeme İmalatı dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerinde öğrenim görebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Mesleki Gelişim, Matematik, Ahşap Yapım Teknikleri, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Çizim.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Mobilya Döşeme Teknikleri, Mobilya Döşeme Resmi derslerini alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi alanı Mobilya Döşeme İmalatı dalından mezun olanlar istedikleri taktirde, Ağaç İşleri, Mobilya ve Dekorasyon, Ormancılık, Odun Dışı Orman Ürünleri önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puanı almaları ve Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği lisans programını tercih ettiklerinde, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.
Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin en az 2–3 katı gelir elde edebilmektedirler


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here