Mobilya Satış Elemanı

Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir.
GÖREVLER
– Müşteriyi karşılar,
– Müşteriye ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verir,
– Müşteri taleplerine uygun ürünleri tanıtır,
– Siparişi alır, satılan malın zamanında ve sorunsuz olarak ulaşması için önlemler alır,
– Müşteri devamlılığı ve satışı artırıcı önlemler alır,
– Reyon ve vitrin düzenler,
– Varsa müşterinin şikayetlerini dinler ve durumu ilgililere bildirir
– Vadeli-vadesiz satış evraklarının düzenlenmesi,
– Garanti kapsamındaki ürünlere tüketici servis arasında aracılık eder,
– Ürünün tüketiciye sağlıklı teslim edilmesini sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ürün katalogları ve teknik bültenleri,
– Satış belgeleri ve fiyat listesi,
– Ambalaj malzemeleri,
– Dekorasyon malzemeleri,
– Hesap makinesi,
– Sevk irsaliyesi ve fatura.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve girişken,
– İkna yeteneği olan,
– Konuşması düzgün ve anlaşılır,
– Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen,
– Teknolojik gelişmelere açık olan,
– Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
– Grup (ekip) çalışmasına yatkın,
– Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mobilya Satış Elemanlarının çalışma ortamları değişkenlik göstermektedir. Ofis içi ve dışı çalışma söz konusudur. Bürolardaki çalışma ortamı sakin olup, büro dışı çalışmalarda sipariş alma, dağıtım veya mal teslimi gibi görevler seyahati gerektirebilmektedir. Bu seyahatler şehir içi veya şehir dışı olabilmektedir. Çalışırken insanlarla iletişim halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Diğer sektörlerde olduğu gibi, mobilyacılık sektöründe de mesleki bilgilerden yoksun olarak yapılan ürün satışları, hem üretici, hem de tüketici açısından birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. Aynı ürün için kullanılan terimler, ürünün tanıtımı ve kalitesi hakkındaki bilgiler, satıcıdan satıcıya farklılıklar göstermektedir. Bu durum satışa sunulan ürün hakkında yanlış bilgilenmeye yol açmaktadır.
Mobilyacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere paralel olarak artan bilgilenme sonucu devamlı olarak piyasaya yeni ürünler sunulmaktadır. Bu ürünlerin tüketiciye doğru olarak tanıtılması, yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında tüketicinin de doğru olarak bilinçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu ürünlerin doğru olarak piyasaya tanıtılması nitelikli satış elemanlarına bağlıdır.
Mobilya satış elemanları; genelde özel sektörde özellikle de mobilya sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde çalışma olanağı bulabilmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Satış Elemanlığı” alanı “Mobilya Satış Elemanlığı” dalında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Mobilya satış elemanlığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Haftada bir gün okulda teorik, beş gün işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılır.
Eğitim süresince öğrencilere; Muhasebe, İş Güvenliği, Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Meslek Bilgisi, Bilgi İşlem, Dekorasyon Bilgisi (Renk, Şekil vb.), İş Bilgisi, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri ve Satış Belgesi, Genel Pazarlama Teknikleri dersleri verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Çıraklık ve kalfalık eğitimi süresince yaşa uygun asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alınır.
– Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Eğitim görülen işletmenin sağladığı sosyal olanaklardan faydalanırlar. Öğrencilik haklarından yararlanırlar.
– Bu meslek mensupları çalışılan işyerine ve deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte asgari ücretin 2 ve 4 katı ücret alabilmektedir.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here